0

SYARAT – SYARAT, SUNAT DAN YANG MEMBATALKAN WUDLU

Dalam agama islam di atur tatacara – tatacra dalam melakukan ibadat, tak terkecuali sebelum melakukan kewajiban rukun islam yang ke dua yaitu shalat, sebelum shalat kita di harus kan berwudlu, dan apa wudlu itu :

 • SYARAT – SYARAT WUDLU.
  Syarat – syarat wudlu adalah sebagai berikut :
  Orang islam.
 • Tamyiz ( Yaitu orang yang dapat membedakan baik buruknya pekerjaan ).
 • Tidak berhadats besar.
 • Menggunakan air suci lagi mensucikan.
 • Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai pada kulit anggota wudlu.
 • Mengetahui perkara yang wajib dan yang sunnah.
 •   SUNAT – SUNAT WUDLU.
  Membaca basmallah.
 • Membasuh telapak tangan.
 • Berkumur  kumur.
 • Membersihkan lobang hidung.
 • Mendahulukan yang kanan dari yang kiri.
 • Menyapu seluruh kepala.
 • Mengusap kedua telinga luar dalam.
 • Membasuh anggota wudlu, sebanyak 3 ( Tiga ) kali.
 • Menyela – nyela antara jari tangan dan kaki.
 • Membaca kalimah syahadat selesai wudlu.
 • Membaca do,a sesudah wudlu.

YANG MEMBATALKAN WUDLU.

 • Adapun yang dapat membatalkan wudlu adalah :
  Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur.
 • Hilang akal sebab mabuk, gila dan tidur lelap.
 • Terjadi persentuhan antara kulit atau tubuh laki – laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa tutup atau pemisah.
 • Menyentuh qubul dan dubur dengan telapak tangan yang tidak pakai tutup atau pemisah baik kemaluan sendiri atau pun orang lain.
 • Tidur yang tidak tetap kedudukannya.

 WUDLU MENURUT HUKUM,

 • artinya membersihkan anggota wudlu untuk menghilangkan hadats kecil dengan air . Wudlu , merupakan syrat syahnya shalat, oleh sebab itu di haruskan berwudlu dengan baik dan benar.

FARDU WUDLU :

 • Ada 6 ( Enam ) perkara yaitu :
  Niat ( ketika membasuh muka ) dan lafadz niat wudlu adalah : “ NAWAITUL WUDLUU A LIRAF,IL HADATSSIL ASHGHARI FARDLAN LILLAHI TA,AALA “ Yang artinya : “ Aku berniat wudlu untuk menghilangkan hadats kecil , fardhu karena allah ta ,aala “.
 • Membasuh muka ( mulai tumbuhnya rambut kepala sampai di bawah dagu, dan telinga kanan sampai telinga kiri ).
 • Membasuh kedua tangan sampai siku – siku.
 • Mengusap sebagian rambt kepala.
 • Membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
 • Tertib, ( Berturut – turut ) artinya mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan , adapun kekurangannya adalah kealfaan penulis sebagai manusia, semoga di berkahi dan bermanpaaat.

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *