0

Do’a Perlindungan Dari Kejelekan

Inilah Do’a Perlindungan Dari kejelekan, Do’a sangat di anjurkan, dan bukan tentang bagaimana keinginan terkabulkan, tetapi di samping perintah do’a pula adalah ibadah dan menghindarkan diri kita dari berbagai kejelekan yang mungkin saja ada di sekitar kita atau mungkin telahmasuk ke dalam jiwa , do’anya seperti di bawah ini :

“ Allaahumma innii as’alikatstsabaata fil amri, wa as’aluka ‘azhiimatarusydi, wa as’aluka syukra ni’matika wa husna ‘ibaadatika wa as’aluka lisaanan shaadiqaa wa qalban saliimaa, wa khuluqan ustaqiimaa wa a’uudzubika min syarri maa ta’lamu wa as’aluka min khairi maa ta’lamu wa astaghfiruka mimmaa ta’lamu innaka anta ‘allaamul ghuyuub.

Yang artinya : “ Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada Mu akan keteguhan dalam segala uurusan ku, dan aku memohon pada Muakan ketetapan hati, dan aku memohon pada Mu baiknya aku dalam ber’ibadat pada Mu , dan aku memohon pada Mu, lidah yang benar, hati yang selamat, akhlaq yang lurus, dan au berlindung kepada Mu, dari kejahatan yang Engkau ketahui, dan aku memohon kepada Mu akan kebaikan yang Engkau ketahui, dan aku memohon ampun dari yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau mengetahui segala sesuatu yang ghaib.

Demikianlah do’a , sebagai cahaya dalam kehidupan kita dan menuntun hidup agar lebih berarti dan baik lagi, menapaki hari demi hari dengan mengingatNya sebagai sebuah bakti makhluk pada khaliqnya, salam penulis

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *