0

Cerpen Ramadhan, Puasa Yu

Cerpen Ramadhan, Puasa Yu !ining Meida anu sok nyanyi sundaan mah geningan “ Sok anjeun datang deui , sanggeus ngahianat sababaraha kali..enya pek kadituna mah teruskeun nepi ka anggeus nya !

Tapi aya cutatan na lagu Nining Meida ge, tah lebah mana nya  ? he he sok tilik ku aranjeun , mana nu kudu di ganti cutatanana ?  tah eta pisan, bener ! nya lebah ngahianat tea, ayeuna urang ganti, he he lain rek ngaruksak lagu ieung !

Di ganti ku dihianat nya ! can ngarti kitu ? kieu atuh !  di ganti ku di hianat teh sababna, sababna mah , ari bulan ramadhan mah tara ngahianat lain, ? samalah mah pinuh rerkah sarta kahadean, mun anjeun inget, boh materina atawa non materina, can ngarti deui nun ?

Tah geningan sok aya bahasa silih rasakeun, lain da jeung enyana atuh, ngarasakeun kana kabutuh batur, nu kakurangan atawa kurang mampu, bulan ramadhan mere kahadean ku ayana zakat fitrah, o..h , monyong !

Enya , ku ngarasakeun sarta kawajiban na agama ,sahingga hasil zakat fitrah teh di bagikeun ka jalma – jalma duafa, he he na ari salain bulan puasa tara kitu, gan ? aya, ngan teu cara di bulan ramadhan, da guyub na bulan ramadhan mah, sahingga hasil tina zakatna ge lumayan, ku cara kitu para duafa kabagean leuwih tina naon anu di pikabutuhna, pan lain ngaberekahan ari kitu ?

Ramadhan Jeung Kasabaran

Tah eta saeutik gede dina hal materina atawa dunya, teras naon deui nya gan ? ceuk tadi aya non materina, alias rasa sarta perasaan kadituna silih rasakeun ! coba na poe biasa, urang kadang lali kana naon anu karandapan ku jalma jalma anu kasebut kurang mampu, ceuk bahasa mah manggih ayeuna teuing isuk, ayeuna dahar boa teuing isuk mah ! sanajan lain ngabaekeun kana nikmat gusti anu di cutat na katerangan, satiap manusia borojol ka alam dunya teh di barengan reujeung rejekina, tapi balik deui kana cutatan “ manusia di borojolkeun ka alam dunya oge nyandang sebutan, di antara mampu jeung teu mampu atawa kurang mampu, naha kitu nya ?

He he , enya atuh , ari kabeh mampuh mah rek kumaha dunya teh , hiji moal rame, kadua moal aya kasaimbangan da kabeh mampu, moal alus kieu atuh dunya teh, he he enya, da barang titah ge moal payu, paling bahasa na oge “ Keur naon gawe da kuring ge mampu sarta loba  harta banda, pan bahaya ari kitu ? meureun jukut oge di mana mana , moal kapalire da kabeh taya nu susah sabab satata harta dunyana , ari rek nitah, ceuk tadi, taya nu butuheun ku buruh.

Naon tah palajarana na ramadhan teh, euh seueur pisan kulan ! hiji ngarasakeun ka jalma jalma anu ngarandapan kasusahan, da dina bulan ramadhan mah rata , taya sistim ngabeda – beda , nu susah , anu senang , anu jag- jag sarta gering ge tetep wae wajib puasa ari sakira mampu keneh mah !

Palajaranana, nu kaya sarta senang sarua ngarasakeun naon anu di sebut lapar, komo anu miskin sarta kurang mampu mah da tos biasa ieuh geningan, tah ku cara kitu aya perasaan sarasa, ngaji diri tina diri, kieu geningan lamun jalma anu kop ayeuna hanteu isuk , nahan lapar nu kacida ! sugan wae atuh ari gok ka bulan syawal teh tiasa di praktekeun na laku lampah , ngarasa kanu keur susah , mere kanu bereeun nya .

Eta wungkul gan ? he he aya deui tah lawan urang anu sok mantangul , ngagoda umat manusa ! kuring ge percaya aranjeun pasti geus pada apal, ieu mah etang – etang silih emutannya, da ngaji hanteu, atuh urang ngaji deuleu wae ayeuna mah.

Tah, si mantangul teh di ngaranan syahwat alias napsu, uluh , enya gening, da memang si eta pisan anu ngaruksak manusa sarta kahirupan na teh, pantes kangjeng nabi nyarios , Perang anu gede teh nyaeta merangan hawa napsu ! heueuh da jeung enyana , ka dewek ge si eta pisan anu sok ngaganggu teh atuh, he he ari anjeun ge pasti kenal tah ka si eta mah nya , he he da tiap jalma ge di pasihan hiji sewang.

Kumaha tah si bantangul teh ? he he enya ari ngarana napsu mah hayangna ngagoda , coba gera mun urang keur puasa, datang si Eta, ah kadang moal bener , ari jol ari pok geningan si bantangul teh nyarita na jero dada “ Ah , puasa puasa teuing atuh , mending ngopi , puasa ge ka lapar – lapar, mending ngopi ngenah haneut moyan kieu mah, kitu tah bahasana.

Si eta mah tara ningala saha jalma anu di datangan nana , si eta mah tetep ngagoda, basana, keur naon mere ka batur, mending hakan ku sorangan! Ah , kacida si eta ngagangguna, encan deui nyundutan “ Tuh si kekok keur puasa , pek ku anjeun goda ! he he ah kurang – kurang na mah , bisa bisa bulan ramadhan teh jadi ganti sebutan jadi bulan rameding ! enya rameding ku polah jalma jalma anu ka goda ku si bantangul alias hawa napsu tea.

Puasa mere kakuatan, kakuatan ngadalian hawa napsu, ngalemesan hate, mere pangarti tur ngaji diri, naon ari puasa , kudu kumaha, sarta naon anu aya dina bulan ramaddhan teh ? puasa merangan hawa napsu anu durjana, mageran diri tina laku lampah anu kurang maranti, ngilu ningali kanu keur ceurik ati, mangmawakaeun kabagjaan ku silih bere kanikmatan.

Teras, isin temen cumarita teh ngan sugan jadi pangeling diri, lain mapatahan ngojay kameri, acan na bulan ramadhan teh aya bonus anu satiap jalma muslim mikahoyong na , he he naon tah? Enya dina lilikuran geningan sok aya bahasa malam lailatul qodar alias malam sarebu bulan, sanajan eta tong jadi udagan teuning bisi lali kanu eusi ramadhan anu lainna , jeung deui satiap jalma boga milik masing – masing, mun dikersakeun pinanggih nya bagja tea , mun hanteu, he he keun aya bulan ramadahan berikutna , sugan di dinya milik urang, teu weleh ngaharepkeun ka bagjaan ti gusti, meh segut sarta terus ngabdi nya !

Nu penting keur urang, ngalaksanakeun kawajiban, nyuparan rukun sarta sunat, masalah pahala sarta lainna , sig percaya, gusti tos nyadiakeun sagala naon anu di pikabutuh makhluk anu ngabdi ka anjeunna, salah sahijina ku ngalaksanakeun kawajiban shaum tea, marhaban ya ramadhan, mudah – mudahan masih kaumuran sarta menang kaberekahan M.A.A

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *