0

SYARAT SYARAT SHALAT BERJAMAAH

Syarat Syarat Shalat Berjama’ah, Shalat berjamaah adalah merupakan shalat yang baik untuk di lakukan oleh setiap muslim,
“SHALAATUL JAMAA,AH AFDHOLU MIN SHALAATIL FADDI BISAB,IN WA,ISRIINA DAROJATAN” (RAWAHUL BUKHORI WA MUSLIM ).
Yang artinya “ Shalat jama,ah lebuh baik daripada shalat sendirian dengan berlipat duapuluh tujuh derajat “. ( H.R. Bukhari dan Muslim ).

 • Adapun syarat – syarat dalam mengejakan shalat berjamaah adalah :
  Berniat mengikuti imam.
 • Mengetahui segala apa yang di lakukan imam seperti imam berpindah dari rukun ke rukun.
 • Tidak ada dinding yang menghalangi antara imam dan mak,mum ( Bagi laki – laki ) kecuali bagi perempuan di masjid haruslah di pakai tabir dari kain.
 • Tidak boleh mendahului imam dalam bertakbir dan tidak boleh mendahului atau terlambat dalam dua rukun fi,li terkecuali atau udzur.
 • Tidak boleh berada di muka imam.
 • Jangan jauh dengan imam yang kira – kira lebih dari 300 hasta , kecuali di masjid.
 • Mak,mum dan imam berniat shalat yang sama.
 • Yang di perbolehkan untuk menjadi imam adalah :
  Laki – laki mengikuti pada laki – laki.
 • Perempuan yang mengikuti pada laki – laki.
 • Khuntsa ( Banci ) mengikut pada laki – laki.
 • Permpuan mengikuti pada khuntsa.
 • Perempuan mengikuti pada perempuan.
 • Orang yang tidak di perbolehkan menjadi mak,mum adalah :
  Orang yang fashih ( Baik bacaan Al Qur,annya ) mengikuti orang yang tidak fashih ( Salah bacaannya ).
 • Laki – laki mengikuti kepada khuntsa ( Banci ).
 • Laki – laki mengikuti pada perempuan.
 • Banci mengikuti pada banci.
 • Banci mengikuti pada perempuan.
 • Menjadi mak,mum yang datang terlambat :
  Apabila mak,mum mendapati imam sedang ruku, dan terus mengikutinya, maka terhitung sempurna rakaatnya walaupun belum sempat membaca Al Fatihah.
 • Apabila mak,mum mendapati iam sudah melekukan ruku, maka ia harus mengganti rakaat itu, sebab rakaat it tidak sempurna.
 • Apabila mak,mum mendapati imam dalam tasyahud akhir, lalu ia mengikutinya maka tasyahud yang di kerjakan itutidak termasuk rakaat yang sempurna dan ia harus menyempurnakan shalatnya , apabila imam sudah memberi salam , semoga di berkahi.

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *