0

Carpon Misteri Nu Ngahariring Tengah peuting

Carpon Misteri Nu Ngahariring Tengah peuting, Geus lain hiji atawa dua jalma anu nyaritakeun beja jeung hal anu misterius atawa bisa di sebut aheng di kampung hejo cokor, puih. Jeung enyana deuih ari kajadianana saperti kitu mah pastina ge salian aheng teh oge matak kukurayeun di barengan bulu punduk carengkat.

Carita aheng kitu teh mimitina mah can nerekab, enya da karek si adul sorangan anu ngalaman kajadianana mimitina mah, samalah jalma jalma kampung hejo cokor ge kurang atawa teu percaya “ Ah , manehmah jijieunan we adul,ari jalma borangan mah kitu sok ngawadul nyingsieunan batur ! ceuk nyai Ucrit poksang.

Atuh puguh we si adul rada teu ngenah di kitukeun teh, “ Ari maneh Ucrit, bae ari teu percaya mah, ieuh ! kuring mah teu ngawadul da jeung enyana kuring mah ngalaman sorangan, coba lamun maneh ngalaman , moal jauh jeung kuring parasaan anu karandapan ku maneh ge ! pokna rada nyeprite alias nyereng, rada teu ngeunah di kitukeun ku nyai Ucrit teh meureun, ngan gancang di sapih ku si sapri “ Masak air biar matang bari seuri manehna nyarita “ Masak masalah sakitu harus perang , tos misah ah, pada pada wae ! he he .

Enya, sababaraha poe ieu aya carita misteri di kampung hejocokor, cenah ceuk si adul da manehna anu ngalaman kieu caritana, hiji peuting manehna sorangan , aya perlu ka jang udil , gejlig turun di imah, asa rada sepi malem eta mah kampung hejocokor teh, duka rarasaan atawa jeung enyana da asa teu ningali jalma anu ngulampreng saperti malem malem katukang , leumpang muru imah jang udil ceking.

Ngaliwat ka imah kosong , nya da anu barogana pindah ka kota, teu karawat ,cul imah teh di kosongkeun , padahal ari ceuk pikiran urang lembur hejo cokor mah keun wae sina di eusian ku urang dinya, ngan nyaeta dasar anu jegud he he moal kitu pipikiranana, karuksak ruksak meureun, di sewa ge moal butuheun ku duit leutik , anu antukna nya kosong tea imah teh.

Aya perasaan seber na hate si adul waktu harita, perasaan anu lain biasana, da enya atuh tong baroraah ngaliwat imah kosong bari di lembur , dalah ari ngobor puyuh atawa neger lauk ge sok sorangan, kadang kala jam 12 peuting ge masih sisi cai, euweuh rasa seber, ah ngaluarkeun ambekan na irung meupeuskeun pikiran anu ngadadak teu puguh, padahal geus teu pati jauh ka imah si udil ceking teh .

Na atuh ari selengseng teh bau kembang, si adul ungas ingus “ ah rarasaan meureun atawa memang aya kembang anu katebak angin sahingga bau wangina nyambuang, lengkahna ngarandeg, aya hal aneh anu ku manehna kadenge, “ Geus di eusian deui imah teh kitu ? naha beut kadenge sada anu keur mandi, tapi naha bet mopoek ? gerentesna, angin ngahiliwir asa bau menyan ayeuna mah, moal kitu ? teu tuntas , ayeuna kadenge sada sora anu ngahariring, di teruskeun sada anu seuri jeung ceurik , hatena mulai sabil “ Ah palangsiang ! angen ratug di sela rasa kapanasaranana, teu laju, lengkahna ngarandeg nyidik nyidik ka imah kosong sarta museurkeun pangdenge, na atuh ari geleber teh aya anu ngapung ngagayabag, teu inget ku janggot panjang saharita si adul ngorejat asa ka gebah , labas malikeun suku lumpat sakalumpat lampet balik ka imah , teu sirikna di tubruk panto imah ge, ngahegak sisi korsi.

Carita si adul katambahan kunu kaalaman ku mang Oo, manehna cenah ngalaman kajadian saperti anu kaalaman ku si adul, teu jauh beda caritana, nya jalma teh percaya , naon anu di caritakeun ku si adul teh enya meureunan, di susul kunu di alaman ku si amuk, ayay, ibon jeung si kedot sarta anu lainna sahingga carita nu ngahariring ti peuting teh jadi trend atawa sabiwir hiji.

He he matak hayang seuri puguh ge, saprak carita misteri nu ngahariring nyebar , utamana barudak mun ngaraji peuting teh kudu wae lobaaan , paantay antay, ujug ujug ber hiji lumpat , atuh lain rabeng anu lainna ge bari kokoceakan , matak cilaka ku lampah sorangan, aya anu wani eta ge ngintip , naon anu sabenerna ngeusian imah kosong teh ? ari pas di bungkeuleukan hal anu aheng mah manehna ge kokoceakan , he he ari di tingali teh nyampak ngajoprak kapiuhan, ari eling manehna tutunjuk “ Ituh , ituh ! cenah , curukna tutunjuk .

Sahingga hiji poe , aya anu mawa beja, paingan atuh ari kajadianana kitu mah atuh ! ceuk anu mawa beja cenah anu boga imah, enya anakna anu awewe maot ka tabrak mobil di kota, ari kajadianana heueuh pas basa malam mimiti aya hal aneh anu ka alaman ku si adul tea “ Saur manuk jalma jalma kampung hejo cokor “ Kaharti atuh ari kitu mah, paingan imah siga aya anu ngeusian ghaib, da salah sahiji anu bogana, enya anakna anu boga imah aya anu maot, he he sanajan naon padahal mah hubunganana, da ari anu maot mah nya maot we da euweuh beja nyata balik ka alam dunya deui lain ?.

Saterusna aya warta deui , ayeuna mah imah teh rek di jual cenah ! ah boro  boro aya anu nawar, sieun we anu aya keur urang kampung hejocokor mah da apal caritana, he he iwal kuring anu daek nawar teh, da lumayan hargana rada miring, teu sieun kitu ? he he sieun naon ?  untung we anu aya , harga imah jadi murah, can di tambahan ku ngeukeupan anu buukna panjang tiap peuting ge, di tambahan sora budak recet malah jadi hegar ! he he lain kunti gan enya ku kuring di beuli sarta di eusian ku anak pamajikan , nya jelas jadi hegar, da ari masalah anu kitu mah tergantung urang na rek percaya atawa hanteu ge mangga wae, ari keur kuring mah hirup mah pada pada aya dunya masing masing makhluk, nu penting mah teu silih ganggu , lain kitu kulan ? tinu nyerat.

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *