0

Carpon Nu Ceurik Malem Takbiran

Carpon Nu Ceurik Malem Takbiran, Langit sore ayeuna bengras kacida, jalma jalma pada pahibut , nu daratang jul jol , heueuh tas nyaraba ti karota meureunan, duka atuh !

Teuing neangan napkah atawa sarare he he ! da geus ilahar puguhing ge ari asup kana akhir puasa teh, geus ngabudaya anu di sebut mudik teh alias mulang ka udik atawa balik ka sarakan ( Lembur ) lain kitu gan ? jawab atuh lai..n kituh ! he he puih.

Ti tanggal lilikuran ge geus jul jol anu daratang teh, jeung enyana ari ngaran gawe mah meureunan, gumantung di berena pere ku dunungan , aya anu samiggu atawa dua minggu, aya oge anu samporet ukur ngan dua poe ! kacida, mangsa papanggih teh kasilih ku indit deui gawe , anu matak ngan ukur sabagaean papanggih waktu lebaran teh !

Sup teh ka mangsa akhir puasa anu gening sok talakbiran , samalah mah sok aya anu teu sabar maghrib ge geus hayang takbiran ! enya lolobana mah barudak leutik geningan, jeung di maklum da asa rame meureunan sarta beda ti malem malem anu lainna , katambah tambah puasa lekasan syukur asa bebas jeung merdeka sarta nyambut kameunangan, tutas beres shaum sabulan campleng.

Eta keur anu suka bungah , da aya deui anu tunggara, contona Ki Uja , heueuh matak ge, ngarep ngarep naon atuh, rek mudik mudik kamana, da jeung enyana pamajikanana ge sarua urang lembur , nya saleuheung luareun lembur komo rada jauh mah bisa asa mudik ka lembur pamajikan ge, ari ieu  he he mudik ukur sababaraha lengkah ti imah ?

Dulag di tabeuh , samalah di kurilingkeun , aya oge anu di tagogkeun sisi jalan , enya rame , tah sok aya malem takbiran ge langlayangan pegat sing soloyong ! he he heueuh meureun nyambut lebaran malem takbiran,ngan salah carana we, da eta kadang aya anu ngagoler di jalan sagala, nu utah utahan ge aya , ngan ari punta penta mah tara  he he da kurang kawani  tea, aya eta ge sok punta penta ,ngan ka tatangga he he .

Mang uja ukur nangkeup tuur, enya ari nangkeup pamajikan mah da unggal poe , bosen meureunan, ngaheruk mikiran isuk, budak can kabeuli sendal sendal acan , komo baju sapangadeg mah boro boro ! ceuk hatena “ Keun bae kuring mah ceuk paribasana mah ukur make kolor ge teu masalah ,ari budak ? tada teuing atuh nyerieun hate, ningali batur make pakean anyar jang lebaran, ari budak kuring ? kaselang ku ngarahuh, naon atuh anu kudu di lampahkeun ?, rek ngajual jualeunana euweuh ! puguh matak bingung !

Katingali cengkat, saged make pakean jung indit , duka dek kamana ? dulag beuki meuweuh, peuting beuki rame , nu takbir pada mairan, aya anu mere cikopi, rokok sarta lalawuhna, enya pajarkeun teh ubar tunduh, samalah aya anu geus ngagoler di jero masjid teh , cape jeung tunduh , ker we kerek asa di pepende kunu talakbiran.

Tengah peuting geus kaliwat , takbiran masih nyoara , samalah asa beuki rame , da campur anu karek daratang ti kota , talakbiran , magar teh kagok bagadang , hawar hawar sada sora mobil ngadeukeutan lembur anu keur bagja mungkas ramadhan, jog mobil ka tengah lembur, he he ngadadak langlayang anu tadi sing soloyong teh paburisat, samalah anu keur gagoler bari utah oge ngadadak hudang sarta maksakeun lumpat sanajan bari rumanggieung siga katarajang gempa ge he he  , sakalumpat lampet, siga ningali setan atawa jurig lamun ceuk bohongna mah !

Aya naon kitu ? singhoreng mobil anu datang teh mobil pulisi ! nu takbiran ngadadak eureun, jul jol ngariung mobil pulisi , heran jeung tanda tanya , na aya kajadian naon atuh, moal kitu rek nangkep anu tadi marabok, atawa ilahar mere kaamanan ka ra’yat alias patroli ? , salah saurang polisi anu katingalina mah kapala reserse da asa apal kuring ge nyarita “ Bapa bapa teu kedah reuwas, ngan muhun ieu lemburna pak uja ? tanyana, warga reang saur manuk ngaenyakeun “ Muhun atuh ari kitu mah, punten pangjajapkeun abdi ka bumina ! ceuk pulisi teh, nya Si Ayay anu nganterkeun pulisi ka imah mang uja ! jol ka hareupeun imahna , uluk salam, kabeneran anu muka panto teh pamajikanana, katingali reuwaseun .

Teu loba carita, katingali pulisi cacarita , ngan ceu konoh, enya pamajikan mang uja katingali reumbay cimata, asup ka imah saterusna ngilu ka pulisi , biur we indit di saksikeun ku warga anu masih aya dina tanda tanya keneh, na aya kajadian naon ka mang uja ? jol ceu konoh ka kantor pulisi , diuk hareupeun mang uja anu katingali beungeutna barareuh siga tapak neunggeulan, pok nyarita “ Ku naon atuh bapa teh, nepi ka lali kitu ? panonna melong mang uja anu tungkul teu lemek. Saurang pulisi nyebutkeun mang uja teh ngabegal motor ! ngan ka tangkep ku warga anu antukna pada neunggeulan , eta ge kaburu aya nu laporan ka pulisi da lamun hanteu mah duka kumaha nasibna ! leuleus lungse anu karasa ku ceu konoh, teu bisa nyarita, ngan ukur inghak inghakan , ras ku nasib diri, inget ka budak, batur mah bungah malem takbiran ieu mah malah ceurik kanyeyerian.

Mang uja tetep teu lemek, nangkeup tuur siga harita , ngan ayeuna mah nangkeup tuur bener bener bingung , lebaran moal babarengan jeung kulawarga, komo bisa mang meulikeun pakean mah, samalah mah malem takbiran ge sigana na sarigsig beusi , da bongan ku kalakuan, teu karasa reumbay cimata. Pulisi duaan mawa manehna ka ruang panahanan, ngalieuk ka ceu konoh “ Hampura akang konoh ! pokna , cimata mudal teu karasa nginghak saperti oge nginghakna ceu konoh anu mulang ka sarakan di jajap ku patugas, malem takbiran ngan inghak anu ngeusian imah ceu konoh , ka tambah budak anu bapa bapaan , ah matak lewang , salam  tinu nyerat.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *