0

Carpon sunda kadua, eta naon ?

Carpon sunda kadua, eta naon ? Harita si koing keur moyan sisi jalan, duka ku naon da manehna teh di taranjang, panyanggka meh karasa langsung ku kulit meureunan panas panonpoe teh, kitu lain ?

He he enya meureun da cenah ceuk elmu pengetahuan mah ngandung vitamin D , he he matak baheula mah sok maroyan sisi jalan, ah rame pisan, di seling ku marawa cikopi sateko sewang, he he na teu salah kitu ?

Sok saha wae tah anu sok maroyan teh, he he seueur kulan ! aya si koing anu tadi di caritakeun, di tambahan ku si kamal , bang Ocim , mamay muamay tea anu bule he he rada eraan ka awewe tah si eta mah , hampura heureuy nya jang !

Di sampeurkeun ku kuring ge pok teh ka Si Koing “ hebat ing, moyan teh nepi ka di taranjang kitu ? bari seuri. Si koing nyerengeh “ Enya Ol ! basana teh, he he nyebut Ol teh bane wae kuring di landi si Gaol, padahal mah landihan teh si Jack Tuh , atawa leuwih keren na James saperti ngaran tokoh film James Bond 007 tea apanan !

cebol

Lain sok , kuring boga awak seseg ol , ngan weuh baju euy , Tadina hoream nyeuseuh na atuh ari rek make taya hiji – hiji acan anu beresih , nya nyeuseuh wae hiji di tungguan bari motyan, cenah si koing mere alesan, kajudi ku aranjeun ge kuring ngamonyongkeun biwir bari nyebut ‘ Ooo h ! kutan ?

Bari hayang seuru ku nilik caritaan manehna tadi , enya atuh nyebutkeun seseg ti mana mimitina ? da mun nyaho mah , si koing teh nyasat jangkung be…begang ! he he kanyataan ieu mah lur ! samalah mah urat badag he he bahsa lainna he he tulangna ge kadeuleu ragas tarembong, ari di pikir deui keun bae ah , usil teuing da tiap manusa ge boga rarasaan anu leuwih batan anu lain meureun, teu nyarita deui kuring teh , ngaenyakeun wungkul wae bari diuk gigireunana.

Eh rada beurang mangsa panonpoe karasa haneut sakira jam dalapanan isuk – isuk, asa rame , da maklum atuh moyan teh hareupeun warung ceu mae tea geus pastina loba anu balanja ! ah keun bae da ilahar anu baralanja mah ceuk hate teh, eta atuda asa ku peler , nyuruput cikopi di barengan nyedot rokok atuh nikmat kacida, di usapan haneutna poe ah aya ku nikmaat gera jang !

Mimiti mah kuring teu nolih kanu baralik balanja teh, heueuh da warawuh tea , naranya “ keur moyan ol ? cenah bari seuri , melong ka si koing bari ngabaliieus ah teu boga rasa nanaon kurig ge , harita mah , asyik saja begitu ! samalah mah sok hayang seuri , pan apal kuring keur moyan, he he masih nanya” Keur moyan ?

Aya naon eta ?

Aneh soteh , pedah wae kalakuan anu baralanja terutamana awewe siga kitu, sing balieus , samalah mah aya pikiran goreng anu timbul na uteuk kuring “ atah adol teh singbalieus “ mun ngewa teungeulan , mun hayang suratan atuh lain ku cara kitu, rada ngagurutu harita mah kuring oge.

Tapi di pikr deui , mungkin aya sesuatu meureun , kuring melong ka si koing , ah taya anu aneh ceuk pikir teh, nya naon atuh ? angot ku panasaran di pelongan hiji – hiji tah batur moyan teh, enya bisi aya hal anu aneh, melong ka si kamal , ah biasa taya hal anu aneh ? ceuk hate teh, melong ka si muamay sarua terus ka bang ocim sama saja alias taya hal anu aneh, atawa rarasaan kuring wungkul kitu ?

Ak keun bae wae ah , amaluna amalukum ieuh barina ge, panon teu muter deui ayeuna mah , sanajan tetep aya kapanasaran, naon atuh anu ngbalukarkeun awewe anu baralanja siga anu kaisinan sarta sing balieus teh ?

Panasaran, sakali deui kuruing nempo si koing, tah rada ka handap ayeuna mah ningalina, ari taeun teh ! kuring nyerengeh sorangan, paingan atuh awewe anu baralanja saperti kitu, panggih geningan sababna ayeuna mah, bejaan tong dak ?

Singhoreng , hehe aya manuk nyangsang na calana si koing, teu sadar meureunan, si koing make calana anu soeh harepna , pantes aya manuk anu nolol , he he da awewe anu balanja oge resepen sigana mah ngan era jadi wae sing balieus, he he ari taeun teh !

Cik atuh ing tong sagala di pamerkeun, boga sesuatu teh ! ceuk kuring, si koing malik , Ari ente Ol , ah da kuring mah teu pamer, biasa aja kali ! jawabna nurutan ikallan di tivi geningan “ Iya Ing tapi lihatlah di bawahmu, Naoneta ? ceuk kuring bari seuri .

Si koing melong ka handap , rey kaciri pemeunteu alias beungeutna beureum, era parada meureunan, aduh ! basana. Paingan atuh  awewe anu balanja ting balieus ! singhoreng  teu laju manehna ngucap gentak si koing lumpat ka imahna teu sirikna tibuburanjat, kabayang meureun erana ! di barengan ku kuring anu ngabalakatak ngan si kamal jeung si amay sarta bang ocim anu teu nyahoeun melong bari hookeun, aya naon , Ol ? tanyana.

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *