0

Carpon Neangan Liang !

Carpon Neangan Liang ! Da jeung enyana , saha nu tara neangan liang atuh ! rek dahar neangan liang teu sirikna dahareun teh di wewel wewel kana sungut nya, heueuh kana liang tea , aya deui anu ngasup ngasup ramo kana liang , enya liang irung alias ngorong tea, malah mah sok aya tatarucingan jaman keur barudak geningan ! satu masuk yang lain bergoyang cik pek tareguh,  cenah baheula teh ! he he kreatif budak baheula mah tara siga ayeuna tuturut munding !

Enya sarta jeung enyana , ari tuturut munding teh sok di bobodo , da eta atuh aya katergantungan tea , karasa ayeuna ge urang teh keur di bobodo ku kapinteran batur, heueuh pek we palikiran  kadinyah , naha kitu !. jeun pokona mah butuh deui da teu bisa nyieun lowongan gawe , komo keur nu sejen mah,

Ah balik deui neangan liang tea ambeh ngeunah nya , komo nu maraca na para rumaja mah , terutama para rumaja di pakampungan , resep pisan nareangan liang teh , embungeun gening anu liangna gede mah, nya di papay papay eta si liang teh da neangan anu melesit , masih alus bari sigana bakal genah mun di cabut na eta liang teh.

Ah, porno wae si akang mah ! eh matak hanteu, rarasaan mah , punten we kanu garaduh liang bilih kasindiran nya , da akang mah nyaritakeun kaayaan sajalantrahna we taya anu di dinding kelir acak corak , saayana we ambeh jentre, nya nyaritakeun kaayaan dina musim musim anu sakeudeung deui ku urang di hareupan , nya tah eta bulan ramadhan tea , gening geus apal !

Isuk isuk tamba bau sungut jeung jauh keneh kana waktuna buka , barudak leutik gede teh ngalabring, “ rek kamarana nya ? hehe nyasat nu tadi tea, nareangan liang, heueuh ngala belut di pasawahan , solokan atawa sisi walungan, samalah mah tara hiji ayeuna mah marawa urek nage , da eta ngurek ge sok di talegerkeun ayeuna mah coba geura urang tataan, si mamay mawa 10 si apap mawa 15 , si reyod mawa 5 ah teu ka catur malah mah si arif mang kadut tea teu kapalang mawa saratus he he sigana beak sa sawah mah tah ku manehna di tegeran. Enya pokna ge ceuk manehna mawa cacing jang eupanna ge teu cukup sapipiti.

Kumaha tah ari geus di sawah , pahibut paheula heula neangan liang tea, sup urek di asupkeun kana liang tea tuluy di utek utek sina muntir supaya asup kana liang , kira kira geus rada jero karek we tungtung urek anu make pancuh teh di tancebkeun, enya ambeh urek teu kabawa ku belut dimana nyanggut, bedas atuh da kitu kitu ge anu ngaran belut mah ! kitu jeung kitu we bari mapay galeng sahingga urek anu di bawa kabeh beres di tegerkeun.

Tuluy dariuk , biasana mah sok na kebon kebon sisi sawah , heuay da tunduh bari beuteung lapar he he sok sanajansabagian mah aya anu puasa ayakan, anteng we ngopi bari ngelepus , puguh wae atuh nikmat pisan , ngan di mana mana aya anu ngaliwat gancang ngorejat, rokok di paehan  he he beres anu ngaliwat sut di sundut deui he he nya..ngelepus deui we , panon ningali urek anu geus di pasang tea atawa langsung naliti mana anu kaciri nyanggut , tah mun aya anu nyanggut, der we ngadu tanaga silih bedol silih ulur jeung sakadang belut tea, ah matak resep pisan puguhing.

Di mana belut beunang , surak ! sarta belut di beubeutkeu kana galengan, nya supaya leuleuseun belutna , sup kana wadah atawa kabiasaan umumna mah sok di tiir ku jukut anu rada panjang jeng liat ditalikeun kitu we sahingga pinuh tiiran belut teh, teu karasa panon poe mengok ngulon samalah mah asa rek rada reup reupan , barudak karek carengkat, malah si jinong mah nyarita “Lan engke we balik mah kagok may , bae da mawa bekel urang  ! pokna teh. Nu sejen ribut baralik muru imah masing masing , ari belutna aya anu  meunang satiiran pinuh aya anu satengah tiiran malah he he anu nyamos ge aya, keun wae nya da aya isuk ieuh !

Can kungsi datang ka imah, sora bedug di sada manten nandakeun geus bisa buka, teu mawa lalawuh , paling nyimpang ka mak kondang anu biasa jualan sisi jalan pesen cai sirop make es di tambah kerok kalapa , ah ari di inum teh aya ku nikmat pisan, karasa nikmatna puasa teh ! nu akhirna ah liang meunang puasa meunang alias cacap ti isuk nepi ka buka, ah karasa rada ngurubuk yeuh beuteung teh , mayar sirop ka mak kondang tuluy muru imah, ngumbah leungeun tuluy madep hareupeun sangu liwet jeung lalawuhna kedewek lep we , cacamuilan , ah nikmat buka puasa teh tadi sirop ayeuna liwet , ah isuk ge rek neangan liang deui , sugan can kaburu ku barudak di asupan , teurab , kahayang mah dug sare , ngenah meureunan , ngan ema ngingetan “ kade jang , jig gera tarawehan  ! cenah , salam anu nulis 16

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *