0

Carpon, Inget Ka Bapak !

Carpon , Inget Ka Bapak !

Carpon, inget ka bapak !

Kalakay nu maruragan mangrupakeun totonden , rengsena sarta pukahna kahirupan di ieu dunya, sagala anu hirup geus pasti keuna ku akhir, akhir tina hiji kahirupan , nu kadang lebar ninggalkeun alam rame ieu, ngan raga anu ngajepat teu bisa lumpat, nu alim sok mere beja, Nuhun pisan ! cenah aya nu nuturkeun tilu perkara nu di piboga “ Shalat nu tara kaliwat jeung bener tata carana, amal sholeh jeung kahadean  sarta anak nu mangpaat  ngadoakeun ka indung bapana.

Enya ari kitu namah , sanajan rumasa can pati bisa malah masih payus di sebut teu bisa ge da kitu ayana, hirup nu sakaparan paran, ceuk kolot mah “ Tunggul di parud catang di rumpak teh lain bobohongan atuh, hemm..matak ge . padahal ukur saliwat, tapi dunya mawa basilat ! mun teu ras mah da mending  hos we..iman bari beunghar nya he..he.

Keur budak mah moal apal , kumaha kolot larana, jang urang anak anak na ,sirah dijieun suku, suku di jieun sirah teh lain bobohongan deui, satekah polah ngupayaan , sanajan bari luh lah ge tetep wae hatena ikhlas jeung ridho, mun di tanya “ Ah teu cape bapa mah , nu penting mah sok weh maneh sing maju, kade titip anu hiji ulah sok ninggalkeun shalat ! kuring jeung anjeun pasti sarasa kumaha belana anu ngaran bapa.

Malik nanya ka indung , sarua kitu basana “ Anaking sing panjang punjung , muja ulah kasagara munjung ulah sok ka gunung , muja mah kanu kawasa nu nelah Allah namina, di do’aeun ku ema !’ ari ras sok reumbay cimata, hampura nu loba dosa najan beurat sarta teu wakca, da gening Alloh mah Maha Uninga, matak titip ka  sadayana , kade ah ulah sok alfa he he heueuh urang babarengan we di ajar bener sugan bisa, da hese gening bener teh.

Ayeuna urang dewasa, kanyahoan tanggung jawab nu salila ieu urang teu apal , atawa di baeken he he nya ku teu jeung can apal tea , matak sing gede hampura nya !, heueuh  masih inget mun nanaon osok aral he he komo  cep  ifut mah tah sae pisan , punten nya , da mun ambek teh sok gancang beberesih , sasapu buruan jeung ngelapan kaca di tambahan mantuan si ema naon anu keur di pigawena, heueuh alus kitu mah ambek teh matak sok tarurutan kahadean mah!, dari pada ngaruksak mah taya gunana tong nurutan batur he he.

Tadina mah kuring ge rek nurutan , tapi ka silih ku junti da eta sok loba ningali tivi, zaman ayeuna atuh , tiada hari tanpa tivi , bae da hiburan oge nya ? komo  ibu ibu mah sok rajin gening kana telenovela teh, anteng bari reumbay cimata, kadang kuring ge heran , naon nya nu di lalajoanana ? he he gagaro sirah  ! abong hirup bobohongan , ku tivi di bohongan ge ngilu ceurik , hebat nya euy batur ngarang caritana !.

Kuring ge nyakitu tea mun ngambek teh , matak beak parabot rumah tangga jiga na mah, he he gara gara na mah sok ningali film ninja, atuh da gaya, masang jurus jurusna mun enya mah bisa ari der pake najong teko, atuh lain kentob tekona, bari kuring nage nyeri da bongan suku teh lain beusi , mun inget sok hayang seuri, lumayan ubar hate, tamba sare sore sore.

Aya deui caritana , ayeuna jaman kamajuan ka asup penampilan, kuring ge da hayang momotoran , heueuh siga nu genah katenjo na teh, padahal mah ka angin angin ujung na mah  ! kasurung ku kahayang , ahirna na mah nya ka ambek ,  he he lain usaha sorangan, malah nyangangang kanu ngahirupan , mulasara ti bubudak geus dewasa jadi singa, mun inget deui ..era deui atuh, saha nya ? untung lain kuring sok we ngaku sorangan ! , bisi era mah he he.

Geus lila bapa wafatna, nya alhandulillah ari ngado’akeun mah  da jeung enyana sok mawa berekah tinu kawasa, saeutikna inget kana maot , da kadang gening kaluli luli  siga hirup moal mati, padahal eta janji anu pasti ah ..dasar da hirup di dunya mah ngan heuheuy jeung deudeuh . padahal mah kadenge wae anu pupujian teh “ Engke bakal jadi bangke ku malaikat di teke “ dp pasir genta, duka saha da barudak leutk ngareungeu na sorana mah bae me di ajar ka masjid heula. Alah bisa karena biasa,  he he ah enteng pikir teh ngan ukur di teke, tapi neke malaikat mah boa bubuk ieu sirah teh ! hiy sieun teuing !.

Nyabutan jukut lalunan , teu kendat maca fatihah , kuring ngan bisana sakitu, tapi muga muga do’a teh tepi ka bapa, sing di hampura sagala dosa, di tempat anu sampurna , meunang kabagjaan anu leuwih ti kabagjaan dunya , muga muga gusti narima ieu do’a gerentes teh , da enya atuh lur , ku enya gede rumasa can mere kabagjaan keur anjeuna salama hirup di dunia, “ keur naon ba ?, hiji sora megatkeun lamunan .  katenjo si udin batre seuri “ Biasa we din , dek kamana ente ? malik nanya. Manehna ngan ukur mere isyarat , ngarti meureun kuring ker jarah ka bapa.

Malk kanu hiji deui, ah sok ras deuih , enya lanceuk ge geus ninggalkeun dunya, di dinya kuring ngado’a muga muga sakabehna sing di hampura dosa dosa na. Manuk simpe teu cara tadi, tonggeret mere ciri wanci beurang teh bakal ka ganti, heueuh saperti hirup nu bakal mati “  Cengkat ngomekeun urat meh rada teu morongkol da tatadi diuk wae yabutan jukut, sakali deui kuring ngado’a aniprek na taneuh sisi kuburan , mun wasa mah ku nikmat pisan , hoream cengkat deui teh, ngan alam beuki reup reupan , tanda kuring kudu miang ningali taneuh kuburan  bari pok cumarita “ bapa hampura sagala dosa, muga anjeun sing jadi ahli syurga ! saputangan ngelap cimata sakali deui malik ningali pusara bapa, ngalengkah ka sisi jalan , muga lengkah ieu lain panganggeusan , tapi geusan mulang ngado’a keun bapa deui,nu aya di kalanggengan di barengan ridho nu kawasa,  salam tinu nyerat  sing aremut nya, saha indung jeung bapa teh ?.

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *