0

DUNIA ADALAH TEMPAT UJIAN BAGI MANUSIA

Dunia aAdalah Tempat Ujian Bagi Manusia, Dunia adalah tempat ujian bagi manusia , dan berbagai ujian harus di laluinya baik itu ujian yang bersipat dzahir ataupun bathin, dan pasti semua manusia akan mengalaminya tanpa terkecuali.

Perbedaannya hanyalah tempat dan waktu saja dan juga berat ringannya ujian tersebut di berikan kepada manusia, ada yang memilih patuh dengan paksaan Allah tanpa mampu membantah.

Seperti : Matahari, gunung – gunung , lautan dan seluruh alam semesta kecuali jin dan manusia, baik yang memilih paksaan atau yang memilih alternative, artinya bisa berbuat juga bisa tidak, bisa taat juga bisa menentang.

Semuanya tidak bisa lari dari pengetahuan Allah Swt.
Allah Swt berfirman : “ Ingatlah ketika robbmu berfirman kepada malaikat, “ Sesunggunya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi “( Al Baqarah :30 ).
Allah Swt memberitahu para malaikat sebelum adam di ciptakan, Firman Allah Swt :
“Maka bila aku telah sempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ( Ciptaan ) ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud “ ( Al Hijr :29 ).

Dunia adalah tempat ujian bagi manusia

Allah memerintahkan para malaikat agar tunduk, sujud hormat kepada Adam As sebelum allah menciptakannya.

Dan sebelum di cipta, Allah telah menciptakan sarana kehidupan seperti air, tumbuh – tumbuhan, hewan, udara dan yang lainnya untuk kehidupan Adam dan keturunannya sampai hari kiamat.

Firmannya :” Katakanlah : “Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu – sekutu baginya ? ( Yang bersipat ) demikian itulah robb semesta alam”.

Dan juga firmannya : ” Dan dia menciptakan di bumi itu gunung -gunung yang kokoh di atasnya . Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya makanan – makanan ( Bagi penghuninya ) dalam empat masa ( Cukup ) sesuai bagi segala yang memerlukannya “. ( Fushilat : 9-10 ).
Demikianlah tuhan berfirman dan menjelaskan kepada kita akan kerahimannya , dan kita mesti bersyukur atas nikmat dan karunia tuhan , dan semoga dapat menghadapi ujian dari tuhan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *