0

Carpon Sunda Baheula Tea !

 carponsundabaheulatea

Sok inget ka mangsa katukang ! ceuk bahasa keren na mah waktu baheula tea, mun di sidik – sidik mah asa tojaiah alias papalimpang jeung mangsa kiwari, naha kitu gan ? enya , jauh beda atuh ! matak rasa syukur teh kudu aya na tiap kalbu jalma nya, kamajuan anu kaalaman ayeuna ngababarikeun naon anu ku urang di pikahayang, sok sanajan teu sakabehna anu ngaran kamajuan teh mawa kaalusan !

Keun da kitu ayana, aya papasangan na tiap jaman jeung kahirupanmah , hal wajar tea ! tah kumaha ayeuna caritana mangsa katukang tea teh, he he loba pisan ingetan ka lebah dinya mah, coba bayangkeun  ! baheula mah uyup ayap lamun peuting teh, da eta atuh nu aya jeung nyaangan teh ngan ukur cempor alaias lampu anu make minyak tanah tea gening, di selapkeun na bilik , he he enya na bilik da can loba imah gedong siga ayeuna baheula mah, komo di pakampungan mah.

Tapi sanajan imah ukur panggung , hebat barudak ! naha kitu nya, he he enya , dina sakalieun aya lini kitu nyebutna baheula mah mun ayena mah gempa tea, tah imah teh ngan ukur goyang wae ! coba lamun imah gedong saperti ayeuna ! geus retak tah dinding teh, can kaeusian ku kapaur sieu runtuh tembok anu balukarna ngajadikeun musibah anu bisa – bisa perlaya lamun geus takdirna mah.

Terus naon deui nya anu aya na mangsa baheula, he he inget keneh meureun anu ngalaman mah, kadua media elektronik alias tivi, tah baheula hese hayang lalajo teh , matak mun inget sok ngarenyu seuri sorangan, nu boga tivi ukur hiji – hijina, atuh lain rame sa-erwe, he he mun aya pertandingan tinju, nya jaman muhamad ali , jelma rame ngagimbung , surak babarengan , ka gagas mun ayeuna inget mah , tetela kaayaan ge mere rasa duduluran anu karasa raket, enya ku bareng tea , can aya listrik tea ! mun aki keur ngahurungkeu tivi beak , nya gantian ngalayen ngeusian , di gotong ku duaan da lumayan beurat aki teh.

Ngeusianana lumaya jauh tah , aya kana 2- 3 kilometer mah, tapi da pada suka wae garantian tiap aki beak teh, hasina nyaeta nonton bareng tea, ah aya ku waas. Naon deui tah jaman baheula teh ?

Permainan, baheula teu siga ayeuna , praktis hayang maenan teh , kari boga cicis, meuli terus maenkeun, baheula mah barudak teh kreatif alias malikir, kumaha yeuh carana hayang maen, saperti kaleci, baheula aya ngan nyakitu tea, aya jalan lain mun urang teu boga keur meulina, he he kumaha kitu ? nya matak ge, ngamanpaatkeun anu aya sarta bisa di jieun jeung di pake keur maen, nyarieun kaleci ku taneuh he he asa karunya nya ! padahal ku cara kitu barudak baheula geus mraktekeun alternative supaya tetep bisa ngayakeun permaenan sanajan dina kaayaan terbatas oge.

Taneuh di caian saeutik meh teu puyar, di bentuk buleud siga kaleci, terus di geleng – geleng, na taneuh atawa make amparan naon wae, tah supaya katingali herang, make wae minyak tanah geleng – geleng deui , tah, kaleci na taneuh teh jadi teuas sarta herang, der wae di pake maen, he he ari baheula.

Naon deui tah gan ? aya deui , samalah mah loba caritakeuneun mangsa baheula teh, he he ngan kaburu heuay , tunduh sigana mah, ke wae di sambung deui carita mangsa baheula teh nya, ubar ! baheula jeung ayeuna sabenerana teu jauh beda , anu beda cara sarta kaayaan, hayu atuh urang ngagoler heula, cag heula.

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *