0

Carpon sunda nu hayang kawin !

Carpon sunda nu hayang kawin !. Enya jang, manusia anu cenah di jieun papasangan, tah kusabab eta tangtuna ge boga anu di sebut pasangan hirup, beh ditu samemehna sok di sebut bebene, ceuk urang jakarta mah gening naon di sebutna teh..kekasih nya ?

Tapi mungguhing sipat jalmi , ceuk bapana mamat roling stones mah geningan ! sagala rupa perkara geus kuma anu boga sarta kawasa, he he sanajan kadang sok salah harti ari manusa mah, kuma gusti tanpa usaha jeung ikhtiar, hasilna ? he he , nya atung eneh atung eneh atuh ! alias moal aya naon anu di pikahayang teh.

Da pada ngarandapan kabeh ge masalah kitu mah, he he bisa soteh nyarita sanggeus miboga, da ari acan mah nyakitu tea wae, rieut dan terus mencari lain ? nyarita soteh bane wae sok ngawarangkong jeung para jajaka anu can kabeneran laki rabi alias boga pamajikan.

Si Uhe nyarita, Sok – sok atuh bos gera boga pamajikan atuh, kaburu kiamat ! omongna tarik, he he pada apal kabeh ge ka si eta mah, enya mun nyarita teh sok tarik he he da geus kitu tidituna meureun da ari kalakuanana mah hade sarta bageur tah si uhe teh .

Si bos ukur melong nepak tarang, he he rada ngoceak tah, maklum atuh nepakna rada tarik, gehel teh ! pokna bari rada muringis katingalina teh, kuring nyempad “ He he cik atuh bos ari nanaon teh sing boga kira – kira , he he komo kana tarang soranga mah , kalem wae atuh , Kuring seuri , katingali si bos ngarenyu asa era meureun, Enya bos , si Uhe nambahan.

Wangkongan

nhk

Jeung enyana , anu ngaran si bos teh can di kersakeun boga pamajikan, duka ari masalahna mah, enya da beda manusa beda kahayang sarta cita – cita , masalah pribadina anu jalma lain mah teu kudu nyampuran kana naon anu di pikahayangna ! ari lain tuker pikiran dina wangkongan mah sugan moal matak bohak !

Enya he , pokna, hayang kawin uing ge  “ si Uhe nyakakak” Eta geningan, alus geus aya kahayang mah atuh bos, di dukung lah ku uing ge , pokna” ka urang mana, Si uhe nanya. Si bos ukur seuri, jawabna “ tah eta numatak ge he, can aya .

Kitu nya bos , si uhe rada kerung, ke ke kumaha mun ka nyai dede urang cihonje sugan ente purun ? kadengena awaran yeuh si Uhe teh “ ente ge apal pan ? si uhe nanya deui.

Katingali si uhe seuri , si bos ge nyerengeh Kuring ngagerentes “ tah gening aya calon, sugan wae batu turun keusik naek ceuk babasaan mah , enya itu purun ieu daek , kari der ! tapi rada ngusial beuteung ngadenge jawaba si bos teh , pokna “ Ah ari awewe mah loba he , rek urang mana mana oge, si nyai dede anu randa tea ? menehna anya ka si uhe. Si uhe unggeuk gaenyakeun “ Komo kitu mah he padahal mah atuh ku ente wae, kawin !

Si , uhe nyakakak deui , surti kana eusi hate si bos, ya lah bos ari ente embung mah , keun wae ku uing di jieun nu kadua, nawaran soteh bane wae bisi ente hayang gera kawin ! si bos seuri “ Tah kitu he , keun ari kuring mah gampang pokna !

Wanci beurang, haneut moyan , ngopi goreng hui sisi jalan, lawas na eta wangkongan, pada ngadaragoan nu hayang kawin tacan mulang , lila wanci nu di tungguan nu hayang kawin ca meunang layan, iraha atuh ? nu nyerat.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *