0

Carpon Anu Munuu

Carpon Anu Munuu, Jeung enyana kardun ayeuna keur murukusunu , ah teuing naon deui atuh , siga anu aya kahayang parasan mah , enya si kardun teh saurang duda can pati lila nya paling paling aya kana 10 tahunan he he boro di dengekeun nya, heueuh matak teu caharaan ge siga nu rada huleng jentul ayeuna mah , duka mikiran naon , da can kungsi ngobrol jeung kuring ge.

Kuring sorangan can kungsi ngalaman ngaduda, da dari pada ngaduda mah gening kalah nambahan he he !ayeuna geus rada kolot di kurangan teh , asa lungse tuda…tong nu lain lain miikir na nya jang ..kuring mah da nambahan teh pagawean alias neangan sampingan jang nambahan bubutuh hirup  he he gening tadi ngomong lungse ? tah eta mah ka alaman ku sarerea pan, da moal aya beuki nambah umur beuki kuat pan , ari,lain kai kalapa mah nya beuki kolot beuki gereng teuas kabina bina !

Si kardun , jadi humarandeg sigana teh, padahal anakna ngan ukur hiji, da di bikeun ku pamajikanana , enya pamajikanana mah cleng we ka arab ! rek neangan nu leuwih gede  ! basana teh “ ah aya aya wae nya,! Enya gede anu mere gajihna meureun anu padahal mah sarua sarua wae beda ngan sautak saeutik paling paling ge, kungsi eta ge di tanya cenah ku pak ewok “ naha dun siga anu huleng jentul kitu , keun we biasa ngaduda mah  he he tong eleh ku awewe ! basana teh “ ah hanteu pak ewok , ngan sok ras ka budak ! poka teh. “ Ah budak mah da aya ninina jaba geus taya sasaha, keun we ambeh aya batur kolot ente ! sambung pak ewok .

Si kardun ukur melong ka pa ewok, teu lemek ngan na keureutan beungeutna siga aya hal anu di rahasiakeun ku manehna, enya sigana manehna wungkul anu ngan nyaho kana rahasia eta . da jeung enyana nu jadi rahasia hiji jalma mah urang moal bisa nyaho ari lain kacaletot ngomong atawa ngahaja mere nyaho, ah di pikiran teuing ! hiji waktu mah rada pusing , paduli rek kumaha kumaha ge, da lain urusan kuring ieuh , dumeh atuh eta sok katingali huleng jentul, atuh tong di tingali we, mending nulis deui  he he puguh hasilna, kabungah kabungah heula atuh !

Ngan, tep nepi dinya, ngan pedah we , satutas maghrib, malem jumaah harita teh, heueuh ah angkanan teh rek shalawatan we, da ari poe biasa mah kadang sok hoream, ari kitu mah saminggu sakali , lillaahi ta’ala we atuh maksakeun sakalian ngado’akeun kolot jeung kadang wargi nu tos ninggalkeun alam dunya, karek sapotong babacaan ge , aya anu keketrok “ Saha ? cekeng teh “ Kuring “ cenah rada halon, kurang eces “ Saha nya ? cengkat muka panto sarungd i ganti ku kolor da rada hareudang ! maklum usum halodo , hawa teh bayeungyang , kulutrak muka panto “ Eh maneh , dun sok asup atuh ! tara ti sasari eum ! cekeng teh , sup manehna asup gek diuk pahareup hareup “ teu kaganggu ? pokna , kuing seuri” Ka ganggu naon dun , alus silaturahmi , sok tah bari ngopi nyieun we sorangan nya, tah caina na termos , ududna aya sok nyantai lah !pok teh,

Nya ngaropi bari ngaroko, di kersakeun aya kulub hui deuih , “ ah asa ku ngeunah , sok dun ! cekeng teh “ tong era era di dieu mah , tong tumamu ! “ Nya nuhun ba, manehna melong , kuring surti aya piomongeun sigana mah, da gening enya pok nyarita “ Lain ba, da kagok kanu sejen mah ngan ka ente kuring wani nyarita teh “ kuring unggek “ aya naon tea dun ? menehna seuri “ Kieu ba , he he huleng jentul kuring teh lain masalah nanaon ba, ngan ente ge pasti ngarasa kumaha ari ngaran jadi duda ! ceuk manehna.

Nya dun, terus kumaha tah, pangna katingali ku kuring ge anjeun teh huleng jentul, ka tambah aya beja ti pak ewok ! cek kuring. “ Ah era ba “ manehna siga anu rada asa asa, malah rada keom katingalina teh” Ah daripada di baheum kajadi jadi nyeri huntu atuh dun, mending burakeun puguh deui mikiranana he he , ceuk kuring teh. “ Heueuh , tapi tong loba beja nya, kuring teh hayang kawin deui , ngan can aya awewe na , he he sugan ente boga kenalan, ah bae randa ge “ semu era manehna nyarita sabalakana.

Kuring rada kasima oge” oh ieu masalahna salama ieu teh “ ke ke dun asana mah aya, eta ge mun can kawin deui , heueuh randa , ngan can boga budak dun ! cekeng teh, katingali marahmay si kardun teh  pokna ge “ Alus atuh ba , ayeuna atawa isuk ge di kawin daekeun mah ! kuring seuri , bungah sugan we nyi kemoh can kawin deui, heueuh batur ulin kuring baheula, bae da singer jeung bageur manehna mah , jeung karunya ka si kardun “ Alus tah pamadegan teh dun, nya da lain heureuy ayena mah , sugan we atuh aya milik , isuk urang tepungan nya, sok we ayeuna mah ngopi deui lah ceuk kuring bari nyodorkeu lalawuh kulub hui tea , menehna unggeuk , katingali aya harepan na jero dadana.

Isukna teu kapalang ceuk kolot tea mah, si kardun di jonghokeun jeung nyi kemoh tea, alhamdulillah tah batu turun keusik naek alias itu purun ieu daek “ nyarita ka si kardun “ Kumaha dun ayeuna ? manehna seuri “ Ah ba meh teu bulak balik , geus we kawin ayeuna keneh!   kuring seuri “ jadi dun ! pok teh , nya poe harita keneh panghulu di panggil, di saksian ku para pangurus sarta warga teu kaliwat saksi saksi, si kardun jatuk rami , beres ! kabeh ngucap alhamdulillah “ Kuring pamit balik “ keun we dun , ke di bejaan kolot ente mah , tong hariwang da resmi anjeun kawinna , sing lambat lambut ! nuhun pisan ba tembalna , goloyoh kuring indit, bungah hate bisa nulungan , karunya ka si kardun singhoreng huleng jentul teh aya nu hayangeun bitu neangan anu munuu, ah teuing naon da loba nya , bakpaw ge pan kitu ?, he he 16

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *