0

Ibadah Haji Dan Umrah : Wukuf Di ‘Arafah

Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah : Wukuf Di ‘Arafah, Setelah melakukan perjalanan sa’i maka selanjutnya adalah melakukan wukuf di ‘arafah dan bedo’a sebagai berikut di bawah ini :

Allaahumma innii zhalamtu nafsii zhalmangkatsiraa wa innahu laa yaghfirudzdzunuuba illaa anta, faghfirlii maghfiratammin ‘indika warhamnii innaka antalghafuururrahiim, Allaahummaghfirlii maghfiratan tushlihu bihaa sya’nii fiddaarain warhamnii rahmatan as’adu bihaa fiddaarain,  wa tubalyya taubatan nashuuha laa angkutshuahaaabadan wa alzimnii sabiilal’istiqaamati laa aziighu ‘anhaa abadaa, allaahummangqulnii mindzillilma’shyiati ilaa ‘izziththaa’ah wa aghninii bihalaalika ‘an haraamik, wa bithaa’atika ‘amma’shyiatik wa bifadhlika’ammansiwaak,  wa nawwir qalbii wa qabrii wa a’idznii minassyarrikullihi wajma’liyalkhaira kullahu, rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wa fil’akhiraati hasanah wa qinaa’adzaabannaar.

Yang artinya adalah : “ Ya aAllah, sesungguhnya aku sering menganiayaya diri sendiri, dan tak ada yang dapat mengampuni dosa selain Mu, ampunilah aku dengan ampunan Mu, dan rahmatilah aku, karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih , ( Hr, Muttafaq ‘alaih )

Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan yang dapat memperbaiki keadaanku di dunia dan di akhirat,rahmatilah aku dengan rahmat yang membahagiakan aku di dunia dan di akhirat, beri taubatlah kepadaku dengan taubat yang membersihkan, yang tidak akan rusak lagi selamanya, ya Allah, pindahkanlah aku dari kehidupan durhaka kepada kemuliaan tha’at dan cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan dengan tha’at dari ma’shiyat, dan dengan keutamaan Mu dari selain Mu, ya Allah, sinarilah sanubariku dan kuburku , dan lindungilah aku dari segala kejahatan dan kumpulkan bagiku segala kebaikan, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksan neraka ( Di sebutkan oleh an- Nawawi )

Itulah bacaan atau do’a saat kita melakukan ibadah haji dan umrah dan wukuf di arafah, semoga sedikit pengetahuan ini dapat berguna bagi para pembaca semua, di brkati, dirahmati dan kita tetap berada dalam lindungaNya, Tuhan Yang Maha Esa, salam penulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *