0

Carpon Si Bolotot

Carpon Si Bolotot, Heuheuy, asa hayang seuri matak ngadengena ge, da jeung enyana atuh , si oko di landi si bolotot teh ! teuing atuh saha anu mimitina ngalandi manehna saperti kitu, anu sok padahal ku rarasaan mah di lembur manehna teh loba anu leuwih bolotot ti manehna, ah duka teuing sasakalana aya landihan kitu ka si Oko teh, moal aya anu apal kitu ?, puih, heueuh sugan we atuh.

Ngan hiji waktu mah kapanggih, naha manehna beut di landi si bolotot, enya ieu mah lain pasti alesanana kitu , tapi sabagian alesan meureun , naha si Oko di landih si bolotot ! enya nu mere warta atawa beja teh si Koong , aneh deui wae nya ?  he he ngaran teh si Koong, tapi bae da meureun pamere alias pusaka ti kolotna mana kitu ge alus meureun , masih untung lain si koing atawa si keong komo lamun di ngaranan si kuuk mah, ah matak bahaya  he he paling paling ngarengkol luhureun bantal nya, da ari koong mah masih mending, kuring ge can meunang hartina ari koong mah teuing naon ?

Ceuk manehna , enya ceuk si koong pangna si Oko di landi si bolotot teh cenah ku sabab si oko beuki pisan jengkol, da cenah mun ningali jengkol teh teu sirikna bolotot hayang garauk ( Ngadahar atah ) he he paingan atuh , ngan ceuk hate hariwang we ! naha , sieun jengkoleun kitu ? he he lain gan ! hariwang teh sok sieun pahili da ampir sarua atuh , mata jengkol jeung mata si Oko mah ! ari di omongkeun ka si koong manehna ge nyakakak bari nyarita “ ha ha enya nya , mun pahili kumaha nya ?

Aya deui beja ti si Eek, he he ih aneh aneh nya ngaran jalma ! eek, ngan aya nu rek sabanding ngaran eek mah , enya kuring inget jaman baheula aya babaturan anu ngarana iik, nya lah teu pati jauh ka ngaran Eek mah, lumayan rada aya batur ! ari ceukmanehna mah da euweuh nu ngalandih si bolotot si Oko mah, ngan pedah lamun indungna keur ngambek atawa keuheul ka si Oko sok nyarekan ku basa kieu cenah “ Ari maneh bolotot, mani bandel bandel teuing hirup teh ! nya kadenge ku tatanggga , nu akhirna nyebar alias nerekab ka nu lianna nya anu akhirna di sarebut we si bolotot tea, kuring monyong “ oh , kaharti oge ari kitu mah, he he padahal nyarekanana ganti ku si bulutut ambeh siga aplikasi na handphone atawa si beletet atawa si bilitit atuh , kuring seuri sumawonna si Eek “ Ari maneh ! pokna.

Enya duka anu mana anu bener , ceuk si koong kitu, ari ceuk si Eek kieu , tapi keun bae pada pada boga carita sarta beja, ngan aya deui carita anu rada aneh, ieu mah ceuk si Oco, he he lumayan rada masar ngaran oco mah ! ari ceuk si oco mah rada parno , eh porno ! na kumaha kitu ? enya ceuk si Oco, lain ceuk kuring ! si Oko di landina si bolotot teh kieu cenah, biasa di lembur mah , mun usum halodo teh sumur sumur sok gararing ! ngan untung aya wahangan alias walungan atawa kali ceuk bahasa indonesiana mah ! ku sabab hal eta , warga sok nyareuseuh atawa marandi ka wahangan tea, ngantay siga pasar antri , he he tapi resep kitu teh aya kebersamaan , jeung sarasa , sarua taya cai di imah .

Ngaran ngaran anu mandi , da moal lalaki kabeh pan , aya ibu ibu , aya budak jeung aya wanoja, he he dasar parno tea, si Oko asa nimu kasempetan , tah memeh anu rek marandi datang , manehna sok leuwih ti heula nyumput, atuh puguh wae saha anu apal aya anu ngintip, jongjon we anu marandi teh , da rarasaan mah aman taya mata mata he he, tapi nyakitu , dasar kahirupan hiji waktu mah pasti kabuka, harita neng Eet anu rek mandi teh, si Oko bebenah na rungkun , badis bagong nya ! he he , teu apal tea , neng Eet luak lieuk , turun ka cai ,baragadal we, ngan waktu keur mandi si Oko di gegel sireum ateul atuh puguh ngagoak , neng Eet gancang nyokot anduk nutupan orat sapuratina , nu liana curinghak muru anu ngagoak. Nya panggih we si Oko teh , pada nyarekan , dasar cunihin cenah , si borokokok cenah jeung lian lianna , awewe tea apal sorangan, bari era manehna cengkat ari pokna “ atuh da aya anu bolotot “ cenah , ceu odok molotot bari tutunjuk sarta pok nyarita “ Naon siah oko anu bolotot teh ? ambek kaciri ceu odok teh, ngan teu kungsi ka jawab da si Oko kaburu lumpat, samalah can panggih jawabanana tepi ka ayeuna ge, naon anu bolotot teh ? ngan si Oko we di landi si bolotot ! saha anu apal , naon nya ? nu nurlis.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *