0

Carpon, Blangpak Katipeung, Dua Kali Ah !

Carpon, Blangpak Katipeung, Dua kali Ah !

carpon, blangpak katipeung, dua kali ah !

Heueuh , zaman robah lain ku alam gening, he he zaman robah ku polah manusana, teu naaon da eta di sebutna kamajuan elmu anu terus di thola’ah jeung di pikanyaho, salila eta elmu mere kamangpaatan jeung ngajauhkeun kana kamudharatan mah, nya alus pisan we lur !, samalah mah kudu di rojong, atuh ngarojongna mah kumaha bae carana masing masing, enya da setiap manusa bisa ngarojong teu kudu saperti cara si eta atawa cara si itu, paduregeng kitu teh !, mending ngarojong ku cara masing masing da tujuanna mah kadinya kadinya keneh panan ? heueuh hayang boga kamajuan !.

Eh..katutuluyan ngalamun teh nya , aya naon atuh ? he he enya sok nineung alam ka tukang kuring mah lur ! ayeuna zaman teh ku rame pisan,, komo hiburan mah , meh unggal poe atawa ceuk kasarna mah unggal detik aya, hayang naon kari mindahkeun remot control, breh we hiburan nu di pikahayang teh tembong tinggal nyaksian, heueuh atu ari zaman ! gampang ari ku kamajuan mah.

Tapi zaman oge sok boga kenangan lur, naon tea nya ? enya kuring mah sok inget ka tepak kendang . gera “ Blangpak katipeung blangpak katipeung di barengan sora goong  “ Keung..keung cenah ! aya ku genah kadengena oge , komo nu barisa ulin mah sukuna utek utekan kabawa ku sora kendang , di pepende ku tarompet “ ah matak jauh panineungan ! can deuih ku padungdung , jurus silat sakolepat , matak tibelat heueuh da kuring mah boro boro bisa, ceuk tadi ukur nyaksian jeung deuih boga harepan ieu seni buhun kasundaan teh tong potong di tengah zaman, malah sakuduna mah mawa seungit kasundan, enya poho , gening di bawa ka hollywood ge katarajieun batur teh, eta atuda ku kaendahan jurus jurusna, nuhun pisan ka iko uwais Cs, ker kasep teh mawa seungit dunya pasilatan, seni asli indonesia mawa jati diri ka dunia, nuhun pisan kang !

Keur tadi asa teu maranti, sieun seni kalindih zaman , ngan kuring boga harepan, enya saprak aya na gempungan, ngahurip hirupkeun deui seni  silat, alhamdulillah “ gerentes teh, reueus pisan. Barudak raresep pisan, sore peuting lalatihan, keun alus jeung hanteuna mah atawa bisa jeung hanteuna , sina resep heula we kana seni nu maranti seni silat jati diri, heueuh oge da lain jang ugal ugalan tina boga jurus na ge da silat lain keur kitu, ceuk kolot mah jang jaga diri mun diri kapisek pisek teuing, ulah tong rasa jumago , babasan mah cenah mun jago pasti aya nu leuwih jago, di luhur langit aya langit “ ni gede pulunganeunena bahasa kolot zaman baheula mah, cag.

Ayeuana geus aya sabulan , malah leuwih sigana mah na itungan ! ibu bapak resep pisan narongton abring abringan, di alokan ku pak wawan kumis nu bumina sisi tanjakan tea gening, nu nepakna mang qodir di barengan ku mang jandi, euh genah pisan lur, komo RW Toha da sok di sarebut mang Oha , ngarojong pisan, masang spiker hahalowan nambah rame jeung sumanget nu keur tandang lalatihan, wah pokona mah gening teu eleh kasenian buhun urang teh, keur mah nyehatkeun da asup kana olah raga awak , eusina ngaraksa diri di barengan ku jurus seni atuh puguh we, saha nu teu manco ! .

Nu ngalatihna pak basar sok di sarebut pa unduh , duka atuh sasakala na mah , he he nu tingkah na handap asor , hade ceuk hate teh , hanteu kena kena bisa, syukur da kitu ari nu bisa mah tara hayang katingali, sok nyumput najan katepi, untung aya anjeuna ! jol teh aya nu ngora syafe’i sarua deuih di landih gozel teu apal deui pangna di landih kitu ,,he he keun bae nya tibang landihan, syukur deui kuring  ngucap, heueuh aya nu neruskeun tapak lacak, bekeleun budak ker jaga.

Kumaha tah barudak teh geus barisa kitu ?

He he puguhing matak reueus , enya beda jeung jaman baheula budak ayeuna ah, caralakan , beda jeung kuring baheula kelud, da karasa ku kuring hayang di ajar kelud , asa ku hese tuda, ngenah ningalikeun tapi susah ngaprakeuna jadi we panongton he he , meureun kuduna kitu , bae da aya tunas tunas anyar, sarua asa diri urang keneh nu reueus na mah pan ?

Jarejem kahayang na teh , harita teu boga pangsi, enya pakean silat, nu warnana hideung kaluhur reujeung ka handap , eh.. alhamduliillah daraek kerja bakti nu hasilna jadi pangsi , heueuh cacak mun boga cekeng teh di bere da..tapi keun sugan engke kuring bisa mantuan maranehanana, di siga siga ge da enya kajurung ku kahirupan , asa sibuk we ku pagawean , rajeun datang ka imah cape terus reureuh hmm iraha atuh ?.

Komo mun malem minggu daratang kabeh nu lalatihan , ti kulon kaler kidulna, he he heueuh kitu kudu sauyunan, ari der teh sarombongan sarombongan tarandang tur makalangan, ehm matak hemeng ! naon kitu ? sakali deui kuring reueus ,  ka hiji budak barisa, kadua endah jurusna, katilu rame nu nongtonna , asa hirup lembur teh , sakabeh pada barungah malah seuri gogonjakan , komo deui mun aya si abah urang leles enya nu sok ka imahna si jajang , he he di landi deui si Bugis ! ah dasar ari urang sunda ha ha, sakabeh ager ageran , sareuri ku rame pisan , eta tuda ulon ulon na mah tukang tarompetna resep banyol pisan , kanu tandang sok ngaheureuyan… he he sumawonna mun hayang anu make tarompet ngageroan “ tet tet toet ( araya ? ) lain saleseurian saur manuk ngajawabna ge “ ayaaa ! cenah meni areak eakan ! sor di asongan ..marukan teu capee ..nabeuh kendang jeung narompetan teh kitu ? matak kudu aya pengertian  , maka pek saruguhan .heureuy jang !

Hah , seuri sorangan, hate mah asa bungangang ,  bari reureuh di amparan samak saheulay, kadenge nu nepak kendang , goong ngeungkeungna marengan , kadenge barudak rame malah si alpa , enya budak si didin kadenge gagorowok “ Lalatihan euy , hayu atuh !, cenah , hate seuri , tapi can ngadenge sora tarompet ieung ? kamana nya si abah reujeung rencangna?  Tacan garing biwir ngucap , kadenge ti kajauhan , tarompet totoleotan matak waas na sawangan , ceuk hate ti kajauhan  “ sok bah padungdungan marengan tarompet nu gegelikan , nikmat pisan, ngarahuh.. asa bungah taya lalangse, les tibra dina impian muga seni silat isuk jaganing geto bisa jadi kabanggaan seni urang nu di piboga, ngaraksa seni budaya . coeroeg 16

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *