0

Misteri Jin Ngabakakak

Misteri Jin Ngabakakak, Aya carita naon deui nya ? he he ah tong sieun, loba carita mah rek nyaritakeun naon wae ge jeung kuring mah jadi wae, rek carrita munding depa hayu, rek carita si oco muka ..muka naon nya rada poho deui ieu mah , liwat we nya keur mah kaburu mang apid gegeroan “ ya naon tea atuh bos mani rada gogorowokan , sok padahal mah ari ngageroan teh heug babaung  ! ceuk kuring ngaheureuyan, katingali manehna seuri , apal deui ka kuring anu tukang banyol , heueuh na tempatna kitu ge sarta pada sarua apal , da teu kitu mah bakal jadi piomongeun panan ?

Lain ieu mah ba , pokna “ Naon tea tah , diuk gigireunana , muka dompet bako , gereleng nyieun lintingan ku pahpir sut , ah,,, naon , nikmat bakona tah ? ah lain nikmat deui ..asem jeung banget samalah rada batuk uing ge yeuh ! mending teu jadi ngaroko , mang apid melong” He he bako taun kamari ta mah ! pona “ Paingan atuh bos , sok ah teruskeun aya naon tadi teh ?

Nya ari jalma jaman ayeuna, barang bere teh rada teu kaharti ba ? manehna melong “ na teu kaharti kumaha kitu bos ? “ enya teu kaharti na teh ayeuna loba beja cenah sok aya anu nimu bakakak” he he atuh alus we nimu bakakak mah samalah kuduna unggal poe ! ceuk kuring teh , si bos nyerengeh , pok nyarita “ Enya ba lamun puguh au merena mah ,da ieu mah lain atuh , samalah mah lain hayang ngadahar malah asa aya sieun sagala, omongan si bos rada nyieun ka heran na jero hate kuring “ cing pok caritakeun anu eces atuh bos, kajadian naon anu sabenerna, sahingga sarieun ku bakakak teh ! cekeng teh.

Enya , bakakak anu nyuguh ba, kadang di pajaratan atawa handapeun tangkal gede “ Jang saha kitu bos ? kuring tumanya “ nyasat atuh ba ari apal mah , moal kuring panasaran , pokna si bos alias mang apid teh. Kuring ungguk unggeukan , ngarti kana misteri bakakak tea “ enya bos sanajan jaman asa robah ku teknologi ge ari kabiasaan atawa budaya mah bisa jadi teu kabeh euweuh , contona saperti tadi, coba pikiran, dari pada pake seba bari jang saha mending dahar ceuk uing mah wareg wareg atuh !” Enya pikiran uing ge kitu ba !, torojol mang aman anu ngaenyakeun kana ayana eta beja “ di ditu mah komo , kana nyiru ba, samalah mah sanyiru teh bari sagala rupa aya , siga anu sasajen jang muja kitu mah ba ! poka.

Ah duka atuh mang aman “ cekeng teh “ Enya ba , da gera sok dengekeun mun geus aya anu kitu teh sok aya anu cilaka, angger eta teh ! ceuk mang aman deui , teu nyarita kuring ngan ukur unggek , menta bako ka mang aman da katingali sebul sigana bako mang aman mah,nyieun salinting sut wedi sundut , enya sebul rada nikmat ngaroko pahpir ge,teu cacarita da keur pada ngararasakeun nikmatna udud.

Beja bakakak tea sumebar siga panyakit ateul bari teuing saha palakuna , dan can pernaha aya anu ngayahokun , heueuh lantip meureun da manehna ge sieun katohyan u jalma loba, u antukna pasangka sangka, tapi teu lila eta beja teh da ka ganti ku beja anyar cenah di mana aya bakakak sok langsung euweuh , tah saprak harita teu pati aya bakakak anu jadi misteri teh , ngan duka naon sababna, mang apid bebeja deui “ He he sigana asa ngarasa rugi nu nyguhna nya ba,aritiap nyuguhlangsung euweuh mah nya, puas bari nage ! pokna, “ Enya bos, alus , mending ge kitu meh kapokeun , Cekeng teh “ ayu atuh uing dek ka sawah heula ! ceuk kuring pamit, manehna unggeuk , ceuk hate “ Puguh ku aing di ramedan bakakak susuguh teh , di bikeunka si polih bogana ujang mamad tea, teu percaya ? tenjo ayeuna , kuat ka blster si polih na ge , heueuh da milikna misteri bakaaka teh di dahar u anjing , si polih tea, cag ah 16

 

 

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *