0

Carpon sunda, Oh Kutan Kitu !

Nya , ngarana ge si obroy atuh , aya wae picaritaeun jeung pikaseurieuna teh, tapi da jeung enyana mending kitu , daripada huleng jentul mamanggul kabingung jeung kasusah mah, mending neangan hal anu jadi matak hate bungah.

Si Obroy tukang tahu tea gening, da eta lamun keur agang tahu teh ti jauhna ge ges kadenge wae nyalukan, paa arapal anta – anta ge apanan, he he  “ Tahu dongkap tilu kali tah kadenge nyalukan na teh he he, di tambahan wae ku sora si ipin upin ayeuna mah, he he betul – betul sarua tilu kali seuri kuring ge sanajan keur rada teu pararuguh hate ge.

Na , kumaha tah si obroy teh kang ? nya jalmana tukang heureuy, da kungsi di tanya ku kuring ge he he “ Cik broy , meuli tahu teh dua rebueun mah ! gasik menehna ngaladangan, hanteu self service meuli tahu teh da nyaeta sok hayang tahu nu beda , ari kitu mah geus meuneng mungkus kari am.

Ieu kang  ! kadenge si obroy , nyarita, bari ngasongkeun bungkusan tahu, Nya broy cekeng teh . muka bungkusan, Naha broy salah ngaladangan tahu teh ! kuring nyarita, maksud teh rek ngaheureuyan si obroy , si obroy rada reuwaseun , katingali urat tarang siga ngahiji, bari pokna .

Ah , maenya salah atuh kang , rada seuri , Enya , broy , salah ! naha tahuna bet pasagi opat ! ceuk kuring bari seuri, si obroy nyerengeh, kaharti meureun kuring ngaheureuyan.

Ah baku akang mah ari geus heurey teh , kaciri seuri bari pamit, Hayu kang ah urang nguriling deui ! kuring ukur unggeuk bari seuri, kadenge weh “ Tahu dongkap tilu kali he he di sambung ku betul tilu kali si upin ipin kadenge, heueuh broy jig rek usaha mah.

Teu sangka

obroy

Bageur tah kacirina si obroy teh, daek deuih kacirina usahana teh , sok saajan kana tahu ge, nya ari daek ikhtiar mah aya wae meureun rijki keur bawaeun ka imah, tapi kuring rada helok tah juragan, naha ayeuna mah asa rada tara ningali si obroy ? moal gering kitu, atawa keur horeameun sepi anu meuli ? ah taya beja anu ku kuring katarima.

Nyaho soteh, meneh wae si Engkod panggih di jalan, pokna ka kuring teh “ Mak he he lain ma- ema ngaran kuring teh mark hiber jadi wae sok di sebut emak he he kuma dinya wae cek pikir teh “ Aya naon kitu kod ? tanya teh, he he da enkod mun di piceun sawareh tungtungna he he loba nu ambek keh ka uing, matak ku kuring di tambahan hurup “D” wungkul ambeh aman kasarerea, he he aya aman ge nya, punten ah !

Eh ari ilaing ! cek si engkod tea, “ can nyaho kitu ? manehna nanya . Ah ari ente kawas bodor, ari nyaho mah moal reuwas jeung nanyakeun atuh, ceuk kuring. Tuh tingali trang kuring kuat ka ngariut bane ku reuwas he he .

Heueuh euy si obroy ! teu sangka gening jelema mah “ pokna datar “ Eh enya asa kaingetan , da tara ningali si obroy , ku naon kitu kod ? si engkod melong, he he anta ge moal nyangka pan mak, kuring unggeuk.

Di tewak pulisi euy tah si engkod teh ! aduh ! kuring gasik reuwas, nepak tarang sorangan bane ku heran, rek nepak tarang si engkod der manehna kapoiuhan pan bahaya, terus naon masalahna kod ? kuring tumanya deui.

Ah matak ge, si obroyteh naon cenah ceuk bahasa pulisi mah residivis euy ! kuring gogodeg, teu nyangka. Nya ari kitu mah pantes atuh, mana di tewak ge ngalakukeun kajahatan.

Enya mak , ceuk si engkod, menehna residipis imah kosong, puguhing jadi begal ari peuting mah, ih ngeri kuring ge, salian ti eta oge euy sok wani ka awewe, si engkod eureun, maneh ge ngarti mak, kuring unggeuk ! ah ari kitu mah bener – bener jahat si obroy teh, jadi topeng wae jualana teh ari kitu mah, anu padahal keur ngincer mangsa, Enya mak, mangka kudu ati ati ge.

Salah beja

Keur ngawangkong , ari torojol si obroy, biasa dagang tau bari dongkap – dongkapan,he he padahal mah ganti nya, “ Tahu indit 3 kali mah, bakal di arudag gera ! puguh atuh kuring reuwas komo si engkod mah kaciri sepa sarta undur – unduran , kaciri sieub kacida, bari haroshos manehna nyarita.

Naha broy, lain ente teh di penjara ? cenah, si obroy surti , manehna turun ana motor, cenah anu di tewak teh lain manehna , ngan ngarana sarua jeung manehna, jadi wae ramena ku jalma mah nyangka ka manehna cenah, kitu si obroy nyaritana, kuring colohok.

“ Gening kitu kod, pa pelong – pelong jeung si engkod, ger kuring seuri ngabarakatak, ah dasar jalama jeung warta broy, tah ayeuna mah kuring ngaborong tahu ente euy ! Kutan kitu, boro goreng sangka !

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *