0

Carpon : Nu Kateumbleuhan!

Carpon : Nu Kateumbleuhan!

ncarpon : nu kateumbleuhan

 

He he asa sok rajeun hayang seuri kuring ge , ceukhate  “ Asa ku harianeun he he ngan nyakitu ari ku kangeunahan mah kabeh oge pasti poho nya ? ari ras carita si Saud urang pasir munding, heueuh enya ge rada jauh imahna ti imah kuring da tadina sagulung sagalang mah , asa deukeut we, mun ayeuna mah sok di sarebut sobat dalit , nya meureun ! padahal sobat dalit mah  sosobatan ti aalit pan ? karek nyaraho nya ? he he bae lumayan atuh , pangarti sakitu ge da ari neangan sorangan mah kudu meuli.

Kumaha tah caritana,sugan atuh rada rame, he he rame hanteu na mah kuma lalakon jeung sutradara nya ? Ceuk bagean skenario carita teh kieu, heueuh si Saud tea  ! :

Harita zaman geus lila , nya masih paragpag wanoja jajaka , da jeung enyana atuh ari lembur aya atawa loba pangeusi na teh sok hegar sarta rame , teu kaliwat termasuk lembur si Saud  tea, ngan, aya ngan na , “ Naon atuh Ud ? ceuk kuring teh “ heueuh bleh ka kuring teh nelah si ableh si Saud teh , kuring unggeuk , lanjut ! cekeng teh da eta atuh sok ningali bahasa legeg na tivi “ nya Bleh, akibat loba pamuda jeung jajaka, maka loba oge akhirna anu cilaka “ kuring teu ngarti ah, naon hubunganana pamuda wanoja reujeung cilaka, kurang kaharti uing mah, masihna garelut pantes rek cilaka ge Ud ! tempas kuring.

Si Saud ukur nyakakak ningali kuring nu olohok , teu ngembang kadu ayeuna mah he he da engeus basa carita pondok tiheula, di ganti ayeuna mah ku ngembang boled we nya, “ ari maneh bleh heueuh can ngarti ? si saud nanya bari angger seuri , katempo na teh gumbira, panonna anu bolotot siga mata raksasa teu sirikna nolol tah ! mun peuting..di sate tah he he .” Kieu bleh heueuh cilaka , da garelut eta ge, ngan gelutna sok peuting atawa tinu buni ! kuring rada colohok yang kedua kali nih ! “ ah mun bener kitu teh waranian awewe di dieu mha nya ? heueuh kitu , ieu mah bleh komo mun tos gelut lalakina balik ka imah na ge di udag siah ! bari seuri.

Kieu atuh nya bleh bisi lieur mah , maksud awewe jeung lalaki gelut teh lain gelut silih gaplok ..nya gelut eta tea .. ! ceuk si saud “ Bedus teh hanas ku kuring di regepkeun euy “ loba nu kacilakaan kituh “ Enya tah kitu bleh , ngan hiji waktu mah aneh euy , pas harita aya anu kacilakaan, nya jadi balon na jero beuteung tepi ka jadi budak malah mah geus ngorondang bleh , ngan saha anu tumpakna weleh can aya anu nyaho, ari ceuk beja mah kusarerea cenah , lain bingung tah kolot awewe teh ? terus kumaha ? kuring nanya. Enya waktu harita pamuda kabeh di riungkeun  , nya ngariung hiji hiji kelompok di asupkeun ka imah awewe tea , sarombongan kaluar ganti ku rombongan lain, tah can aya tanda tanda saha anu tanggung jawab.

Terus kumaha ? “ Nya akhirna mah pak Rw biantara , geus cenah da geus puguh euweuh , anggap ieu mah kacilakaan anu urang teu apal , Muhuun!  jawab pamuda saur manuk da maklum di kumpulkeun kabeh , na ari pas rek bubaran samalah mah geus carengkat na diukna, ari korondang teh budakna budak  awewe nu kacilakaan teh ngorondang kanu riungan , jeung nu matak helok jeung jadi pertanyan  he he heueuh si budak teh ngorondang ka pak Rw bari bapa bapa an, lain surak deui tah para pamuda teh , ngan pak Rw nu reuwaseun , teu majar kumaha da aya buktina budak teh ku apet pisan , nya pamuda jeung warga baralik , ngan sajajalan saleuseurian , asa bebas tina tuduhan meureun , ngan kadenge we aaobrolan na mah “ Moal euy pak RW ngilu ngasaan ? ah kuring mah indit we “ Jawab we ku sorangan ! Ceuk si saud mungkas obrolan , he he da jeung enyana harita mah Rw teun si Saud teh masih pamuda,  salam p. March 03

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *