0

Ibadah haji Sa’i Ke 5 Dari Shafa Ke Marwah

Ibadah Haji : Perjalanan Sa’i Ke 5 Dari Shafa ke Marwah, Setelah melakukan perjalanan  sa’i ke 4 dari marwah ke shafa ,tentu langkah  selanjutnya adala melakukan perjalanan sa’i yang ke 5 dari shafa ke marwah, dan bacaan atau do’anya adalah sebagai berikut ini:

“ Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar wa lillaahilhamd, subhaanaka maa syakarnaaka haqqa syukrika yaa allaahu subhaanaka maa a’laa sya’nuka yaa allaahu, allaahumma habbib ilainal’iimaana wa zayyinhu fii quluubinaa wa karrih ilainaalkufra walfusuuqa wal’ishyaana waj’alnaa minarraasyidiin.

Yang artinya adalah sebagai berikut ini: “ Allah maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hanya untuk Allah segala puji, Maha Suci Allahseperti kami bersyukur pada Mu sebenar benar sykur wahai Allah, Maha Suci Engkau, sepadan ketinggian Mu wahai Allah, ya Allah cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah di hai kami, bencikanlah kami pada perbuatan kufur, fasiq dan durhaka, masukanlah kamo ke dalam golongan orang orang yang mendapat petunjuk.

Demikianlah perjalanan sa’i ke 5 dari hafa ke marwah di sertai do’a dan bacaannya di saat melakukan perjalanan yang keseuanya dengan jelas penulis tuliskan agar dalam perjalanan sa’i anda dapat mencapai kesempurnaan dalam melakukan ibadah haji dan umrah, semoga di berkati dalam menghadap di tempat suci al mukarramah yang di muliakan Allah Swt,, semoga bermanpaat dan mendapat petunjuk rahmat dan hidayahnya, salam penulis.

 

 

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *