0

Do’a Nabi Ibrahim Dan Ismail as

Do’a Para Nabi  : Nabi Ibrahim Dan Ismail as, Do’a berkenaan dengan sebuah hajat dan keinginan , maka tidak ada salahnya bahkan utama untuk mengikuti atau mengamalkan do’a dari para nabi dan para shalihin, yang mana semoga kita di berkahi kareanya .

Dan apa yang kita hajatkan dan inginkan dapat segera terkabul atas idzinNya,,  dan inilah do’a nabi Ibrahim as dan nabi Ismail as puteranya :

Do’a agar amal di terima, doanya sebagai berikut ,

Rabbana aqabbal minna innaka santassamii’ul’aliim yang artinya “ Ya Tuhan kami terimalah dari kami (‘Amal kami ) sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ( QS, al Baqarah, 2 ; 127 ).

Doa   Untuk Keturunan,

Doanya yaitu  : Rabbana waj’alnaa muslimaini laka wa mindzurriyyatinaa ummatammuslimatallaka wa arinaa manaa sikanaa watub’alaina innaka antatawwaburrahiim. Yang artinya “ Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Mu dan ( Jadikanlah ) di antara anak cucu kami umat yang tunduk kepada Mu dan tunjukanlah kepada kami cara cara dan tempat tempat ‘ibadah haji kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya  Engkau-lah Yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang, ( QS, al Baqarah 2 : 128 ).

Do’a supaya di utus seorang Rasul,

Rabbanaa wab’ats fiihim rasuulamminhum yatluu ‘alaihim aayaatika wa yu’allimuhumulkitaabaka walhikmata wayuzakkiihim innaka antal’aziizulhakiim. Yang artinya “ Ya Tuhan kami , utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalanan mereka, yang akan membacakank epada mereka ayat ayat Mu dan mengajarkan pada mereka al Kitab ( al Qur’an ) dan hikmah serta mensucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. ( Qs, al Baqarah ,  2 : 129 ).

Demikianlah do’a dari para nabi dan para shalihin , semoga dapat berguna dan bermanpaat, amiin, salam penulis.

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *