0

Carpon Nu Matak Tibelat

Carpon Nu Matak Tibelat

 

carpon nu matak tibelat

Nya matak ge kitu mun inget kana lalakon si kunyang urang cigaang teh, anehnabatur sapaguron basa ngalalana jaman baheula, hehe nya, jaman tai ucing di ebuan da jeung enyana atuh da baheula jeung ayuna mah beda pisan sagala pekara teh , coba gera ! mun baheula mah ucing hayang ngising teh ngabelaan nyumput he he ari ayeuna ? ah jauh ti kitu teu sirikna hareupeun irung ge rut we , taya kaera !,

Aya deui anu aneh jaman ayeuna, baheula deuih , mun sato di gebah teh , ribut paurisat sarieun , he he ari ayeuna ? jauh ti kitu kulan ! samalah mah urang anu rempan nya ? naon sabab , heueuh tuda lain sato nu sieun alah urang anu sieun nabrak sato mun make kandaraan teh , ah ari jaman teh gening robah sagalana, sugan teh ukur manusa na wungkul, sato ge geningan.

Balik deui ka si kunyang , heueuh ! hanteu wae di sebut siga sato nu tadi mah , da manehna mah manusa atuh , sakumaha kalakuan goreng atawa alus ge angger bakal leuwih hade ti sasatoan , nya ? komo aya basa manusa mah makhluk mulya cenah ? he he teuing anu kumaha anu mulya teh , teuing na bujur hayam he he sok we sidikeun bisi teu percaya mah, mun era sok nyumput ngan kade ulah make muka calana he he ari geus guyon eh atuh, heueuh lumayan aya seurian atuh , da merengut wae mah siga anu ngewa .

Nya , inget ka si kunyang teh sok tibelat ku kalakuana na jaman baheula tea, kumaha tah mun nanya ? duh matak dedengeun , bari dongko tatakrama teh, ih eta ucap ucapanana aya ku lemes kacida ! “ Bade angkat kamanten ? cenah he he euweuh jingan siga ayeuna !, anu sigana geus jadi cocooan barudak leutik jaman ayeuna heueuh ku jaman tea kitu ? encan kadaekna anu matak di paruji ku jalma loba . euh kunyang baheula anu taya cawadeunana.

Lila tara patepung , ka asup putus warta , da cenah manehna gawe ka kota, ceuk babaturan mah , nya meureunan neangan napkah ! alus we ceuk hate teh , da budak bageur manehna mah , matak pantes moal hese , pasti wae aya anu daek mawa samalah loba pastina. Pleng we ti harita tara aya beja, nepi ka kuring ampir incuan.

Budak kuring anu hiji di kota , da alhamdulilah , teu di hayang hayang ge meunangkeun urang kota, nya alhamdulillah wae ari kuring mah, ka urang kota atawa ka urang desa ge sarua , anu penting mah nyaaheun wae, taya masalah , nya aya sababaraha poe katukang kuring ulin , enya ka anak tea neang incu, heueuh gening ari kapanggih mah budak teh teu sirikna sagala di asongkeun, barieuk kuring ge , teu kawadahan ku beuteung dahareun teh , aya tilu poe ti kota teh poe ka opat balik ,da cangkeul sanajan genah ge, heueuh kuring mah biasa gawe atawa jalan jalan , ari di kota mah sieun ka langsu hehe , hampura da enyana atuh.

Ku udak di anteurkeun tepi ka terminal  “jig we gera mulang , keun we bapa mah geus di terminal mah da sakali naek tepi ka imah moal kalangsu , budak balik , kuring diuk na korsi paragi tunggon kandaraan, da can jamna paling kana 10 menitan deui, lumayan nungguan teh ! nya ngoloyong ka warung kopi,angkanan teh sabot ngadagoan lumayan ngopi jeung ngaroko.

Sup ka warung  mesen kopi jeung roko , aya ku nikmat ngaregot cikopi haneut di barengan selebungna roko , di baturan goreng hui , aya ku nikmat  “ kamana pak ? nu diuk di juru nanya, kuring malik “ ka tasik cep ! da biasa kuring mah kanu kitu kanu kieu ge encep we nyebut teh “ ke sakedap deui ! ceuk manehna , di tingali saliwat ih matak urug angen , jeger kitu ? da eta tato pinuh ,bari dedegan seseg anting rimbil encan buukna di beureuman he he sigana mun budak leutik mahh geus ceurik ,,kuring ge asa miris ningali kitu mah, teu nyarita deui  da manehna ge sarua ngopi.

Sup aya lalaki asup diuk nonggongan , sarua deuih pangawakan jeung matak pigigiseun , kadenge manehna ngalobrol uplek, ngan di luar kadengekondektur gogorowokan “ tasik  tasik  ! cenah “ geus datang mobil ka tasik teh, haget nangtung babayar ngaliwatan anu duaan keur ngobrol tea, ngan asa karasa nu tadi diuk nonggongan asa nepak pingping kuring . gebeg hate asa reuwas “ palangsiang , ah da rarasaan mah teu ngaganggu  ! ceuk hate teh , ari ek balik deui uring  punten , na ari gantawang teh “ kamana ente, diuk di dieu ! cenah aduh ! ceuk hate teh , jalma jama pada melong jeung sarua siga anu reuwaseun “ Ente poho deui ka saya ? tanyana “ e naha nanya kitu di sidik sidik kuring asa ngagebeg jeung tu nyangka, heueuh tadi ente basa ka hareup kuring asa apal , asa sobat dalit jakatea lin ? manehna nanya. Kuring ukur unggeuk “ eh ieu teh kunyang tea ?asa sidik ayeuna mah , manehna unggeuk ngagabrug .

Hampura ka, hirup kuring mah jadi kieu , ku kaayaan hirup di jalan, he he anjeun mah meureun geus jadi kyai “ kuring seuri teu lila a muru mobil anu arek berangkat ,hayu atuh nyang ! cekeng teh, “ kade duur kuring titip euy ! pokna  “ muhun kang ! ceuk kenek mamandapan, kalacat na mobil milik teu pinuh pisan beus teh bisa diuk , geleser beus maju inggalkun terminal , ngan matak aya anu ti belat kunyang ayeuna lain kunyang baheula , anu handap asor mamandapan, ngarahuh  “ tapi saha anu apal jalan kahirupanana atuh , jeung hirup mah moal tetep na hiji darajat , ngan lebar jeung ti belat , ka kunyang jeung kalakuanana jaman baheula, beugeut ka tebak angin kuring lelendehan na korsi, salam tinu nyerat , 2016 march

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *