0

Carpon Sunda Kahirupan Usrip

Carpon Sunda Kahirupan  Usrip, He he , daripada mikiran waktu sarta kariweuh mending wae ngobrol nya jang ! datang datang si Bogel cumarita, kuring melong “ Memangna aya sarta ku nanahaon Gel ? cekeng teh.

Si Bogel seuri “ Enya, mikiran hirup tea Kok ! cenah. He he ayeuna mah kuring jadi akok , he he da lain pajabat atuh uing mah, eh ketang Ahok pajabat mah , salah ah !

Ih ! atuh alus kitu mah Gel, kudu kitu ari janten jalmi “ ceuk kuring, panon melong ka si bogel anu ngesang sarta calanana bolokot “ Tos di mana nya si Bogel teh atuh ? gerentes hate teh.

Siga anu surti kana kapanasaran kuring manehna nyarita “ He he, enya Kok , kieu ari jadi jalma leutik mah nya, koreh – koreh cok , neangan ayeuna beak ayeuna “ Manehna nyerengeh.

“ Heueuh, ari geus rek kumaha deui atuh Gel, Sing sabar wae atuh ! kuring ge seuri da jeung enyana, mungguhing sipat jalmi tea , geus di tagtukeun, ayeuna kieu, cang tangtu isuk, aya tutulisanana ceuk bahasa kolot – kolot baheula mah.

Si Usrip

Ah, padahal mah , anu ngaran usaha atawa tarekah mah , kabeh ge kasebutna Usrip saperti ngaran manehna, enya usaha ripuh, coba gera urag taliti, heueuh ceuk si Usrip” Genah meureun mun uing jadi pajabat mah nya kok ? he he ente oge ngan hanjakal wae eta sahurup salah , jadi wae akok , paahal mun ku “ H “ mah meureun ente teh jadi pajabat “ si usrip melong , heureuy maksudna mah.

Kuring seuri, jeung enyana si usrip mah ngan ukur tukang tani, indit isuk di sambung sore, hasilna ? he he matak ge ukur spekulasi alias teu tangtu atuh ! mun dina kaayaan subur mucekil sarta hargana alus atuh lumayan aya dagingan , he he mun sabalikna ? ah nyakitu tea , ngan ukur tinggal daki jeung kulit hideung, asa ripuh cenah , tapi da kop deui – kop deui.

Anu sok padahal mun ku urang di tengetan, Uluh uluh  ! eta anu ngaran patani, moal bisa kahargaan jasana jang, nyaho teu ? coba  ingetkeun gera ! nu dalahar sarta nikmat teh hasil ti mana sarta polah saha ? jaragjag sarta sarehat tur karasep gareulis teh alatan saha ? he he ah mangga wae emutan, moal pangjawabkeun da boga pikiran masing – masing nya ?

Komo mun ngetang pajeg tina nu baroga sawah alias para patani, gening mun di itung milyaran, boa leuwih he he matak ge ! sanajan haraga saurang patani cukup ku di bobodo, he he di bobodo para tangkulak sarta pangepul hasil tani , ah keun wae nya da masing – masing marawa tanggung jawabna.

Kungsi eta ge tetelepek ka anu di kota da si Mehong kungsi balik, wah kuring ge nepi ka kalinglap ! na kumaha kitu ? he he eta gera, anu tadina awakna begang sarta beungeutna kanyos sarta hideung , tah kusabab hideung eta manehna di landi si Mehong teh ! ayeuna ? uluh uluh gan ! awakna seseg sarta ototan,sigana mah manehna teh sok rajeun olahraga naon geningan bahasana teh fitness cenah di kota mah ?

Atuh , kulitna anu tadine hideung teh , ayeuna siga anu di pulas ku apu, heueuh beresih , limit ah matak kuring kalinglap ge , panasaran di tanya “ Kumaha Hong , sigana genah gawe di kota mah, moal cara di lembur ngan Usrip ? cekeng teh. Si Mehong seuri, heueuh di sidik – sidik teh memang robah saratus dalapan puluh darajat dedegan si mehong teh.

Manehna seuri , melong anu sigana surti oge , ku naon kuring nanya kitu . Pokna “ ah , kok , anu ngarana gawe mah, di mana jeung kumaha ge sarua, nu ngabedakeun na mah lembur jeung kota , hideung jeung bodas” eureun heula sabot manehna ngasongkeun rokok” Udud Kok , meh nyantai ! cenah.

Hoream – hoream ge udud, sok wae nyokot dua di sambungkeun da rokok filter, teu karasa ari hiji mah kagok ! bedul teh sugan teh enya hoream teh tara udud, ari seug ? uluh langkung – langkung geningan!

“ Enya kok , ceuk sawareh genah anu di kota, ceuk sawareh deui genah anu di lembur, singhoreng gawe jeung kagenahan mah ukur silih tuding geningan “ da ari di pikiranmah sarua ! di kota diuk na meja, iuh genah sigana, anu sok padahal uteuk mah angger muter, teu cape awak , tapi cape uteuk .

Anu di lembur saperti cape gawe, awak hideung sarta bolokot , mending ceuk uing mah, cape gawe awak mah ku sare ge beres, sare  hudang , awak teh seger deui, coba mun anu gawe na uteuk boroning ! dek sare ge angger wae muter, he eh atuh ari hudang teh uteuk masih lieur, kumaha yeuh pagawean teh !

Kuring ungut – unggutan, he he kade lain aya lini da teu di barengan ku takbir kuring ge, unggut – unggutan teh , bane wae ku ngaregepkeun caritaan si Mehong “ Enya gening mun di pikiran kana kitu na mah .

Di dinya kuring ngarti, lumayan najan saeutik ge, da ari ngaji mah tada teuing lilana, he he mending ngaji denge cenah ceuk sawareh jalma mah, enya ngadengekeun ngaji atawa ka alusan, pek lakukeun ari bisa mah ! saeutik ge meureunan lumayan da bisa langsung di lakukaeun sarta karasa.

Di dinya kuring surti, pagawean satiap jalma geus di tangtukeun kunu kawasa, nu kasebut gawe ngan ukur nyumponan anu ngaran tarekah sarta ikhtiar supaya cupar, da geningan ari hasilna mah teu bisa di tangtukeun, tong boro anu ngaran kasab dalah tolab elmu ge mun teu salah mah , hasilna mah nya teu di tangtukeun kudu bisa, bari alusna mah kitu, tolab elmu sarta bisa pan bisa ka amalkeun keur balarea !

Di dieu kuring ngarti, nu ngaran rejeki geus di kulak, taya anu bisa leuwih ari lain ku karidhoan anu kawasa mah, carana ? nya ku muntang ka anjeunNa sarta istiqomah ngado’a nyuhunkeun tambih – tambih rejeki anu berekah sarta manfaat .

Di dieu kuring bisa boga harti , pagawean anu alus , nya pagawean anu karasa genah sanajan ceuk panempo anu lian saperti payah sarta susah, he he da ukur silih tuding tea gening ! aya manfaat , di dieu ku saeutik obrolan, yen manuk hirup ku jangjangna , jalma hirup ku akal sarta tarekah usahana, mun daek tangtu nyapek, he he mun teu daek ? he he pek wae angseuan bulu kelek he he ! pastina ge haa..seum lain ?

Di dieu aya bahasa, Usaha taya nu ripuh, tapi anu ripuh mah anu tara sarta teu daek usaha, di dieu aya cimata, yen gusti nunjukeun jalan ka makhlukna sarta marentah , alus sarta goreng eta pilihan, anjeun rek milih mana ?  M.A A.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *