0

Bacaan Sebelum Kita Berdo’a

Yang Perlu Kita Lakukan Sebelum Berdo’a, Sebuah do’a. Adalah sebuah perminyaan , tetapi sebuah do’a juga perlu sebuah pengetahuan, untk apa , bagaimana serta bacaan apa untuk memulai sebuah do,a ? dan dengan tak bermaksud menggurui di sini penulis sajikan sedikit pangetahuan akan hal bagaimana atau bacaanapa untk memulai sebuah do’a dan bacaannyaseperti berkut ini :

“ Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiina, hamdan katsiranthayyiban mubaarakan fiihi ‘alaa kulli haalin, hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidahu , yaa rabbanaalakal hamdu kamaa yambaghii lijalaali wajhika wa ‘azhiimi sulthaanika , subhaanaka laa nushshiitsanaa’an’alaika anta kamaa atsnaita ‘alaa nafsika wa lakal hamdu hattaa tardhaa, ( Kemudian berdo’a dengan do’a yang anda kehendaki ).

Yang artinya “ Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam dengan pujian yang banyak, yang baik dan di berkati di dalamnya dalam setiap keadaan, pujian yang mencukupi segala nik’matNya dan meliputi segala kelebihanNya, ya Tuhan kami, bagi Mu puji pujian yang pantas sesuatu kemuliaan wajah Mu dan ke agungan  kekuasaan Mu, Maha Suci Engkau tiada terhingga, sanjungan kepada Mu, demi Engkau, ebagaimana Engkau menyanjung diri Mu sendiri, kepunyaan Mulah segala puja dan puji sehingga Engkau meridhainya

Itulah do’a atau bacaann untuk memulai sebuah do’a dan semoga di berkati dan bermanpaat emoga pula do’a kita di kabulkan Tuhan Yang Maha Esa, amin, salam penulis..

 

 

 

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *