0

Carpon Misteri Nu Nyaba Ka Jero Sagara

Carpon Misteri Nu Nyaba Ka Jero Sagara, Lain carita atawa beja, samalah mah nyata da kuring saksina, nyaksian kaahengan anu boa iraha deui kuring bisa nyaksian hal anu saperti kitu, enya sobat, mimiti mah asa teu kaharti ku akal sehat, samalah bari nyaksian hatemah galecok tumanya, naha beut bisa kitu, bener atawa hanteu, teu percaya tetenjoan wungkul kitu ?, kitu tah anu aya na hate kuring wanci harita.

Samalah tepi kaayeuna ge , ku rarasaan mah asa angger teu percaya, samalah mah sabil, ah meureun teu nyata, tapi deui deui kanyataan anu nyarita , mata saksina sarta wanci anu nginget hal aheng nu taditea.

Ayeuna medar carita, jaman baheula kuring sok ngalalana, maksud teh gaul mun budak jaman kiwari mah, beng kaditu , beng kadieu  ! mapay mapay lembur jeung basisir , da jeung enyana ari kitu teh jadi hikmah ! heueuh gening ciptaan pangeran teh lega kacida, can deuih di reumbeuy kurupa rupa jalama anu beda beda , sok tengetan gera da ulin kamamana ge rarasaan mah can aya jalma anu sarua lolobana mah, ari lain kabeneran mah anu kembar da kadang nu kembar ge aya anu teu sarua gening rupana.

Hiji waktu mah kuring tepi ka basisir , ah reureuh heula “ ceuk hate teh , diuk na handapeun tagkal anu liuh , genah puguhing , awak katebak angin asa di pepende, wanci ashar geus leuwih malah siga tereh ka surup panon poe, ah keun bae , kuring mah biasa na wanci nanaon ge, nu penting mah bener lampah sarta aya dina kasalametan.

Jeung enyana , teu lila surup panon poe teh, endah kacida ningali srangenge siga anu asup ka jero sagara lautan , kaagungan gustu Allah, kuring ngucap, cengkat da maksud teh rek sholat maghrib , kagok samemeh neruskeun perjalanan. Jeung deui cai da loba ari deukeut sagara mah, nya shalatmaghrib heula wae kuring mangsa harita.

Beres shalat, kuring tatan tatan rek neruskeun perjalanan samemeh katingali ku kuring saperti aya hiji jalma di sisi basisir teh, ah titingalian meureunan , tapi di sidikeun , enya gening pangawakan lalaki nangting sisi basisir, siga nu keur neuteup cai jeung ombak anu pating garulung ! ‘ Ah keun bae da boga maksud masing masing , kuring mah rek neruskeun lampah we “ gerentes teh, ngan asa panasaran , hate teu merean indit , eh naha ku naon nya , kuring nanya sorangan.

Panasaran ! lalaki anu nangtung sisi basisir di pelong ti kajauhan, na rek naon nya, atawa siga kuring keur ngalalana kitu ? kaciri manehna luak lieuk , duka aya anu di teangan atawa hanteuna mah kuring ge teu apal. Kiuring terus nyidikeun , enya jelema, lain siluman atawa jurig nyiliwuri atawa mindah rupa, he he sukuna ge napak na taneuh !

Kuring rada helok kadituna teu percaya bin sangsi tea, sababna mah ningali naon anu di lakukeun ku eta jalma, ah matak teu percaya puguh ! manehna siga anu uluk salam kacirina teh, ngalengah ngadeukeutan cai basisir anu siga nitah datang, sugan teh rek eureun deukeut cai basisir tea  ! eta ceuk pikiran anu aya na uteuk uring mah, panon tetep manco ningali regkak eta jalma, ah sakali deui kuring asa teu percaya, eta jalma terus leumpang ka jero cai, mimiti sa dampal suku , tepika sadada nu akhirna lep we teu katingali ! hate rada ratug harita mah, ah siluman meureunan, gentak kuring ngalengkah sanajan na jero dada asa numpuk rupa rupa pertanyaan .

Heueuh keun bae, nu penting ulah ngaganggu wae, lengkah di gancangan samemeh kuring reuwas ku sora tan katinggalan, taya bungkeuleuk jalmana, da ngan ukur kadenge sorana “ Ieu anu di sebut ka agungan gusti Allah, di mana wae ge jalma ayana , lamun manehna ngalampahkeun hal anu haq sarta ngajauhan anu batil , pinasti taya hal anu teu mungkin ku kersana ! kuring anu nyaba ka sagara karana kersana, jig anjeun mulang , lampahkeun bebeneran jauhkeun sagala kabatilan , pinasti anjeun di jaga ! les wae sora teh teu kadenge deui , angin asa narikan , kuring ge leumpang gagacangan , na hate kuring nyarita “ Memang kitu lamun ku kersaNa , taya hal anu aheng tur mustahil ! neruskeun lampah tepi ka kuring anjog ka batas desa, reureuh di pos ronda, asa kadenge deuisora nu tadi, mudah mudahan kuring bisa jadi jalma anu bisa ngabakti ka agama jeung nagara, salam tinu nyerat.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *