0

Carpon sunda gening anjeun

geninganjeun

Enya kulan, asa tojaiah reujeung baheula atuh nyai ucrit teh ! he he kuring ge rada teu ngarti nyasat, na make jadi kitu, moal kitu manehna teh oprasi palastik ambeh katingali bahenol ? he he jadi seuri sorangan, enya ari geus goreng sangka teh ! ulah ah pamali lain ?

Samalah si empoy mah kadeoh he he deudeuh teuing nya, he he matak ge ari rek nanaon teh , awas awas heula ambeh jentre jadi moal kadeoh , he he maklum lalaki atuh teu kaop ningali nu geulis sok ngadadak siga kiciwis mumul cicing he he mun ningali nu montok kumaha tah? He he biasana ente mah sok hayang mondok nya, bae atuh mondok ge asal geus puguh we resmi ngamilikna, enya geus di kawin ku aranjeun, bane ,kop wae saha anu ngahalangan !

Lumpat mangsa katukang, he he saha anu teu apal ka nyai ucrit atuh, naha kang ? enya da di lembur jurig ceurik mah geus sabiwir hiji nyai ucrit na mangsa budak mah, nu matak ge gan ! terkenal maneh na mah, mun ayeuna mah selebriti ngan hanjakal..

Baheula awak nyai ucrit begang, panon ngelok kajero, he he di pasieup ku buuk anu rawun teu ka urus, samalah mah mangsa keur laleutik mah di landina ge anak kunti ! ehm ari inget ku harianeun di tuluykeun ku hayang seuri mun inget kana kalakuan baheula teh.

Da jeung enyana, lain teu di urus ku indung bapana atuh eta ge ! ngan nyai ucrit resep pisan nyoo taneuh, he he dek jadi artis tandur angkanan teh ! samalah mah lain pada mikaresep, ku barudak lain sok di hareureuyan “ si kunti ! cenah atuh lain ngabangingik jebleh, bari ngingkig balik ka imahna, sok waas ningalina ge, lempang bari rumanggieung, karunya !

Enya eta ujaring carita baheula, kumaha tah ayeuna caritana kang, asa hayang nyaho uing ge ! he he matak ceuk kuring tadi asa tojaiah ge, siga langit jeung bumi gan , antara nyai ucrit baheula jeung ayeuna, jau..h pisan ! sakapeung mah teu percaya, asa ngimpi tah kurang – kurang na mah.

Ayeuna mah saha anu nyangka eta wanoja geulis teh nyai ucrit anu baheula pada ngaheueruyan sarta di landih anak kunti tea, samalah loba anu kalinglapeun , he he cara si empoy tea gening, he he hanas buuk gondrong ge gancang di cukur ambeh rapi, sugan wae ka taksir ku wanoja anu anyar pinanggih.

Pasosore geus cindekul na golodog hareupeun imah nyai ucrit, he he aya gening kawani na mah ! mawa gitar , heong nyanyi , teuing ngalagu naon da kuring ge teu ngarti ngan siga sada sora bangbung kadengena teh he he matak pasti wanoja anu aya di jero imah teh asa kaganggu bari hayang seuri meureun, tapi alus kana kitu na mah , da akhirna si wanoja anu di anti – anti teh norojol ti jero imah, seuri kanu keur cindekul tea, atuh puguh wae.

Beuki tarik tah ngagitarna teh, si wanoja katingali seuri asa kahibur meureun, tapi lain ku ngenahna lagu, he he ku hayang seuri kanu ngagitar sabalang bentor meureun, torojol teh si hadi, der deui nyanyi duet caritana mah, ngandi dengekeun teh lain duet tapi pabenyeng – benyeng sora si empoy ka kidul sora si hadi ka kaler he he seuri wae uing mah asa kahibur, pelawak euweuh tuda.

Lumayan,aya kana 300 lagu mah tah, da katingali kesang ngagarajag na bajuna, he he cape menta cai atuh poy ! katingali si hadi jeung si empoy silih surung , era meureun , hayang nginum tapi era rek menta, untung wae wanoja anu keur diuk teh surtida nyalukan “ a cai hela atuh , bilih tos halabhab “ katingali ngagupayan.

Rikat si empoy nangtung , ka uing di ngagupayanna oge, si hadi embung eleh, “ Maenya ka ente, puguh ka uing nyalukan cenah, sok padahal mah atuh kari dua na na wae datang , jeung kitu akhirna mah , maksakeun kawani “ regot regot nginum, katingali halbhab na teh, maklum 300 lagu tea, bet artis sohor ge jarang sakali manggung mawakeun lagu nepi ka 300 lagu mah lin, belel atuh !

Ret si hadi ka wanoja tea, glek tikorona tuhureun, “ nginum atuh di ! kadenge sora si empoy, si hadi ngan ukur ngabelehem asa katohiyan meureun, nya maranehna uplek ngobrol , biasa pabisa – bisa ngarayu, si wanoja ukur seuri , si hadi gancang tumanya ‘ nyalira , nyai ! ari si aa teu di candak ? cenah. Si empoy mencrong nunggu jawaban, jeung asa keuheul deuih da di piheulaan ku si hadi, Ah maneh mah nembak duluan di, teu ngahargaan ka uing anu hayang, bet datang na ge maneh mah pandeuri heulaan urang, ngageremet na jero hatena.

Si wanoja seuri, ah henteu A  abdi mah masih nyalira, trang ..trang asa aya anu ngaburicak na tarang si hadi jeung si empoy “ kasempetan ! asa guligah hatena . sugan wae daekeun ka uing cenah . nya manehna janjian ke peuting rek nganjang , si wanoja ngaenyakeun, mangga cenah.

Carita Saterusna

Kumah terusna kang ? ke hayang nginum heula yeuh ! peutingna angger duaan , muru ka imah wanoja tea, uluk salam , reket panto muka , katigalisi wanoja ngabageakeun, der uplek deui ngobrol samalah asa leuwih akrab, wanci maju ka peuting , geus simpe jalma ge, aya anu geus harees sawareh .

Sakali deui si hadi tumanya, si wanoja seuri “ A abdi mah da nyalira, da caroge sarta putra abdi mah di kantunkeun di kota “ si hadi bungangang , kasempetan teh asa leuwih muka , “ naha atuh bet di kantunkeun Si hadi nanya deui. “ oh..kitu, bilih Aa hoyong terang mah caroge sartaputra abdi teh di kantunkeun ka alam baka, hi hi hi tah ieu abdi nu sabener na mah hi hi hi na atuh ari belegedeg teh, wanoja anu tadina geulis rancunit teh ngajanggelek jadi kuntilanak au matak pikasieuneun ! gentak si empoy lumpat nabrak panto, lumpat sakalumpat – lampet teu nolih ka sihadi anu jejeritan.

Tulung  tulung cenah da eta rasana di cekelan ku wanoja anu sabenerna kunti tea, he he padahal mah sukua wae anu nyelap kana liang palupuh, matak ge dak ati – ati he he kunti di sangka angelina jolie ! balukarna, les wae si hadi kapiuhan bane ku kasieun anu muntel na pangacianana, he he tamat wae nya.

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *