0

Carpon Panineungan

Carpon Panineungan, Lah, sok kagagas ari geus nyaritakeun paninengan teh ,sabab anu ngaran panineungan mah sok aya gumbira jeung suka tapi akhirna sok kasabit oge anu ngarana kapaitan hirup jeung kasedihan, sanajan teu goreng nginget jalan anu geus di sorang anu ayeuna ngajadikeun panineungan keur diri urang.

Ayena urang mapag bulan suci ramadhan, heueuh sok nineung ari balik deui ka bulan syawal teh geningan, urang sok ningali lamun keur shalat iedul fitri geningan, sok lah ku aranjeun titenan na mangsa eta.

Utamana mangsa rek bubaran jeung sasalaman, kaciri na roman roman beungeutna saredih pisan, ari ceuk kuring teh pok we “ enya sing sabar kujang , bisi hayang puasa deui mah isuk pageto ge bisa, geus tong nangis, cekeng teh, pundukna di usapan mimitina mah he he kadituna mah di takol weh tarangna he he meh sadar !

Heueuh da kitu ayana anu kajadian, ari di teges teges mah lain  ning ! ceurik soteh bane we cenah ningali anu ceurik  jadi we sedih di tambahan inget kanu nampik sarta kunu nanagih hutang atuh puguh we beuki tarik ceurik teh ah dasar atah adol !

Ari anu lainna kumaha tah , heueuh cenah matak ceurik teh sedih! Da jeung enyana batur mah balik di kota sarta baju wareuteuh , ari si kudil he he ah baju gawe we di  sablon ambeh siga baju weuteuh deui, he he kutan kitu , sugan teh ceurik sedih ku nineung ka bulan ramadhan anu rek di tinggalkeun?

Malik kanu ngaran onong, ari ceuk manehna mah cenah ceurik teh da teu sadar, naha kitu nya ? he he enya da pada nyaho ka si onong mah tukang mabok nya meureun ceurik teh kabawa ku titingalianna da ari uteuk na mah masih aya na pangaruh inuman keras tea ! ah aya aya deui maneh mah onong !

Tenang soteh panggih jeung ustad papang, ari saur anjeuna mah , ceurik mah loba hal anu di inget ku jalma anu ngarandapanana, ngan ari ceurik  waktu lebaran mah ceurik ku di tinggalkeun ku bulan anu suci nyaeta bulan ramadhan, inget kana dosa anu di lampahkeun katukang tukang sarta sedih , bisa deui hanteu panggih jeung bulan ramadhan anu bakal datang ?, he he aya deui cenah ceurik oge bisa jadi pertanda kabungahan oge, na kumaha kitu tad ? tanya teh “ ustad papang seuri “ enya pan waktu lebaran teh sok di sebut hari kemenangan lain ? malik nanya.

Kuring unggeuk “ tah kemenangan eta ge kadang sok di barengan ku ceurik kabungah da labas tuntas ngalaksanakeun kawajiban , ti awal nepi ka akhir, pokna norolang “ abong ustad “ gerentes teh pan ente ge kitu ? kuring seuri rada era, he he da rumasa atuh ari bulan puasa teh sok puasa ngan nyaeta sok aya bolongna, ah can memperoleh kemenangan meureun , seuri sorangan, ngan era ku ustad papang tea , na biwir mah lain deui atuh “ Muhun, muhun tad kitu kedahna, “ Alus kitumah ! ceuk ustad papang “Hayu atuh !, pokna bari angkat di teuteup kukuring “ Hampura tad kuring ngabohong , salam tinu nyerat

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *