0

Carpon Nu Mulang Di Panyabaan

Carpon Nu Mulang Di Panyabaan

carpon nu mulang di panyabaan

Jeung enyana lur,ari hirup mah tong sok ngagugulung teuing lembur, komo tah ka barudak ngarora mah ! sing mangpang meungpung ceuk kolot tea mah ! he he enya meugpeung can aya kabeubeurat nanaon , oge tanaga masih keneh kasebut buta tulang buta daging alias bedas rancingeus , matak geura harudang , mariang neangan pangalaman, gera mariang ka kota ngumpulkeun bekel keur engke sarta neangan elmu nu hade, da ku luang pangalaman anumatak hrup urang karasa lancar, beu !.

Tapiaya carita anu matak waas sarta kagagas, heueuh kieu jeung geus rada lila carita ie teh kajadianana, caritana teh kieu :  Karandapan ku si sapri enya budakna mang daroji urang pasir junti , nya miangngalalana ka sulawesi caritana, he he miang make kapal cai da lain sorangan deuih loba babaturanana sapropinsi pada miang kadituna teh , alus barudak teh , daek ngalalakon sanajan ceuk urang mah jauh pisan eta perjalanan teh .

Kocapna , si sapri jeung babaturanana di gawe di bangunan, kaharti meureun nya lur, da urang mah urang lembur, kabisa teu cara urag kota nu nyarakola, da gawe na ge make uteuk , he he ari urang lembur mah cukup u boga tanaga jeung bisadi percaya, maklum jman baheula atuh , hayang sakola teh hese ! ngan barudakna daek peurih ! teu siga jaman ayeuna , sagala aya tapi barudakna ..ah lur ge terang nyalira, jauh pisan mun siga cara baheula mah nya ?

Tapi keun wae nya , beda jaman meureun , sanajan ari kaalusan mah moal tuhur ku jaman , nya maranehna gawe ngandelkeun tanaga , ceuk bajasa ayeuna mah ngagunakeun otot lain otak , ih sakitu ge aya kadaek, malah alus kacida naon we jeung makae naon wae ge sah gawe mah , nu penting halal jeung hasilna berekah  gening !

Lumayan lila ngalalana na teh , bulan bulan samalah kungsi nyelang balik ti panyabaan, malah rebo mawa oleh oleh keur kulawarga di lembur, pada nanggap ku babaturan kumaha gawe jeung kahirupanti pagawean anu di jawab ku si sapri “ Alhamdulillah euy , balageur , dunungan merhatikeun sarta lumayan gajihna “ cenah , lilatah si sapri di lembur teh cukup saminggu da kudu balik deui gawe , samalah ka lemburna ge mawa babaturanana urang majalengka, nya kitu we ninggang wanci indit mahsi sapri miang deui pikeun gawe.

Sigana ka sulawesi teh ayeuna mah siga jalan kacai alias geus biasa , indit miang kitu we sahingga hiji waktu manehna datang , rada peuting , di tanya ku si abdul “ karek datang pri ? si sapri ngalieuk “ nya Dul keur naon ? tanyana hayu atuh urang diuk heuladi pos ! ajakna, nya maranehna diuk di pos ronda sisi jalan , ngobrol ngaler ngidul samalah mah bari arudud, ninyuh kopi  ka ceu ade anu sok jualan lotek da harita masih buka, ngan si sapri katingali hulang huleng , jeung deuih siga nu gering, beungeutna pias siga nu taya getihan.

Si abdul merhatikeun , karek katiten meureunan da pok nanya “ Pri , teu ku nanaon ,siga nu gering ente teh ? gera balik atuh bisi indung bapa ente deudeupeun  ! si sapri ukur seuri “ Ah henteu dul, bae sok we urang ngopi , keun engke ka imah mah meh bareng “ cenah ih jawaban si sapri rada aneh, tapi si abdul ganggap biasa “ Nya atuh teu nanaonari kitu mah ! pokna regot kana cikopi haneut , nyot udud nikmat pisan,ceu goreng hui nambah ! deui pokna teupati lila katingali si sapri cengkat “ hayu atuh dul geus aya nu nganterkeun euy , kuring rek balik heula , hampura nya jeung omat ka imah ! pokna , jut turun ti pos ronda lempang bangun nu lungse.

Jol ceu ade, mawa goreng hui , tapi manehna siga nu heran , nanya ka si abdul “ Abdul ari maneh hanteu gelo mah ? cenah  nu matak ngarenjag si abdul “ Na kunaon kitu ceu ? pokna panasaran , naha ceu ade bet nanya kitu ? ceu ade seuri “ enya da maneh ngomong sorangan jeung saha kitu ? Gebeg si adul ngagebeg “ ah ari ceu ade , pan bieu teh ngawangkong jeung si sapri ! ceu ade seuri “ si sapri timana euweuh sasaha ! pokna. Leng asa lieur , ari nu bieu saha atuh ? sabot lieur mikiran hawar hawar kadenge sora sirine, anu matak ngagebeg deui hate si abdul , tapi teu sorangan ayeuna mah da warga ge pada heran ribut kalaluar silih taya aya naon ? cenah.

Ugering carita , mobil janasah eureun hareupeun waraga, jut supir turun bari nanya “ Pak punten , ari bumina keluarga sapri palih mana ? can di jawab , samalah mah salah sahiji warga nanya da ku panasaran “ Aya naon atuh pak , nya wengi asa rareuwas? Tanyana , atuh derekdek si supir nyaritakeun , yen sapri keuna ku musibah ,kelebuh di laut , nyawana teu kapuluk ngan untung ka paggih ngambang, nya di bawa ka rumah sakit jang otopsi , tah ayeuna di jajapkeun ka keluargana “Inalillahi ! kabeh pada ngucap , si abdul teu sirikna luncat , hemeng ku kajadian tadi , paingan atuh ceu ade nyarita kitu !.

Nu ahirna , janasah si sapri di jajap ka kulawargana nu ceurik aluk alukan , ehm saha nu teu nalangsa atuh , kabeh warga ngilu sedih ku nasibna si sapri nu rek mulang ti panyabaan , sarta meunang kacilakaan  nu ayeua ukur layonna,  si abdul reumbay cimata da sobat dalit jeung si sapri teh , diuk na juru imah “ uga ing di hampura dosa pri, salam tinu nyerat.

 

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *