0

Carpon, Meupeus Keuyang !

Carpon ,Meupeus keuyang ! Nyakitu atuh ari hate nuju tagiwur mah , rupa rupa wae tingkah polah manusa, nu di sebut meupeus keuyang ngarana, mang Uhe diuk nyarande deukeut pamikul imahna.

Katingali na roman beungeutna taya caharaan , duh ku naon nya , boa boa ? ceuk pikir teh.jeung naha tara ti biasana siga nu keur teu purun kitu, padahal maneh na teh sok katingali rajin, nya saprak balik ti kota alias keuna PHK mang uhe pindah cai pindah pileumpangan

Maklum di kampung lumayan ladang PHK teh di belikeun kana motor nya ayeuna mah kasebut “ Ngojeg we manehna teh, hade ceuk pikir teh !

Jeung ceuk pikir kuring mah rikat jeung hade, teu cara anu lain , jigana mun di PHK teh huleng jentul najongan tunggul, meupeus keuyang anu kacida nya ?

He he padahal panggul we tunggul ge , heug sing loba , sahurunan atuh , ngaliwat ka imah kuring heug ecageun , he he lumayan pan jang suluh suluh wae mah, ha ha ari taeun teh ah, hayu urang tanya mang uhe na bisi ka usap korod ari ngalamun wae teh, bisi keur boga masalah gede, karunya ! mending urang tarulungan !.

Suku ngeteyep nyampeurkeun mang Uhe anu siga teu malire  kana kadatangan kuring , ieu mah ceuk hate “ Bener teu kagok ngalamun teh mang Uhe , nepi teu malire ka kuring ge he he sigana cacak mun hujan gede sarta kasamber gelap sigana mah moal karasaeun .

He he paling ge ke we waktu aya nu nalek na  jero taneuh , karek eunggeuh ! nyakitu atuh mungguhing sifat jalmi  ceuk bapana Mamat  rolling stones tea mah ! he he aya keneh kitu geus lila tara katingali deuih !, cag.

Diuk gigireunana lalaunan, he he da nyakitu atuh kuring mah , mun diuk rada tarik teh sok oyag dunya, he he sigana mah sakti meureun ? lain juragan  !

Nyeta sok rada murutbut teuing naon da sok di sada, sada sora knalpot motor, komo ucing mah geus pada apal , aya kuring teh sok langsung ngaburiak, he he padahal mun di bandingkeun mah bau mana sok ? tapi baelah make era ku sato sagala nya ? komo manehna mah tara di baraju apanan ?.

Kadenge we ku ceuli kuring anu dua ieu teh , jeung enyana da euweuh deui ceuli teh ngan dua duana, da rek di tambahan ge kalah matak nyingsieunan budak,  karek make totopong ge gening geus di anggap culik, paburisat kabur careurik , samalah aya anu inghak inghakan, watir ah mana ayeuna mah kajeun budugul we sirah teh da kitu tea ciga tadi, bisi magar nyeungceurikan budak leutik, era ku indung bapana , matak kitu salah kieu salah.

Renghapan napasna kadenge beurat, katiten sigana masih aya kakeuheul, teuing jeung duka ka saha atuh ? Nuju naon lur ?, tanya teh , manehna ngalieuk , rehe taya jawaban, ah surti kuring ge, masih nahan ka keuheul meureunan, teu goreng hate da ceuk agama ge teu meunang , di pahing ku kuring ge muga waeatuh sing bisa ngajaga diri jeung hate, da saestuna gening karana teu bisa ngajaga hate loba anu katingali , balukarna teu matak mawa kana kahadean !.

Manehna ngalieuk ka kuring, sadar sigana mah , naon dosa kuring ?,  “ Belah dieu atuh diukna, someah , hampura nya tadi teu di jawab, menta hampura “ he he ari mang uhe , teu naaon kuduna silih hampura teh, teu kudu di penta, aya naon atuh katingalina ngahuleng kitu, punten abdi tumaros ! ceuk kuring teh.  “ Heueuh dasar we jos, itu indung budak rada ngarungsing, rek indit ngojeg hayang ngising , pamajikan bikin pusing meupeus keuyang kuring jadina, manehna nyarita, rada seuri ayeuna mah , duh bahasa na ge meni di reumbeuy ku bahasa indonesia , ha ha gaya ! , sigana masih aya sesa sea gaul di kota “ nya dasar we jos manehna nyarita deui, ah jos deui jos deui  ! padahal ngaran kuring teh alus Agus Salim, he he tapi ngarana jalma  lalandihan teh aya wae turun temurun deui , he he asal ngaran agus di landih gejos atawa ojos, he he bae meh kuat  “ extra joss ! panan ! asal ulah sok tujas tojos kanu lain tojoseunana  !  ah ngalantur ari taeun teh !.

“ Nya lah mang Uhe kabeh ge kitu, komo di jaman ayena nu serba hese, mendingan usaha,  keun bae kajeun saketip saketip ge, nu penting halal anak jeung pamajikan kaparaban , genah keur urang urang mah pan ? manehna unggeuk , ngarti meureun , ka ubaran sigana ari kapusing di obrolkeun mah minimal aya kabagjaan anu timbul dina hate, hanteu murukusunu wae, da jeung enyana , beungeutna marahmay, cahayaan ayeuna mah sanajan jeung enyana beugeut na hideung ge beda we ari aya kabungah hate mah rada cahayaan sanajana tetep hideung na mah  he he.

Heueuh jos, hah.. ngaluarkeun napas , hampang kadengena teu siga tadi siga nu keur manggul gunung renghapna ge “ Nuhun lur ah ! basana. “ Ku naon kitu gan ? cekeng teh “ Nya , hate teh caang deui karasana,  daripada meupeus keuyang bari jeung teu puguh hasilna mah mending miang , keun bae ari geus ikhtiar mah hasilna mah di tangtukeun kunu kawasa, da nu penting mah nyare’at jeung kumaha niat pan ? “ Kuring nepak tarang , bari untung teu ngajengkang ! “ Sejak kapan kamu begituh gan ?  ha ha hebat tenan  !,kuring seuri , bungah hate teh ari bisa ngabungahkeun batur nu keur keuna ku katunggara jeung kasedihan teh “ Ya kamu ! manehna nunjuk , ok sekarang hari sudah siang dan mari kita miang cari objekan kawan , nanti nggak dapat uang haa ha  ! menehna seuri , kuring seuri di sela sela barudak nu ngarintip, sarieun meureun da teu narembongan , kalah pasedek sedek katingalina teh “ keun bae ah !..Nangtung muru motor “ jeklek jeklek di hurung keun teu mogok si gaur motor kuring mah da hade, sarua nu mang uhe oge da di ngaranan si kalde, ngabiur muru pangkalan cowal bari suka seuri sajajalan, si jet jeung si diat ningali pinuh ka heran, aya naon meureunan  ? ah keun bae ke ge panggih di pangkalan ojeg cowal. Ngan mang bandi jeng kag ende nu teukatingali teh !  bade ngiring seuri deuih anu maraca ? tinu nyerat,salam ti katebihan.

 

 

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *