0

Carpon : Nu Mulang Tina Sawangan

Carpon : Nu Mulang Tina Sawangan

carpon : nu balik tina sawangan

Ceuk carita, heueuh ieu mah, anu baheula jeung anu ayeuna mun di pikiran mah asa tojaiah, sabab seueur bentenna kulan !,  Kungsi kuring ge tatalepek kanu geus ahli atawa pangalaman he he urang nyaritakeun cinta we nya meh aman !, ceuk kuring pribadi nya oge asa jararauh ari kituna mah ! na kudu ambek kitu ? ari ceuk rasa kuring mah teu pati, ari lain kudu kudu  teuing mah nya , puih !

Kumaha kitu tah agan ? kieu caritana urang tanya gening mang ute mukhtar, ari ceuk kuring teh “ kumaha tah ceuk anjeun cinta ayeuna teh ? bari seuri manehna ngajawab “ he he payah ah ayeuna mah kang ! kumaha kitu jang ute ? cekeng teh.” Enya kang , ayeuna mah yang di sebut cinta itu cinta pakai “i” matak lumayan rada abot “ cenah, kuring teu pati ngarti ari kitu mah he he , jeung enyana mun cinta make “ i “ tungtungna mah asa geuleuh rarasaan teh geura sok ku aranjeun cinta teh tambahan ku “i “ tungtungna, he he asa jadi teu endah deui nya ? ari lain ka mang iri mah he he ! “ ari abot teu make “ i ‘ jang ute ? enya da sok panasaran atuh ari urang atawa teu ngarti teh, da jeung enyana sagala rupa ge kudu beres bentes atuh , meh teu panjang lalakon, lain kitu ?

Manehna ngan ukur gideug , ngan henteu we gideug  koplok eh..koplo mah! Ah da moal daekeun jang ute mah kanu kararitu teh , da apal kuring ge manehna mah budak bageur, sabar ceuk kolot mah, heueuh alus sabar teh sanajan sok katingaleun ge, he he  tetet toet teruskeun nya ! “ nya kang ayeuna mah mesti stabil hayang ka awewe ge! Manehna nyarita deui, kuring ngadengekeun , he he rumasa atuh ari kurang kanyaho teh , na masalah nanaon ge angger kudu jeung elmuna panan ?

Ayeuna mah mencintai wanita teh kedah sagala aya kang “ ucap na biwir jang ute jadi pertanyaan keur kuring mah , matak pok we nanya “ Kumaha pangna kitu jang ? “ jawabna , enya kang atuh da can nanaon ge kudu boga ini boga ituh, he he cinta anu loba pisan reumbeuyanana ayeuna mah kang, matak bingung ! he he kuring seuri, asa rada surti hate teh ayeuna mah, kadituna sugan ngarti nya, di mana we elmu mah datangna !.

Nya, setelah cinta, eh nanya “ pekerjaanmu apa ? punya apa , uang berapa jeung sagalana “ manehna nerangkeun he he puih ! duka nerangkeun atawa ngadu ? helok kuring ngadengena. “ ah maenya jang ute ? teu percaya akang mah! Cekeng teh deui. “ Enya ieu mah kang !, duka zaman akang mah baheula ! menehna neruskeun. He he enya oge nya, beda zaman beda pamakanan, tapi nu kapikiran ku kuring mah da cinta na mah angger he he baheula atawa ayeuna sarua ngarana mah si “ Cinta “, omat lain ngaran budak si usu ieu mah.

Inget deui ka baheula, moal eleh ku david coperfield kuring ge , ngan can nyarahoeun meureunan, ukur ngabalikeun leungeun jol weh carita baheula nembongan, sarua carita na mah tatanya tea he he, puih ! inget tehka mang jepri, enya anu ayeuna ngaput, kumaha kitu ? pok na teh kieu “ ah jang ceuk manehna teh hehe jadi ujang kuring hari ta mah “ awewe mah asal urangna bener , moal punta penta bakal satia” ceuk manehna teh “ terus kumaha kang “ Yeuh hayang deukeut ka awewe mah alusan kalakuan, ulah naragal jeung sing daek narima kanyataan he he da lolobana mah maksa gening awewe teh kudu daek ka urang pan ? kuring unggeuk “ mun urang hayang ngarti cinta, maka urang oge kudu ngarti kana akhir putusan cinta ! ih aya ku hade eta babasan teh , nang di mana nya, da ka kahlil gibran jauh teuing nepunganana, nang ti mana nya  kang jepri ?

Jeung enyana , sigana surti manehna ge, da gening pok deui ngagolondrang cumarita “ cinta mah jang butuh niat jeung kasabaran, butuh proses jeung perjuangan, mun teu kitu cinta bakal rampal di jalan atawa aya nu ngarampog ku babaturan ! manehna seuri, ih ngagebeg hate teh heueuh da pernah asa na mah ngalaman cinta di bangsat sobat, ngan ceuk tadi untung oge kuring mah jalma kuat..nu kitu di pikiran, anjing belang anjing hideung ! ceuk kuring waktu harita, kuring mah tara eleh ku awewe sanajan ayeuna kieu !  heueuh atuh jang akang rek ngaput heula keur loba orderan “ ih ngagebeg deui , megatkeun lamunan ucapan kang jepri teh , “ muhun , mangga !  cekeng teh, kumaha terusna tah ?

Nya sakolebat deui we malikeun leungeun ! ayeuna mah tong eleh ku si Criss angel he he maenya eleh ku angel ari lain tunduh mah ! gog deui nagog hareupeun jang ute mukhtar, pok we nyarita “ Kitu tah jang zaman baheula mah nu di sebut cinta teh ! kumaha jawabna jang ute “ ah ari kitu mah genah baheula atuh “ bari ngaheheh seuri genah katingalina teh, kuring ge ngilu seuri da asa latah atawa ceuk sunda na mah gehgeran, padahal ceu pikiran kurin ieu mah  tiap zaman ge pasti aya tantanganana , da sagala rupa ge ukur ceuk tetempoan da ari di alaman mah nyakitu tea “ Atung eneh atung eneh, he he , nya ayeuna mah da enggeus hayu urang marulang ! cekeng teh ngajak jang ute mulang “ keun bae masalah cinta mah da aya jalan sewang sewangan , urang jalanan we kumaha zaman , da teu ngilu ngigelan zaman mah di sebutna ketertinggalan, melong jang ute anu cengkat na pangdiukan, enya da ngobrol teh sisi jalan, rada beurang ongkoh , rada panas kana tarang, ngan nyaeta dasar milik asa balik kana sawangan , na kumaha kitu kulan ?

He he dasar ceuk tadi teh , ngobrol cinta ari dek mulang lar teh ngaliwat wanoja panona cureuleuk matak beunta panon kuring, ah geus we pangangguran di heureuyan ! terus kumaha tah , di tampik nya pastina ge he he , “ Ah sok goreng sangka ! puguh nembalan , malah ngajak ka imahna , malik ka jang ute nu olohok ngembang kadu he he da kembang saliara mah bisi leutik teuing ! “ tuh te teu sakara kara, keur kuring mah mawa cinta ge cukup, emang masalah buat loo..malik ka wanoja “ hayu atuh urang jajapkeun sakantenan ka bumi  !cekeng teh , leumpang duaan , balik kana sawangan anu lain bobodoan, jang ute ukur ngajorowok pokna teh “ hebaa..t bari nacungkeun jempol dua ! hate ngagerentes “ Ceuk aing ge kumaha ?, salam tinu nyerat punten ah bilih aya kalepatan nya2016 of march

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *