0

INILAH CIRI CIRI AHLI MA’RIFAT

Tarekat adalah awal perjalanan menuju ma’rifat, setelah syareat, tarekat hakekat dan terakhir ma’rifat. Lalu apakah ada sesuatu hal tanda tanda atau pun ciri ciri seseorang menjadi ahlul ma’rifat?

Tentu saja ada tanda tanda seseorang adalah ahlul ma’rifat, ia akan memiliki ciri ciri, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Syatiby.

 • Berkatalah syeikh Syatiby : Ada pun ciri ciri Ahlul ma’rifat ialah, Orang orang yang yang hatinya bagaikan cermin yang dapat terlihat di dalamnya hal hal yang ghaib untuk selain dia.
 • Dan sinar hatinya tiada lain kecuali nurrul iman dan nurrul yaqin.
 • Maka atas kadar kekuatan imannya maka maka bersinarlah nur hatinya.
 • Dan atas kekuatan sinar nur hatinya dapatlah ia bermusyahadah dengan Allah al Haqqu ta’alaa.
 • Dan atas kekuatan kadar musyahadah maka dapatlah berma’rifat dengan asmaullah dan shifatullah.
 • Dan atas kadar kekuatan ma’rifatullah dan keduanya itu maka dapatlah ia mencapai ma’rifat dzatullah Yang Maha Agung.
 • Atas dasar kekuatan ma’rifat dzatullah maka sang hamba mencapailah sebagai insanul kamil (Sifat sempurna ),
 • Atas dasar sifat sempurna maka tenggelamlah ia ke dalam sifat kesempurnaan Allah karena pengabdiannya sebagai hamba Allah.
 • Dengan tenggelamnya ke dalam sifat kesempurnaan Allah maka sang hamba mencapailah maqam hakikat ketuhanan.
  Menurut pendapat Syaikh dzunnun al Mishri : Tanda orang ma’rifat itu ada tiga, dan yang tiga itu adalah, Cahaya ma’rifatnya tidak memudarkan cahaya kerendahan hatinya.
 • Secara bathiniyyah tidak mengukuhi ilmu yang menyangkal hukum lahiriyah.
 • Dan banyaknya karunia Allah tidak menjadikan melanggar tirai tirai larangannya.

Itulah sepenggal ciri ciri dari ma’rifatnya seorang hamba terhadap tuhannya, dan semoga dapat bermanpaat dan berguna bagi kita semua untuk mencapai berbagai keridhlaaNya.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *