0

Carpon Deudeuh Teuing !

Carpon Deudeuh Teuing !

Carpon deudeuh teuing !

Nyakitu gening , ngaran ngaran hirup manusa nu teu netep kana hiji  jalann, teu di luhur teu di handap , da misti jeung pasti bakal robah , ku diri , ku alam jeung kaayaan. Ih asa rame , na ku naon kitu kang , na aya kajadian ? he he puguhing jang , nyaeta atuh ari ningali kahirupan , aya wae tetenjoan teh  padahal mah keun bae nya, ngan wajar we atuh da bonganna kadeuleu ku mata !

Enya , si kadut, urang pasir Bool ngadadak  tenar jeung terkenal jang , he he  , ah seuri heula kuring ge, lumayan da sok aya paribasa “ tersenyumlah sebelum senyum itu di larang “ na enya kitu ? , jeung aya ku barisaan budak ayeuna mah nyarieun babasaan teh abong palalinter tuda,  he he ngan kade ngan ukur pinter ngomong  wungkul, usahakeun jeung kanyataan nya !

Da gening nu di sebu ngabohong teh gede balukarna na kahirupan teh , nya contona we si kadut tea, manehna lila gawe di kota, ari ceuk beja nu katarima mah cenah jadi pangkat, heueuhda sakola manehna mah kaluar nagreg atuh ! he he matak pantes we rek boga jabatan ge, pantes pisan ! ceuk beja deui wae cenah, manehna jadi pamingpin di perusahaan , enya matak kitu ge sarua jeung uteuk sarta bisa di percaya meureunan ! enya jang , da kuring ge apal ka si kadut teh , baheula mah sok ngala tutut, impun jeung haremis ti sawah kukucuprakan, ari nasib sugan teh moal jadi pangkat atuh ! enya uring nyaho , jang mayar spp ge ngajual suluh manehna teh !

Ngan nyakitu , ari wekel mah jeung aya grat pinter , matak sakola na bisa jucung , da kadieunakeun mah sok meunang bea siswa, tah matak kudu di alajar ge meh palinter, ulah kabongroy ku ulin jeung tivi enya da katiten atuh budak ayeuna mah , ngan ulin jeung hp we nu di coo teh he he kadituna rundat rindat , awewe ka lalaki jeung sabalikna , matak muter mata jeung lieur nenjona, mang endut ge sok ngadu “ Lieur ku budak ! cenah “ Sugan ku aing kudu di teke kitu budak teh ! pokna pinuh ka keuhul, ah ukur nyerengeh we kuring mah , enya da susah atuh , da lain budak sorangan , bisi magar ari mapatahan rada heuras teh, sanajan eukeur bener ge , sieun nyalahkeun engkena.

Tah si kadut teh kuring apal , manehna taat kana agama, pinuji puguh , apal pisan kuring ge , samalah harita mah bareng ngaji ka mang teten , ngan kuring mah kaburu ka goda ku ulin nya kieu we ahirna mah jadi juru tulis jang ! ari si kadut mah tepi kajucung , di sebut ustadge payus sigana mah, peun eta jaman baheula, nu ayeuna , hueuh ceuk jalma, si kadut robah tabeat alatan dunya, teuing atuh da kuring can pernah panggih deui  jaba era lah ari kunu geus sagala aya mah, si kosim anu ngadu teh “ Kang ayeuna mah lain kadut bahula ! cenah “ na kumaha kitu Sim ? cekeng teh “ ah ayeuna mah pasarandog paadu irug ge baroraah nanya, teu inget wewaktu keur lara, ceurik ceurik datang ka uing kang ! he he “ enya sipating jalmi ih asa inget deui  ka bapa mamat stones he he “ bae atuh sim pindah cai pindah pileumpangan, boa aya kasibukan atawa masalah , jeung deui kahadean urang mah anggap we simpenan kaalusan , ke e aya anu mulangan di alam jaga mah !, rada ngawawadian kuring teh, ehm..diri sorangan ge sakieu pinuh ku dosa.

Tapi ceuk tadi , jalma tara cicing na hiji tempat jeung jalan, ayuna ah kadenge beja, aya masalah gede cenah si kadut teh “ naon deui yeuh beja teh, muga we sing salamet dut ! heueuh da kanu kitu kanu kieu ge doakeun we da teu hese ngadoakeun sasama mah nya, samar beja ti jauhna tepi ka beja eces jelasna , si kadut kapanggih , heueuh teu nyangka kuring ge, da loba paktor anu nyababkeun manehna ngalakukaeun hal goreng saperti kitu ! “ Naon tah kang ? enya siga nu rame na telvisi , si kadut teh ka panggih korupsi cenah , lain saeutik deuih , dedengean mah da tungtungna teh iar iaran , miliar kitu ? jol si kosim kabeneran ,karek deuk pok manehna nyarita “ Puas aing ka jalma sombong teh , gening korupsi kang, malah kamari mah rame urang lembur ge lalajo tivi, cenah da aya na indosiar kitu, si kadut di cerek pulisi kang ! uring ukur gideug “ ceuk hate “ Deudeuh teuing , kadut, ka bawa sakaba kaba antukna asup panjara, unggah balewatangan , ngurut dada, salam nu nyerat bulan maret 2016

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *