0

Sobat Nu Mere Carita Budak panimu !

Sobat nu mere carita Budak panimu !,Ah aya – aya wae nya , ngaran judul carpon teh nya lur ! da jeung enyana atuh loba anu kitu teh, nya saperti judul tadi,  si ukot ngaranna  he he manehna sok tatanya, ari kuring budak saha ? kuring seuri, na kumaha kitu Ukot, Tanya teh.

Heueuh , bow ari batur mah asa ku salse, na atuh ari kuring bet di salahkeun wae ! pokna. Kuring seuri deui wae “ Oh kutan kitu Kot, Tong aneh da jeung biasa, da ari kanyaah mah kabeh ge sarua, komo kanu loba banda mah gera , he he nyebutna ge sang raja, “ eta jaman ayeuna, beda jeung jaman tai kotok di lebuan atuh ! ah ngan ukur bisa meper wae kuring mah, enya bisi salah tarima.

Si ukot ngarenyu seuri , sanajan katingali gurat kapaitan hirup anu di alaman ku manehna , moal kabelejog kuring mah ! cik cik ieu mah lain rek kamana mendi ,na kumaha kitu kot, kuring naya deui.

Ah teu wasa euy, rada karagok meureun rek nyarita teh ! he he kuring ge geus surti nya lur ! enya bow , kieu jeung lain sakali, he he nelika peurih mah ngabelaan ceurik – ceurik ka uing .

budak

he he na atuh ari lepas na kapeurihna teu sirikna lak- lak dasar, ngan hanjalal euweuh nu nyaho, akhirna mah nya kuring wae anu salah teh he he coba anjeun anu nandangan, bakal karasa jeung moal nyalahkeun wae euy !

Tapi da mungguhing sipat jalmi nya bow keuna ku owah gingsir tea, da ari keur kuring mah geus liwat ti biasa alias makanan sapopoe anu kitu teh, he he matak sok rajeun tumaya ka diri teh, ari kuring anak saha, anakna atawa panimu ? he he  si Ukot seuri deui, da mun kongang mah euy ka gusti, mending jadi anak panimu wae kuring mah, di kitu kieu ge da enya panimu…rumasa meureun !

Sakali ieu kuring ngarti, kadua kali kuring paham kadiri, katilukali kuring ngan ukur merenungi ceuk bahasa legegna mah bow berkali – kali maapkan aku , mending pergi dan sendiri he he kuring mah rek natangga ka langit baraya ka bumi wae nya, di jejek tara ambek di penta tara kapaksa.

Ari kuring anak saha ? kuring ngaheureuyan si ukot, manehna seuri, tapi pokna, he he enya kitu bow, keun bae atuh ari kitu mah kuring mah ukur boga gusti, najan bolokot pinuh ku dosa gusti mah maha hampura kanu salah kanu bener tetep di aku hambana nya.

Kuring ngabalakatak seuri “ enya kot indung bapa mah ngan ukur sabab euy , salah bener teu nangtu di hiji tempat, teu kolot atawa budakna salah nya tetep salah , ulah kena rasa aing yeuh sia hirup ku aing, da meureun ente ge nanya, na kuring menta hirup ka aranjeun kitu ? sagala rupa datang ti gusti, ujian reujeung cobaan , datangna pada gantian , nu penting kuatkeun iman, keun anjeun rek anak saha ge, anakna atawa panimu da di alam jaga ge bakal timu, salah bener ku adilna gusti. Sakalian wae kuring dakwah, hebat pan daripada ngadengekeun bari teu ngalaksanakeun mah ka racleng – racleng tai ceuli da nu kitu ngarana basi sarta sok bau tarasi nya kot.

Si ukot unggeuk , hayu atuh, Enya kot tembal teh, bari masih kadenge ngagerendeng “ ari kuring anak saha panimu atawa idin gusti ?…sing kuat wae kot, dua kuring nu marengan. Sobat nu mere carita

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *