0

Haji Dan Umrah Sa’i ke 2 Dari Marwah Ke Shafa

Haji Dan Umrah : Perjalanan Sa’i Ke 2 Dari Marwah Ke Shafa, Perjalanan sa’i dalam ibadah haji yang kedua ini di lakukan dari marwah ke shafa, dan bacaan do’anya adalah sebagai berikut dan di baca mulai dari bukit marwah sampai pilar hijau

“ Allaahu akbar, allaahu akbar, Allaahuakbar, wa lillaahilhamd laa ilaaha illaahulwaahidulfardushamad,  Alladzii lam yattakhidz shaahibatan wa laa waladaa wa lam yakullahu syariikun ilmulki walam yakullahu wa liyyumminadzdzulli wa kabbirhu takbiiraa, Allaahumma innaka qulta fii kitaabikalmunazzali ud’uunii astajib lakum, da’aunaaka rabbanaafaghfirlanaa kamaa amartanaa innaka laa yukhlifulmii’aad, rabbanaa innanaa sami’na munaadiyayyuaadii lil’iimaani an aaminuu birrabbikum fa’aamannaa sayyi’aatinaa wa tawaffanaa ma’alabrar, rabbanaa wa aatinaa maa wa ‘attanaa ‘alaa rusulika walaa tukhziaa yaumalqiyaamati  innaka laa tukhlifulmi’aad, rabbanaa ‘alaika tawakkalna wa ilaika anabnaa wa ilaikalmashiir, rabbanaghfirlanaa wa li’ikhwaaninalladziina sabaquuna bil’iimaani wa laa taj’al fii quluubinaa ghillallilladziina aamanuu rabbanaa innaka ra’uufurrahiim.

Yang artinya : “ Allah maha besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hanya bagi Allahlah segala pujian, tiada Tuhan Selain dari Allah Yang maha esa, tumpuan sgala maksud dan hajat, tidak beristeri dan tidak beranak, tidak bersekutu dalam kekuasaan, tidak menjadi pelindung kehinaan, Agunkanlah dia dengan segenap kebesaran, ya Allah, sesungguhnya eengkau telah berfirman dalam al Qur’an Mu : “ Mintalah kepada Ku, Niscaya akan Aku penuhi “, sekarang kami telah memohon kepada Mu, rabbanaa ampunilah kami seperti halnya Engkau perintahkan kepada kami, sesungguhnya Engkau tidak akan memungkiri janji, ya Allah sesungguhnya kami telah mendengar orang memanggil kami supaya beriman “ Berimanlah kamu dengan tuhan mu “ lalu kami semua telah beriman.

Ya Allah, ampunilah kami dari dosa dosa kami, hapuskanlah kejahatan kejahatan dari diri kami dan matikanlah kami bersama orang orang yang berbuat baik, Ya Allah, anugerahilah kami semua sesuatu yang telah Engkau janjikan terhadap sekalian Rasul Mu dan janganlah harapan kami di hampakan di hari qiamat kelak,  sesungguhnya Engkau tidak akan memungkiri janji, ya Allah, ampunilah kami beserta semua saudara kami yang telah mendahului kami, beriman pada Engkau dan janganlan menjadikan was was dalam qalbu kami terhadap mereka yang telah beriman, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemurah dan penyayang.

Demikianlah bacaan pada perjalanan sa’i yang ke 2 dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, semoga bermanpaat, salam penulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *