0

TATA CARA MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DAN UMRAH SERIES 2

Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah , Dan selanjunya bacaan di saat kita memasuki kota suci makkah, inilah bacaannya :
“ Allaahumma haadzaa haramuka wa amnuka faharrim lahmii wa damii sya’rii wa basyarii ‘alannaari wa aaminnii min ‘ adzabika yauma tab’atsu ‘ibaadaka waj’alnii min auliyaa’ika wa ahli thaa’atika”.

Yang artinya adalan “ Ya Allah , tanah ini adalah tanah haram- MU dan tempat yang aman, maka hindarkanlah, daging darah, rambut, bulu dan kulitku dari neraka, amankanlah aku dari siksa- MU pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba hamba-MU, masukanlah aku ke dalam golongan Auliya – MU dan ahli Tha’at kepada – MU. ( Di sebutkan oleh Nawawi ).

Setelah itu masuk ke masjidil haram, masuk melalui masjidil haram melalui Babus Salam atau pintu lainnya, bacaannya adalah :

“ Alaahumma anntassalaamu wa mingkassalaamu wa’alaika ya’uudussalaam fahayyinaa rabbanaa bissalaami wa adkhilnaljannata daarassalaam tabaarakta rabbanaa wa ta’aalaita yaa dzaljalaali wal’ikraam, allahummaftahlii abwaaba rahmatika wa maghfiratika wa adkhilnii fiihaa bismillaahi walhamdulillaahi washalaatu wassalaamu’alaa rasuulillaah”.

Yang artinya “Ya allah Engkaulah sumber keselamatan, dan darimu datangnya keselamatan, dan kepadamu kembali keselamatan,maka hidupkan kami, wahai Tuhan dengan penuh keselamatan, dan masukanlah kami kepada syurga keselamatan, Maha berkah Engkau, wahai Tuhan kami, wahai dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia, ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat dan ampunan, serta masukanlah aku ke dalam ampunan MU, dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah shalawat dan salam untuk rasulullah.

Dan ini adalah bacaan di saat kita melihat baitullah atau ka’bah :

Allaahumma zid haadzalbaita tasyriifan wa ta’ziiman wa takriiman wa mahaabatan wazid mansyarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi’tamarahu tasyriifan wa ta’ziiman wa takriiman wa birraa”.

Yang artinya : “ Ya Allah , Tambahkanlah kemuliaan kehormatan, keagungan dan kehebatan pada Baitullah ini, dan tambahkan pula pada orang orang yang memuliakan, menghormati dan menagungkannya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah padanya dengan kemuliaan , kebesaran, kehormatan dan kebaikan. ( Di sebutkan oleh Imam Syafi’i ).

Dan ada pula bacaan yang di baca di saat kita melintasi Maqam Ibrahim
Bacaannya yaitu :

“ Rabbi adkhilnii mudkhola shidqiwwa akhrijnii mukhraja shidqiwwaj’alii milladungka sulthaananashiiraa wa qul jaa’alhaqqu wa zahaqalbaathila kaana zahuuqaa.

Yang artinya “ Ya Tuhanku , masukanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah padaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong, dan katakanlah “ Yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap, sesungguhnya yang bathil adalah sesuatu yang pasti lenyap. ( QS. Al Isra’, 27: 80-81 ).
Itulah bagian bagian dari cara melaksanakan haji dan umrah dan bersambung pada bagian selanjutnya yaitu Thawaf…salam penulis

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *