0

Carpon, Bongan Saha ?

Carpon,Bongan Saha ?

carpon: bongan saha ?

Heueuh , lain nginget nginget ieu mah , ngan sok ras kadiri, waktu kuring can maranti hirup keur pinuh ku daki, nu melong ge paling kupanon hiji, he he nyakitu mungguhing hirup , harita can rumah tangga , dak maklum atuh saha anu bakal mikeun anakna ningali kanu tunggara mah paling paling “ nyingkah siah, moal di bikeun ka maneh ! ah ari taeun teh, biwir ngarenyu seuri leutik , hampura kasadayana !, gerendeng teh, da ngaran manusa mah pasti pada boga pangalaman anu kaalaman , pait atawa peuheur pastina ge jadi kenang kenangan na hirupna,

He he lain ceuceub lain benci , ngan kadang biwir sok tara kawengku, padahal mah anu ngarana basa atawa lisan ii..h bahaya pisan !, seukeut alah batan pedang , da gening ari urang raheut ku pakarang mah kari ngubaran ,isuk pageto ge cageur , tapi mun nyeri hate ? hmm kurang kurang na asak hampura mah kabawa nepi ka alam jaga, bararaid teuing nya !.

Da jeung enyana atuh , harita kuring rumaja, pantes pisan jatuh cinta ceuk basa barudak ayeuna mah , da apaleun cinta sanajan masih di SD, ah matak paur, kumaha komo lamun geus gede ? matak kadang seueur nu ee, bau di piceun ngajadi bangke ka panggih ku pa er-te nya pak Ema tea, atuh lain geger sakampung eta , aya orok na pipiti , hampura atuh da lain beja , geura sok tingali na televisi, matak awewe masing tarapti , ngalengkah sing ati ati, bisi titajong leuheung labuh teh euweuh nu nyugak ? he he ( Rada panjangan seurina meh rame ).

Teu karasa seuri sorangan, nya harita kuring lalamunan , wani heureuy ka parawan , ah dasar ceuk tadi tea hirup teh pinuh ku daki, alias bulu taneuh, saminggu nunggu jawaban , eta ge bari lain ku sorangan, enya nitip salam ka babturan ! sapoe enggeus kaliwat saminggu can aya beja, sobat datang mawa surat, keur sare kuring ngorejat teu sirikna lumpat “ Kumaha euy ? tanya teh ki sobat nu ngaran hasan , heueuh loba landihan , manehna ge di landi si Bakri tara nyarebut hasan , ngan ari kuring mah ngahargaan, da kolot na teh mere ngaran ka budakna make nyangu ketan jeung nyeungeut menyan panan ? , meh teu kabawa ku setan, alus baheula mah sagala make kahadean ! tara siga anjing edan polah ka barat baratan, mun enya mah teu nanaon da  loba contoeunana wawasana mah, ngan tong sok keterlaluan, saur kang haji ge “ Terlalu ! gening mun aya pakaulan dangdut sok di lagukeun ku si Heri wa Anah nyalindung, he he pantes pisan !.

Diuk na dipan duaan , baca atuh lur ! ceuk si hasan  “ kalem atuh ! cekeng teh, amplop surat di soehkeun ngaluarkeun jerona ati ati pisan da bisi soek , di buka lalaunan tilepan keretas teh, breh we tulisan pamales siparawan teh ? kumaha tah, di tarima sigana mah ? Lalaunan surat balesan di baca , si hasan regep nyaksian uni na “ Punten kasep punten pisan , sanes alim sasarengan , abdi sieun jalan jalan , ke gebis tina galengan “ karek sakitu nu di baca teh, da geus teg ah..kila kila ieu mah” teruskeun macana sing lantis atuh ! si hasan teu sabar “ ke heula lur nginum heula , cekeng teh, nyicikeun cai bari na teko , asa tuhur tikoro, awak asa ngesang, ret panon kana aksara, rada galede ayeuna mah aksara na ge, uni na “ punten pisan kasep, tuh candak kaca ti buruan !, make tanda seru , heueuh we,  manehna nolak sapajodogan “ ah dasar goblog awewe ayena mah !, si hasan siga nu keheul, sabar lah ke ge aya gantina malah mah leuwih ti eta, manehna neruskeun .

naha kuring ngambek ?

Ah keur naon , da cinta mah undian saha anu boga wisit alus nya meunang , anu hanteu nya kalah. Ngan ti saprak harita , kalah ngajadi era , tara ngaliwat ka buruanana, bisi pajar ngahelaran, nambah nambah ke, nu enggeus mah enggeus we nya , cupar saharita, heueuh ceuk tadi kuring rumasa, jeung ayena mah aya beja si parawan mawa jajaka, syukur we keur kuring mah, geus payu meureun ! heueuh rek mapanas payus pisan , da itu mah gandang, mobil na ge meni herang ,,nuhun oge gusti da mun ka abdi mah boro boro meuli mobil hiji , jang meuli tarasi ka ceu mae ge kadang nganjuk ngahutang , ehm lara teh kabina bina, ah tong di pikiran mending hirup saayana meh ngenah ngajalanana.

Ngan gening aya ubarna , sobat di kota datang mawa beja hayu urang ka jakarta cenah , aya pagawean, cocok keur ente mah ! basana, nya isukna kuring miang, nyobaan dek nyiar luang, ceuk babasan kolot mah momtong siga kuya batok, ngotok ngowo wae !, enya ceuk pikir teh meungpeung can boga kawajiban,  alamdulillah lancar pisan, pagawean teh pamayarna lumayan gede , bisa jang sumpan simpen bekeleun engke, les poho lemah cai, komo ayena aya nu surti sanajan kuring teu ngarti , bogoh kana naona ka kuring , urang desa nu tunggara ?.

Ah parawan te geulis pisan , matak era nu mamawa kadangkala kuring sok di anggap pakacarna,,he he da pantes atuh ! manehna nyaaheun pisan, nya ari kuring mah tumarima , ceuk kolot mah asal nyaah ka diri urang komo nyaah ka dulur dulur jeung kolot mah hade pisan, heueuh mudah mudahan we atuh ! parawan lain ti urang parawan ti nagri sabrang sok di sarebut urang bule, he he matak kuring sok di anggap pakacar na ge, menehnageus lila di urang , kulitna beresih , buuk ngagalombang naon di sebut na teh pirang kitu ? , geus puguh ari irung mah bangir ehm ceuk diri asa na impian ! teu percaya kuring sorangan ge !.

Geus lila hubungan oge , malah hampura kuring geus laki rabi heueuh sobat nu jadi saksina ge , geus dua taun mun teu salah mah , boa leuwih  ? , poe ayeuna kuring mulang ka lemah cai , tepi ka wates kota ge ingetan teh narembongan , naha si hasan ge geus laki rabi atawa encan, enya da si eta mah rada eraan , he he Sup ka lembur matak era , jalma jalma pada heran, nanya siga nu hareran  “ kasep tea ieu teh ? kuring unggeuk , sasalaman , kadenge jalma nyaruita “ matak ge ni teu nyangka ! teu di palire.

Tepi kaburuan imah uluk salam , bray ema mukakeun panto , rada undur undurn saha meureun da jeung wanoja lain ti urang , kuring seuri “ Ma, tah ieu pamajikan , ieu budak sare, cape di perjalanan meureun , heueuh poho boga budak karek sataun umurna lucu jeung teu nurun ka kuring he he untung pisan, ema colohok liwat saking , ngembang kadu “ Bener ieu teh kasep ? kuring seuri bari unggek . “ kumaha atuh ngomongna da ema mah teu bisa ? ema nyarita , bae ke we di hartikeun !, nya meunang saminggudi lemah cai da kudu mulang jeung gawe deui , ah panasaran , hayang ningali pasawahan ngan pamajikan hayang ngilu , bae atuh itung itung jalan jalan bari era ge da pada marelong wae, ah keun bae ceuk hate teh tungtungna mah .

Di sawah ku resep pisan , ras inget ka baheula, sugan teh moal ka kota, lempang jeung pamajikan , ngarandeg kadenge nu gegeroan  “ Tugguan lur ! cenah, ari di lieuk “ lakadalah, gening maneh san kamana wae ku kuring di tungguan teh ? kumaha bejana ? “ alhamdulilah euy, aya jodo, kuring kawin ka bidan , omongna “ edan lur, tapi heueuh syukur pada maju , silih gabrug na galengan, pamajikan mah nyerangkeun we da teu ngarti meuereun , ngan seuri , rek balik juru kotakan , awewe ker talandur  “ si hasan noel “ aya naon san ? kuring panasaran. Manehna seuri “Inget keneh ? basana teh “ Nunjuk kanu ker talandur itu saha euy nu ker leledokan ? , lain nu nampik ka maneh sapajodogan ? leungeuna nunjuk  ka hiji awewe, nu ku kuring di sangka mah kolot da siga ibu ibu “ naon kitu ? Heueuh si eta, teu jadi kawin ka jalma kaya, jadina ka tukang kurupuk , ruksak hirupna ge ayeuna mah,ti suksuk ti dungdung euy.  Nyakitu sipating jalma san , moal di luhur wae atawa sabalikna, leumpang ngaliwatan eta awewe tea nu katingalina siga era parada, ah bae da lain laina ayeuna mah  ngan sok ras we kana suratna “ Punten kasep punten pisan, sanes alim sasarengan,abdi sieun jalan jalan, ke gebis tina galengan, tuh cokot kaca di buruan ..nyerengeh leutik kabawa ku lamunan..heueuh bongan saha ? ngagebeg soteh meneh pamajikan nyarita, hurry up, come on we’re going to comeback  home ! , alhamdulillah,leungeuna muntayang..cag ah bisi harayang !, salam tinu nyerat. ( emut keneh jang yadi ? )

 

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *