0

Carpon Nu Maot Titajong

Carpon Nu Maot Titajong, Nya nya jang ari ngaran mati atawa maot mah ngarana ge rahasia pangeran , he he ngan jalma mah ukur ngaihtaran hirup atuh , boga kahayang , boga paniatan reujeung  tujuan, terus ?  heueuh anu ngabuktikeunana mah nya angger we kumaha anu kawasa lain kita jang Eding ? he he ari jawaban jang eding teh “ lai..n ! cenah ,  he he mangga atuh da pada gaduh patokan nya !

Enya loba jalan mati atawa maot teh , komo ari di jalan raya mah , na berita ti lan – tas ge alias patugas lalu lintas, cenah unggal poe ge pasti we aya anu cilaka, komo deui ngadeukeutan poe poe rame mah , samisal munggah rek puasa atawa mudik waktu rek lebaran  ih salian ti padet , lalu lintas teh rawan kajahatan jeung kacilakaan.

Enya sok inget eta ge , da kungsi kuring ge nyaksian waktu balik ti jakarta , ngan ngadadak eureun mobil anu ku kuring di tumpakan teh ,” Aya naon pir ? ceuk salah saurang panumpang, supir ngajawab “ Aya anu cilaka , tabrakan siga na mah lur ! jawabna , da jeung enyana kadenge sora sirine jalma jalma nyingray mere jalan, soloyong soloyong tandu katingali di arangkat kana mobil ambulankeun !

Ah teu wasa jeung sok ngageter hate ningali anu cilaka teh ! ceuk gerentes hate , ngan untung we lalu lintas teh lancar deui, nya mobil anu di tumpakan ku kuring ge maju ninggalkeun kajadian, katingali getih bereum ngabayabah keur pada ngaberesihan “ heueuh ari pati nya, pira hulu tidagor kana hulu beus ge mati atawa maot ! salah saurang panumpang nyarita, heureuy sigana ningali na babasaanana mah , he he ari teun teh nya enya atuh jang ,saha anu kuat hulu di adukeun jeung hulu beus mah, kuring ngareret kanu nyarita tadi, manehna seuri  “heureuy kang ! cenah “ samma ! ceuk kuring ge bari nyerengeh.

Ih ceuk hate , karek maju teu pati jauh , nya aya kana 5 kilometeran beus anu ku kuring di tumpakan teh geus eureun deui “ Naon deui atuh nya, heueuh matak mun teu perlu mah hoream da indit inditan usum kieu teh ! salah saurang panumpang nyarita. “ Biasa we lur , aya anu cilaka deui sigana mah ! supir nembalan , da jeung enyana ari manehna mah anu mawa kamudi jeung panghareupna , pasti bakal awas kana naon anu kajadian, teu siga kuring hese hayang hitut hitut acan paribasana ! jaba beungeut kahalangan awewe “ ah heueuh susah ari usum munggahan saperti kieu teh , ngan rada santey teh pas di sidikeun awewe anu nangtung hareupeun teh he he geulis deui we nya ! sing karunya ka uing keur mah pinuh ! samalah mah rada nyedek ka kuring da kasedekeun keur mah eureun ngadadak tea ! ampir we manehna duik na lahunan “ ah lain gek  !ceuk hate teh , dasar lain milik ! manehna ngalieuk “ Punten nya kang ! cenah “ ah enya geulis euy ! he he teu nanaon  neng ! bari na hate mah noroweco “ Mangga bade calik ge neng ! he he dasar anu cunihin !

Nu tadi nyarita pok deui ngomong “ heueuh  nya , pira suku ti kudawet tiwas ! mmenehna ngareret ka kuring bari seuri “ Nya enya atuh jang , da ti kudawetna kana banbeus toronton ! cekeng teh , sarua heureuy , “ heureuy kang ! ceuk manehna , kuring ngalieuk “ Samm.. a! Bari seuri , nu sejen sareuri , apal meureun kuring tukang ngabojeg komo asa layan panumpang lainna, enya mending kitu , eukeur mah sumpeg di tambah muru kusunu , jalan macet ah asa na naraka teh bener bener , he he coba moal karasa ari bari heureuy mah

Da jeung enyana geus ampir tepi ka terminal anu di tuju, tah di dinya karek naek ojeg kuring mah , sakali we nga pedah rada beutian we ongkos ojegna , komo mu peuting mah ! tapi bae lah da silih tulungan ngaranna ge. Kuring nangtung “ Calik neng da tos dugi akang mah ! heueuh karunya atuh nu geulis sina nangtung mah ke titinguheun leuheung aya nu mangku mun hanteu he he api api nya padahal mah enya pedah kanu geulis , da ari ka nini mah paduli we gera sanajan nundutan bari nyepengan antung antungan ge he he tong di tarurutan nya !

Asa lugina , nincak taneuh terminal teh , soloyong ojeg nyampeurkeun “ Kamana kang ? tanyana “ Kamana we jang tepina ! oo..o nu ngojeg seuri , kalacat we kuring mancal satukangeun tukang ojeg , biur we indit , da geus apal deui kamana tujuan kuring tukang ojeg ge , heueuh ku remen bulak balik ka jakarta tea ! jog ka sisi lembur “ geus we jang did ieu ! cekeng teh “ Naha kang , pameng atuh ? Tanyana rada colohok “ ah entemah lain untung di potong oprasi perjalanan teh, yeuh ! ceuk kuring bari ngasongkeun ongkos ojeg “ Nuhun kang ! biur we tukang ojeg ninggalkun kuring , tas di solendangkeun , sapatu di ganti ku sendal capit “ ah ambeh siga teu entas di kota “ pikir teh.

Deukeut pos sisi jalan si Reyod ngageroan “ Ba ba kadieu heula , tos timana ? tanyana, Biasa we atuh Yod ulin karesel atuh da, eh naha asa ngagarulung kieu, tos aya naon yod ? cekeng teh , da enya asa loba jalma siga tos aya sesuatu ceuk si syahrini mah gening ! “ Na can apal kitu ba ? si reyod kalah malik nanya” Nyasat ari nyaho mah ,moal kudu nanya kuring ge” hehe si reyod seuri, enya nya ! pokna. “ Eta mang Oot maot , heueuh teu pira ukur titajong cenah ! ceuk si reyod mere warta” innalillahi..iraha yod ? cekeng teh ? tadi isuk isuk ! jawabna , enya ari pati heueuh asa ukur titajong teh ,ari geus tepi kana wanci mah angger we jadi cukang lantaran mati nya ! “ ah percaya ka si reyod ba ! ceuk si kunir nyarita “ Na kumaha kitu nir ? Enya mang oot maotna ti tajong , kajadianana pas deukeut gawir , ti tajong , nya labuh dasar nasib meureun ari gulutuk batu sagede hulu munding murag pas sirah mang oot ! “ he he enya ari kitu mah kaharti kuring seuri , teu ambek bae lah ngarana ge jalam nu penting mah hepi , ngabagi rokok jeung kopi  bari pamit “ hayu atuh ah kuring indit deui , hayang istirahat cekeng teh , jung we indit teu malire barudak anu parebut kopi “ Hate ngan ukur seuri “ pek tah barudak , nikmati rijki ,  16

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *