0

ARTI MUSYAHADAH DALAM TAREKAT

Arti Musyahadah Dalam ,Arti Musyahadah adalah nampaknya Allah SWT pada hambanya, di mana seorang hamba tidak melihat sesuatuapa pun dalam beribadah, kecuali hanyalah menyaksikan dan juga meyakini dalam hatinya, bahawa ia hanya berhadapan dan di lihat Allah SWT. Dalam beribadah ia tidak menghiraukan lagi akan segala sesuatu di sekelilingnya, karena saking asyiknya berhubunhan dengan Allah seakan akan Allah benar benar ada dan ampak di hadapannya.
Seseorang akan mencapai Musyahadah billah , jika ia melakukan mujahadah fil ‘amal dan sebelumnya mencapai maqam fana’ atau menafikan tujuan lain selain daripada Allah SWT ,ibadahnya hanya semata mata di tjukan dan di hadapkan kepada Allah SWT dan sama sekali bebas dar unnsur riya’.
Pokoknya , orang yang ingin mencapai musyahadah kepada Allah , hanya akan bisa di capai dengan mujahadah dan seantiasa taqarrub billah dan melanggengkan dzikrullah, di setai kebersihan hatinya.
Sebagaimana yang di katakan oleh al Qusyairy dalam Ar Risalah al Qusyairiyah yang telah di kutip oleh DR. Mustafa Zahri dalam bukunya “ Kunci Memahami Ilmu Tashawwuf “ sebagai berikut :

Arti Musyahadah Dalam Tarekat

Yang artinya : “ Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan Mujahadah , nscaya Allah akan memperbaiki sirnya atau hatinya dengan musyahada”.
Pada hakikatnya musyahadah adalah merasakan kehadiran Allah dalam hati seorang atau hatinya merasakan berhadapan dengan Allah dan bersama Allah atau yang di namakan “ Hudlurul qolbi “ . Mengingat Allah dengan sepenuh hati , artinya dengan hati yang khusu’ saat melakukan dzikrullah dan bertaqarrub kepada Allah SWT.
Dan setelah mencapai musyahadah ini , kemudian akan menanjak lagi ke tingkat al Mukasyafah atau terbukanya segala rahasia alam ghaib dan tidak tertutup lagi sifat sifat ghaib,” Laa mahbuba ann na’til ghaibi “ yang artinya : “ Tiada tertutup dari sifat sifat ghaib.

Arti Musyahadah DalamTarekat

Setelah itu barulah seseorang dapat mencapai tingkat al Muisyahadah . Menurut al Junaidi al Baghdadi: yang artinya, “ Al Musyahadah adalah nampaknya Haqqu Ta’alaa di mana perasaan sudah tiada “, dalam kitab Iqhadul Himam di katakan : yang artinya, “ Al Musyahadah adalah terbukanya hijab alam perasaan dari pancaran Nur yang suci, yaitutrsingkapnya tabir pemeliharaan alam wujud, Ketika itu engkau akan melihat dzatullah dalamalam ghaib atau alam malaikat ( Malakut ). Dan Allah akan elihat kamu dalam alam wujud ( Alam mulkihi ), ketika itu engkau melihat rahasia ketuhanannya danAllah pun akan melihat pengabdianmu, dan ada pun pandangan Tuhan terhadap hambaNya, aalah melihat ilmunya, ahwalnya dan rahasia rahasianNya.
Maksudnya adalah Allah mengetahui apa saja yang di ketahui hambanya da apa saja yang di perbuat hambaNya dan apa saja yang ada dalam hati sanubari hamba hambaNya,

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *