0

Carpon Nu Kasarad Di Sisi Leuwi

Carpon Nu Kasarad Di Sisi Leuwi

Carpon nu kasarad di sisi leuwi

Mungguhing sipat jalma sok aya we ucapan ucapan anu saolah olah teu percaya naon anu tumiba sarta mangrupakeun hiji kaahengan, enya siga si sarwo da atuh mun teu apal apal mah kana pasipatan manehna mah matak gelut unggal poe ! heueuh geus pada apal matak si Sarwo teh garihal na ucapan jeung sok sangeunahna ari nyarita teh.

Tah , saperti harita , manehna keur ngobro jeung mang jaja, enya nu di obrolkeun ku mang jaja teh nyaeta kaanehan tea , kaanehan di leuwiliang, enya basana teh lamun keur nguseup ujug ujug caina ngabeukahan , bulu punduk ngadaadak carengkat , aya jurig kitu ? meureunan ! da teu katenjo aya anu bungkeuleukan , matak sabil ge di sebut jurig da teu kadeuleu , rek di sebut lain da totonden kitu mah biasana di alam lelembut alias alam ghaib.

Keuna ka si sarwo anu teu percayaan, atuh puguh wae asa neunggar cadas tah mang sarwo teh, ceuk si sarwo mah basana ge “ Ah eta mah pangaruh jalma euweuh kawani we ! da mun ka uing mah tinggang we ku batu nu kitu mah , he he boa aya lauk gede mang jaja mana kitu ge, untung ceuk kuring mah !. Mang jaja ngan ukur jempe, lain teu wani nempas. Ngan ari ka jalma anu teu percaya atawa tacan ngalaman hal saperti kitu mah , asana teh percuma nempas oge.

“ Enya wo, ieu mah anu kaalaman ku kuring we, eta mah arek percayaatawa hanteu na mah terserah ente, melong ka si kadut anu teu lemek, ngan nyabutan bulu janggot we diuk di juru, “ Hayu atuh mang jaja , uing mah can neangan parab ingon ingon yeuh, geus rada dareukdeuk langit teh ! kadenge si sarwo nyarita, teu nolih jlig indit di tingalikaeun ku si kadut jeung mang jaja, anu gogodeg “ Ari jalma nya dut ! basana teh.

Ka caritakeun si sarwo, nyokot wadah jukut sarta arit , nya moal salah ngarit tea , mapay ngarit teh da , nepi ka manehna ngadeukeutan leuwiliang tea “ Ah sieun naon , eta mah babasaan jalma we, teu percaya kuring mah gerentesna, jongjon ngarit, jukut ngadadak harejo sahingga manehna asa teu inget ka waktu, ngan aya anu aneh  ari cengkat “ Na di mana kuring teh ? da lain lembur kuring ieu mah , manehna melong sakuriling, sepi jempling , ngan katingali we jalma jalma balawiri , sanajan rada hemeng oge keur si sarwo, heueuh nu matak pararias beungeutna teh.

Ngorejat ! leungeunna aya anu nyepeng “ Wani wani maneh asup kanagara kuring he manusa ! pokna. Melong kanu nyepeng , dedegan jeung pakean jaman karajaan, ponggawa sigana mah, satakerna si sarwo nyoba ngaleupaskeun diri , tapi tetep manehna asa ka konci, di gusur ku dua ponggawa, duka rek di bawa ka mana.

Ngan jalma jalma balawiri , neangan si saro, da tadi cenah mang sapri asa ningali saliwat cenah , ngaritna teh deukeut leuwi, atuh bring ka sisi leuwi , kalah silih pelong, itu ieu ge pada teuwani , komo basa cai leuwi ngadaadak caah , oyag sarta rongkah teu sirikna paburisat baralik deui” Moal kasarad euy ku ucapan anu sompral ! pokna, ngareret ka si kadut anu aya gigireunana “ Enya meureun mang jaja , kumaha deui atuh hayu we urang baralik . teu nolih si sarwo anu gogorowokan menta tulung di alam siluman warga baralik di sampakeun keluarga si sarwo anu reang careurik “ Geus nyi konah , kasarad eureun salaki nyai teh, keun sugan engke aya laratan sarta kapuluk keneh nyawana, nyi konah melong ka mang jaja, unggeuk , terus ngabangingik , ah pikarunyaeun, stealth16

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *