0

Ibadah Haji Dan Umrah, Thawaf Wada’

Tata Cara Ibadah Haji Dan Umrah, Thawaf Wada’ Thawaf wada’ atau thawaf pamitan, perpisahan ini , di kerjakan antara ajar Aswad dan rukun Yamani, pada setiap putaran, dan bacan atau do’anya adalah sbagai berikut ini :

Bismillaahi Allaahu Akbar subhaanallaahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu Akbar wa laa haula walaa quwwata illaa billaahil’aliyyil’azhiim, washashalaatu wassalaamu ‘alaa rasuulillaahi shallallaahu ‘alaihi wassallan, Allaahumma iimanambika wa tashdiiqambikitaabika wa wafaa’ambi’ahdika wattibaa’allisunnati nabiyyika muhammadin shallallaahu’alaihi wassallam , innalladzii farradha ‘alaikalqur’aanalaradduka illaa ma’aadin ya mu’iidu a’idnii yaa sami’u ami’nii yaa jabbaaru ujburnii ya sattaaru usturnii yaa rahmaanu irhamnii yaa raddaadu urdudi ilaa baitika haadzaa warzuqniil’auda tsummal’auda karraatimba’da  marraatin ta’ibuuna ‘aabiduuna saa’ihuuna lirabbinaa haamidunaa shadaqallaahu wa’dahu wa nashara ‘abdahu wa hazamal’ahzaaba wahdah,Allaahummahfazhnii ‘ayyamiinii wa ‘ayyasaarii wa mingkuddaamii wa miwwaraa’i zhahrii wa minfauqii wa mintahtii hatta tuwashshilaanii ilaa ahlii wa baladii, allaahumma hawwin ‘alainaasafara wathwilanal’ardha, allaahumma ashhibnaa fii safarinaa wakhlufnaa fii ahlinaa yaa arhamarraahimiina wa yaa rabbal’aalamiin.

Yang artinya adalah : “ Bismillah, Allaahu akbar, Maha Suci allah dan segala puji hanya kepada Allah jua, tiada Tuhan yang di sembah selain Allah dan Allah Maha Agung, tiada daya dan tiada kekuatan jika tidak dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Besar dan Mulia, shalawat serta salam bagi junjungan Rasulullah Saw, ya Allah , aku datang ke mari karena iman pada Mu, membenarkan kitab Mu, memenuhi janji Mu,  dan karena menuruti sunnah Nabi Mu Muhammad Saw, Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Al Qur’an itupadamu, niscaya memulangkanmu ke tempat kembali,

Wahai Tuhan Yang Kuasa Mengembalikan, kembalikanlah aku ke tempatku, wahai Tuhan Yang maha Mendengar, dengarkanlah bicaraku, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa, perkasakanlah aku, wahai Tuhan Yang Maha kasih Sayang, sayangi aku, wahai tuhan Yang Maha kuasa mengembalikan, kembalikan aku ke Ka’bah ini, dan berilah aku rizqi untuk mengulanginya berkali kali, bertaubat dan beribadat, berlayar menuju jalan Tuhan kami sambil memuji Allah, Allah maha menepati janjiNya, menghancuerkan tentara musuhnya.

Ya ,Allah, peliharalah aku dari kanan, kiri, depan dan belakang. Dari sebelahatas dan bawah sampai Engkau menyampaikan aku ke tempat ahli keluargaku dan ke kampung halamanku, ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan kerutkanlah bumi ini untuk kami,

Ya Allah, kawanilah kami dalam perjalanan ini dan awasilah ahli keluarga kami wahai Tuhan Yang Maha Kasih Sayang dan wahai Tuhan Yang Memelihara seru sekalian alam.

Demikianlah tulisan yang dapat penulis sampaikan tentang thawaf wada’ atau thawaf pamitan dan perpisahan , semoga dapat bermanpaat, salam penulis.

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *