1

Ibadah Haji Sa’i Ke 3 Dari Shafa Ke Marwah

Pelaksanaan Ibadah Haji : Perjalanan Sa’i  Ke 3 Dari Shafa Ke Marwah, Dalam perjalanan sa’i ke 3 ini dilakukan dari shafa ke marwah dan bacaan atau do’anya adalah sebagai berikut ini :

“ Allaahu akbar, Allaaahu akbar, Allaahu akbar, walillaahilhamd Rabbanaa atmim lanaa nuuranaa awaghfirlanaa innaka’alaa kulli syai’ingqadiir, allaahumma innii as’alukalkhaira kullahu ‘aajlahu wa’aajlahu wastaghfiruka lidzambii wa’asaluka rahmataka yaa arhamarrahimiin.

Yang artinya adalah : “ Allah maha Besar, Allah maha Besar,Allah Maha Besar, hanya bagi Allah segala pujian, ya, Allah, sempurnakanlah cahaya terang bagi kami, ampunilah kami ,sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya Allah, sesngguhnya aku mohon padaMu seala kebaikan, yang cepat atau pun lambat dan aku mohon ampunan pada Mu atas dosa dosaku serta aku mohon pada Mu rahmatMu wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Di Lanjutkan Dengan Perjalanan Ke 4 Dari Marwah Ke Shafa

Bacaan serta do’anya adalah sebagai berikut ini : “Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar, walillaahilhamd,  allaahumma innii as’aluka min khairi maa ta’lamu wa a’uudzubika min syarri maa ta’lamu wa asaghfiruka  mingkulli maa ta’lamu innaka anta ‘allaamulghuyuub, laa ilaaha illallaahulmalikulhaqqulmubiin muhammadarrasuulullaahi shaadiqulwa’dil’amiin,Alahumma inni as’aluka kamaa hadaitanii lil’islaami allaa tanzi’ahu minnii hattaa tthawwafaanii wa ana muslimin,Allaahummaj’al fii qalbii nuuran wa fiisam’ii nuuran wa fii basharii nuuraa, allaahummasyrahlii shadrii wa yassirlii amrii wa a’uudzubikamiwwasaawisishshadrii wa syataatil’amri wa fitnatilqabri, allaahumma innii a’uudzubika minsyarri ma yaliju fillaili wa syarri maa tahubbu bihirriyaahu yaa arhamarraahimiin, subhaanaka maa’abadnaaka haqqa ‘ibaadatika yaa allaahu subhaanaka maa dzakanaaka haqqa dzikrika ya allaah.

Yang artinya : “ Allah Maha Besar, Allah Maha besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi bagi Allah , ya Allah ya tuhanku, aku mohon padaMu dari kebaikan yang Engkau tahu dan berlindung dari kejahatan yang Engkau tahu, dan aku mohonampunan padaMu dari segala kesalahan yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui sesuatu yang ghaib, tiada Tuhan selain Allah Raja yang Benar lagi Maha Mengetahui, muhammad rasulullah, yang sunggu benar janjinya lagidapat di pecaya, ya Allah aku mohon sebagaimana Engkau, telah beri petunjuk padaku untuk islam agar Engkau jangan mencabut daripadaku sampai aku meninggal duniadalam islam, ya Allah berikanlah cahaya terang dalam hati, telinga dan penglihatanku, ya Allah , lapangkanlah dadaku dan mudahkan bagiku segala urusan, dan aku berlindung apada Mu dari was was , simpang siur urusan dan fitnah kubur.

Ya alaah, aku berlindung padaMu dari kejahatan yang tersembunyi di waktu malam dan siang hari, serta kejahatanyang di bawa angin lalu, wahai Tuhanku Yang Maha Pengasih dari segenap yang Pengasih, Maha Suci Engkau wahai Allah, sebagaimana kami telah menyembah Engkau dengan ibadah yang sungguh sungguh , ya Allah, Maha Suci Eangkau seperti kami telah menyebut Engkau dengan sebutan dan dzikir yang sungguh sungguh ya Allah.

Demikianlah yang dapat penulis sajikan dalam cara pelaksanaan ibadah haji, yaitu perjalanan sa’i, semoga bermanpaat, penlis.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *