0

Carpon Jurig Hitut !

Carpon Jurig Hitut !

carpon jurig hitut !

 

Enya , da geus jadi kabakuan atuh , ari aya anu nyelengseng ka ambeu seungit teh sok matak hudang pangambeu, ungsa angseu neangan nu seungit teh naon, di jug jug timana asalna , di teangan di kotektak, ngan hanteu we di letak mah da eta seungit tea he he , jeung deui nu seungit teh bet sabalikna, alias bauu !

Siga harita si uyan, omat llain uyan tukang ngabodor da ngaran uyan teh lain manehna wungul, malah mah loba ngaran anu sarua teh , malah mah aya nu ngaran ayin , ayun nu baheula mah nu gelo ngaran ayun teh , nyaraho nu pernah apal mah nya , can dadang leklok da aya deui hiji deui nu gelo teh , baheula mah gelo teh kadeuleu bungkeuleukna dak ! ari ayeuna mah nu gelo teh teu kadeuleu ! naha nya, pek palikiran ari araya uteukan mah !

Kuring mah rek nyaritakeun jurig hitut we, bae bau bau ge da gening saredep . naha ? sok we inget inget gera, di mana aranjeun ngambeu anu ngaranna hitut teh , bet aneh pan , kumaha kitu ? heueuh cenah embung jeung bau , tapi dimana aya nu ngajedut atawa ngaheos gancang nungkupan irung , lain aneh tah ? ceuk kuring mah heueuh lebareun meureunan sieun kaluar deui mana di tungkup ge , he he matak gening saredep kana hitut teh !

Ampir poho ka si uyan tea, harita keur ngarariung, di pos ronda malem jumaah mun teu salah mah, ngaronda da sok aya kaleungitan , leungit domba mah biasa, nu di pikasieun teh leungit calana randa ngora , komo mun jeung eusina mah barabe pan ? sanajan sok jadi pertanyaan oge , naha ku bangsat atawa kunu ngaronda ?

Keur genah adu kartu heueuh garapleh, samalah mah ertean, euy ! anu jadi erte mah wayahna weh ngocok jeung ngocok , tapi lumayan jang nyinglar pitunduheun mah, kadang di selang ku seuseurian atuh da ! na ari pelengseng teh aya anu eunteup na irung , lain pada ungsa angseu tah kabehanana “ Maneh hitut nya ? ceuk si ibro ka si jangkung ? “ ari ilaing kuring hitut mah moal nungkup irung atuh ! tembal si jangkung rad nyorongot, teu rumasa meureunan. “ Bae atuh kung teu rumasa mah tong nasteung ! Ceuk si ibro, rada teu ngeunah meureunan “ Meugeus lah da teu kaambeu deui ayeuna mah bau na ge !kuring misah anu salah paha , bisi jadi matak ari can puguh tuduhan mah .

Nya neruskeun gapleh , ngan aneh pelengseng deui anu bau teh ka ambeu deui , akhirna papelong pelong,  kabeh pada nyaritateu rumasa, hemeng tah ! maenya bujur loba euweuh sahulueun anu bobos alias hitut “ Kop we ambeuan bujur uing bisi teu percaya mah ente ! ceuk si amoy urang petir teh bari nyerengeh , gapleh ge eureun heule, ngariung teh padeukeut ayeuna mah, angkanan teh mun aya anu hitut deui bakal katohian.

Keur pada hemeng , kadenge sada aya anu kekeresekan gigireun pos ronda “ Saha nya euy, ucing kitu ? ceuk si ibro “ teuing atuh bro, cik teang senter ku ente ! si jangkung nyarita, si ibro ngolesed, na ari gorowok teh “ Koplok siah ,hanas aing silih tuduh ! cenah “ Aya naon bro “ ieu euy jurig hitut na teh, paingan bau ! panasaran, kabeh tarurun ti pos ronda, gogodeg  , meg bareng ngucap “ Na ari ilaing harianeun emod , jeung gising deukeut pos ronda ! heueuh si emod ngising gigireun pos ronda , matak pantes bau oge, bari era katohian si emod nyarita “ Hampura, teu kuat euy , bari indit calana ngaleleke di cepengan , kabeh sareuri “ Ieu gening jurig hitut teh, dasar kasebelan ! harita tdeu jadi nganggeuskeun ronda teh da bau ku eta tea, kabeh mulang bari sueri nenjo kalakuan si emod jurig hitut tea, cag ah .

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *