0

CARA PELAKSANAAN THAWAF DALAM IBADAH HAJI DAN UMRAH

Cara Pelaksanaan Thawaf Dalam Ibadah Haji Dan Umrah, Cara melaksanakan thawaf dalam ibadah haji dan umrah dengan langkah langkah memulai thawaf di dekat hajar aswad,mencium, istilam, serta memberi isyarat kepada hajar aswad
“ Bismillahi Allaahu akbar” artinya :” Dengan nama Allah, Allah Maha Besar ( Di sebutkan oleh asy-Syafi’i )
Thawaf putaran ke-1 atau setiap putaran
Di baca mulai hajar asawad sampai rukun yamani pada setiap putaran, atau hanya pada putaran ke-1,dan inilah bacaannya : “ Subhaaanallaahi walhamdu lillaai wa la ilaaha illalaahu wallaahu akbar, wa laa haula wa laaquwwata illaa billaahil’aliyyil’azhiim, washshalaatu wassalaamu’alaa rasuulillaahi shallallaahu’alaihi wa salam, allaahumma limaanambika wa tashdiiqambikitaabika wa wafaa’ambi’ahdika wattibaa’al lisunnati nabiyyika muhammadin shalallaahu’alaihi wa salam,allaahumma innii as’alukal’afwa wai’aafiyata walmu’aafataddaa’imata fiddiini waddunya-yaa wal’aakhirati walfauza bijannati wannajaata minannaar. Yang artinya : “ Maha suci Allah,Segala puji bagi Allah,Tidak ada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya kekuatan selain dengan kuasa Allah, Yang Maha Tinggi dan Maha Agung,shalawat dan salam pada rasulullah saw, ya Allah , Aku thawaf ini karena beriman kepada-Mu,membenarkan Kitab-mu dan memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-mu Muhammad saw, ya Allah , sesungguhnya aku mohonkepada-Mu ampunan, kesehatan dan kesejahteraan yang kekal dalammenjalankan agama, di dunia dan di akhirat, menang memperoleh syurga dan lulus terhindar dari neraka.

Cara thawaf

Thawaf putaran ke-2
Di baca mulai dari hajar aswad sampai rukun yamani.” Allaahumma inna haadzalbaita baituka walharama haramuka wal’amna amnuka wal’abda ‘abduka wa ana’abduka wabnu ‘abdika wa hadzaa maqaamul’aa’idi bika minannaar, faharrim luuumanaa wa basyaratanaa’alannaar,allaahunna habbib ilainal’iimaana wa zayyinhu fil quluubinaa wa karrih ilainal kufra walfusuuqa wal’ishyaana waj’alnaa minarrasyidiin,allaahumma qinnii’adzaabaka yauma tab’atsu’ibaadak, allaahummarzuqniljannata bighairi hisaab. Yang artinya “ Ya aAllah , sesungguhnya bait ini rumah-Mu, Tanah ini tanah haram-mu, negeri aman ini negeri-Mu, hamba ini hamba-Mu, dan aku hamba-Mu, anakdari hamba-Mu, dan tempat ini tempat orang berlindung pada=Mu dari neraka, maka peliharalah daging dan kulit kami dari neraka, ya Allah , cintakanlah kami pada iman dan hiaskanlah di hati kami, bencikanlah kamp pada perbuatan kufur, fasiq, maksiat dan durhaka serta masukanlah kami ini dalam golongan orang orang yang mendapat petunjuk, ya Allah , peliharalah aku dari adzab-m di hari Engkau kelak membangkitkan hamba- hamba – Mu, ya Allah, anugerahilah kami syurga tanpa di hisab.
Thawaf putaran ke-3
Bacaannya adalah : “ Allaahumma inni a’uudzubika minasysyakki wassyirki wassyiqaaqi wanifaaqi wa suu’il’akhlaaqi wa suu’ilmanzhari walmungqalabi filmaali wal’ahli wal walad, allaahumma innii as’aluka ridhaaka waljannata wa a’udzuubika min sakhathika wannaar, allaahumma innii a’uudzubika min fitnatilqobri wa a’uudzubika min fitnatilmahyaa walmamaat. Yang artinya “ Ya Allah,aku berlindung pada-Mu dari syak was was, syirik, cerai berai, muka dua, buruk budi pekerti, buruk pandangan dan salah urus terhadap harta benda dan keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu keridhaan Mu, dan aku berlindung padamu, daripada murka-Mu dan neraka, Ya Allah, Aku berlindung pada-Mu dari fitnah kubur serta dari fitnah kehidupan dan derita kematian.
Thawaf urutan selanjutnya akan penulis sambung pada artikel pelaksanaan ibadah haji dan umrah berikutnya, semoga di berkati, salam penulis.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *