0

Carpon Nu Datang Ti Kaanggangan

Carpon Nu Datang Ti Kaanggangan

carpon nu datang ti kaanggangan

Peuting jempling, ngan ukur angin anu ngahiliwir nebak kana dangdaunan kadenge seorna na peuting nu mingkin jempling,taya dangiang, ceuk hate “ Kamarana jalma, atawa  geus sarare da meureun kacapean ku pagawean, nya da ari kuring mah purah tunggu , beurang nyaho beurang , peuting nyaho peuting.

Beuteung rada ngusial “ Baku ari geus lapar wae teh, da jeung enyana peujit koreseun pisan , eutik eutik lapar, matak jengkel kadangkala mah ! da ari baheula mah dahar teh sok asa wareg , beas liket sarta nikmat, nyakitu tea ari ayeuna mah , beas campurr beas bagean , matak sok babari lapar , cengkat muru dapur, nyokot piring , nyukil sangu na boboko , ah maklum peuting geus euweuh deungeuna , ukur we deungeun sangu oge.

Nya , bae lah ! ceuk hate teh deugeuna euweuh ge , celebek w dahar di baturan daging hayam, semur endog jeung goreng jengkol , nikmat pisan ! angin kadenge nyeor deui , samalah mah siga marengan hujan “ Syukur we , bae ambeh alus pepelakan , subur ari aya cai hujan mah geningan, tutas dahar teh , wareh samalah mah teurab , bari aneh teurab a oge “ huiii..t ! cenah  he he euweuh pan teurab nu kitu mah , sok di jamin ku uing ge !

Reureuh bari ngebulan biwir, enya ngaroko tea gening , maklum tas dahar jengkol “ wis mangan ora udud enek pan ? keur nikmat kadenge anu nyalukan na panto ngan hanteu weh keketrok mah “ Saha nya ceuk pikir teh, ret ningali jam geus jam sawelas leuwih tilupuluh menit, peuting geningan, saha nya ? cengkat muka hordeng , melng kaluar taya sasaha jempling “ eh saha anu nyalukan euweuh jalmana ! gerentes teh “ dedengean kitu , tapi da jelas, moal sakadang jurig, harianeun gegeroan “ ceuk hate deui , bulu punduk curinghak.

Panasaran , muka panto , ngadaweung hareupeun imah, simpe , jempling taya sora cak cak – cakcak acan !, angin nebak beungeut , karah tiris geningan, nu nyalukan taya nembongan ngan ukur rasa anu ngabejaan , ti jauhna aya anu nyerangkeun, “ Heueuh lain alam lain jalan , anjeun mun tea mah geus mulang ka alam kaanggangan jig gera mulang ! cengkat asup deui ka imah , ngoni panto ug we hees” Keun ah na impian urang panggihan ! tibra sare 16

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *